Blog

Nová verzia 1.15.0 - 15.01.2019

Pridané:

Zmenené:

 • Opiátové recepty sa tlačia ako posledné. Užívateľ je vyzvaný na vloženie odlišného typu tlačiva. Tlačia sa 3 rovnaké kópie.
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) boli pridané Denzitometria, ECHO, Gastrofibroskopia a sú zoradené abecedne.
 • Zo sekcie pv (Popis vyšetrenia) bola odstranená položka “Na moje odporučenie”. (viď náhradu nižšie)
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) pribudli atribúty “dátum vyšetrenia”, “mnou vyžiadané”
 • Prepracovaná sekcia “Prikaz na prepravu/dopravu” a jej tlač.
 • Keď sa 1x v statusbare zobrazí pomocný text, tak 3x zabliká.
 • Hlavička záznamu histórie obsahuje podstané informácie z dekurzu.
 • Úplne nový spôsob vykreslovania textu dekurzov, ktorý výrazne skracuje čas na zobrazenie histórie pacienta a znižuje náročnosť na pamäť počítača.
 • DEMO licencia automaticky importuje ukážkových pacientov.
 • Upravené MacOS ikonky a menu.
 • Čip pre hypertenziu a lipidémiu signalizuje podľa nových pravidiel pre poisťovňu Union.
 • Vzory pre hypertenziu a lipidémiu reflektujú nové pravidlá vykazovania pre poisťovňu Union.
 • Text podčiarknutý v dekurze (Ctrl+U) sa zobrazuje na obrazovke aj červenou farbou. https://curo.sk/video/cervene-tucne-sikme

Opravené:

 • Okno tlače v MacOS má správne menu.
 • Integrácia s eČasenkou niekedy stratila konektivitu.

Nová verzia 1.14.2 - 21.12.2018

Pridané:

 • Tlač objednaní podľa jednotlivých kalendárov.
 • Pridaný dátum žiadanky.
 • Nový typ do cenníka “liek”, ktorý pre daný ŠUKL/atc kod a ZP špecifikuje cenu.
 • Nové čipy v sumári.
 • V zozname tlačových zostáv voľba klávesou Enter alebo dvojitým kliknutím.
 • Viditeľnosť čipov podľa špecializácie.
 • Nahraná konfigurácia čipov do konfigurácie identity.
 • Možnosť farebného krúžku v oblasti čipu, vylepšený SCORE čip.
 • Možnosť vo vzore kontrolovať s akou diagnózou bol výkon vykázaný.
 • Možnosť netlačiť dátum pri informovanom súhlase.
 • Rozpis Magistra litera sa netlačí v náleze.
 • Výsledok vyhľadávania pomôcok je zoradený podľa doplatku pacienta.
 • Možnosť tlačiť príkaz na prepravu horizontálne.
 • Možnosť tlačiť recept na priamu úhradu priamo z klasického receptu.
 • Čakáreň sa obnoví po opätovnom pripojení.
 • Štítok s výškou a váhou zobrazuje plochu povrchu tela podľa DuBois vzorca pre dávkovanie liekov.
 • Analýza výkonov podľa užívateľa.
 • Otvorenie histórie lab. výsledkov pomocou skratky Alt+S.
 • Otvorenie štvormesačného kalendára pomocou skratky Ctrl+Shift+K, keď sa nachádzate na stránke Kalendár. https://curo.sk/video/presunutie-terminu-kalendar-a-vypocty
 • Filtrovanie pacientov v čakárni kliknutím na čipy s čísalmi. https://curo.sk/video/cakaren-new
 • eČasenka - akcia vo vyhľadávacom poli, vytvorenie a vyhľadávanie pomocou tel. č.

Zmenené:

 • Vylepšené sumárne prehľady.
 • Vylepšená multistránková tlač.
 • Procesy sú štandardne minimalizované
 • Validácia OD zvýraznený odosielajúci lekár pri kontrole dávky.
 • Zoskupenie čipov podľa typu a fixné poradie v sumári.
 • Vizuálna transformácia laboratórnych výsledkov.
 • V čakárni pomocou klávesy Enter otvorím pacienta.
 • Dôvera - zmena dávky 799n na 799a.
 • Denná tlač ambulantnej knihy kompaktnejšia. https://curo.sk/video/tlacit-ambulantna-kniha

Opravené:

 • Duplikované výsledky Medirex.
 • Poradie sekcií pri transformácií lab výsledkov na text.
 • Pomalé vytvorenie objednania v kalendári.
 • Vylepšenie prezerania excelových súborov.
 • Odstránené chybné otváranie menu sekcií po zadaní bodky.
 • Pri odhlásení vypne celé CURO.
 • Ošetrená situácia pokusu o tlač vymazaného dekurzu.
 • Informovaný súhlas v náleze a opise dekurze nahrádený vzorom ak je definovaný.

Nová verzia 1.13.0 - 19.11.2018

Pridané:

 • Upozornenie na prácu so starým vyšetrením.
 • Zoznam potravín obsahujúcich nutričné hodnoty zverejnené MZ SR.
 • Skratky v spodnej lište na uľahčenie navigácie a práce s programom.
 • Vytváranie pacienta vo vyhľadávacom poli podporuje teraz aj telefónne číslo (+421xxxxxxxxx) a email (nieco@nieco).
 • Do číselníkov sú pridané ceny pre pomôcky.
 • Možnosť dispenzarizácie pacienta. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Tlačová zostava pre dispenzarizáciu. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Dávka za dispenzarizáciu.
 • Možnosť špecifikovať platbu podaného lieku cez centrálny nákup ZP.
 • Umožnenie skrytia sekcií pri tlači nálezu. https://curo.sk/video/netlac-sekcie
 • Možnosť vypnúť PZS kód pri tlači receptu. https://curo.sk/video/skry-pzs
 • Tlač “Sumárne prehľady ambulancie (.xlsx)” teraz neblokuje prácu, keď skončí, zobrazí sa možnosť stiahnuť xls. súbor. https://curo.sk/video/tlac-sumarne-prehlady
 • Ak je cena pomôcky, lieku alebo potraviny označená modrou, potom je táto položka kategorizovaná MZ SR. https://curo.sk/video/lieky-kategorizovane
 • Skratka Ctrl+INS = “Nový pacient a nahraj”, skratka Ctrl+Alt+INS = “Nový pacient” (bez otvorenia karty).
 • Užívateľ má možnosť nastaviť vlastný alebo spoločný email na odosielanie požiadaviek na podporu.
 • Možnosť objednať pacienta aj bez vytvorenej karty. https://curo.sk/video/objednanie-bez-pacienta
 • Kontextové menu v histórii
 • Možnosť zobraziť pacientov v čakárni vo forme zoznamu. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Export prezeranej zostavy dát do Excel/CSV

Zmenené:

 • Export zostavy “Zoznam pacientov” obsahuje oddelené stĺpce telefón a email od adresy.
 • Otvorenia pacienta pomocou klávesy Enter z výsledkov vyhľadávania
 • Dialógové okno na výber adresára exportu dávky sa zapamätá
 • Prehľad dávky zobrazuje možnosť vnárať sa do detailov
 • Len textova (t) sekcia umožňuje zadať kód sekcie alebo vzoru s ./: a tak ich vložiť do dekurzu.
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” podporuje používanie viacerých kalendárov.
 • Vylepšenie zostavy chybových rodných čísiel u pacientov.

Opravené:

 • Vygenerované faktúry obsahujú IČ DPH odberateľa.
 • Odstránené vytvorenie nového riadku pri rýchlom písaní bodky a enteru
 • Backspace vymazávanie cez dva riadky
 • Pridaný čas do histologickej žiadanky

Nová verzia 1.12.2 - 09.10.2018

Pridané:

 • Identifikacia celkového cholesterolu podľa Cholest-celk, rieši problém identifikácie výsledkov pre výpočet SCORE z DG labu.
 • Sekcia potvdenie a rovnomenná tlačová zostava.
 • Nórsko a Švajčiarsko pridané ako EÚ krajiny
 • Automatické uzatvorenie tlačového okna po potvrdení tlače.
 • Abúzy teraz umožňujú zadať detaily a či pacient abstinuje. https://curo.sk/video/abuzy
 • Čip abúz zobrazené v skrátej forme, možnoť zobraziť detail- https://curo.sk/video/abuzy
 • Sledovanie hypertenzie, pridané vzory a čip
 • Kontrola H0006, upozornenie vo vzore hypertenzie ak sa môže vykázať
 • Sekcia pre Holter, naviazaná na čip hypertenzie
 • Čip pre výsledok Kolonoskopického vyšetrenia
 • Možnosť vložiť trvalú diagnózu podľa hodnoty BMI priamoz čipu. https://curo.sk/video/bmi
 • Skryté možnosti(ako vymaž dekurz) v akčnom menu su teraz dostupné cez možnost viac
 • Pridaný čip pre monitorovanie očkovania na chrípku. https://curo.sk/video/ockovanie-chripka
 • Zobrazenie zoznamu dekurzov pri vymazávani
 • Poznámka o pacientovi na obrazovke údajov
 • Možnosť predpísať liek na plnú úhradu cez eZdravie. https://curo.sk/video/liek-plna-uhrada
 • Možnosť zrušiť FOB pozit. čip zadaním výsledku z kolonoskopie. https://curo.sk/video/vykazanie-FOB
 • V čakárni zobrazenie objednaných pacientov vo forme agendy. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Zobrazenie skratiek v spodnej lište

Zmenené:

 • Žiadanka pre Medirex tlačí aj meno a rodné čislo na nálepky pre skúmavku.
 • Aktulizácia knižnice gRPC na v1.15.0
 • Vzory sa zoradia podľa abecedy
 • Polia kde je odpoveď typu áno/nie sú indikované zeleným trojuholníkom a vtedy môžte použiť medzerník na výber
 • BMI nad 30 je zvýraznené v čipe. https://curo.sk/video/bmi
 • Zrýchlenie výberu liekov z histórie pre pacientov s veľkým množstvom liekov

Opravené:

 • Pre EU poistenca sa spravne posiela pohlavie a štát do eReceptu. Je, ale dôležité mať pacienta označeného ako EU poistenca.
 • Vyhľadávanie generických liekov opravené.
 • Lepší ošetrenie nahrávania konfigurácie a možnosť manuálnych zmien v eZdravieServer.exe.config.
 • TDPN vykon vo vzore vloženom s čipu PN
 • Náhodná strata tel. čisla pri zapisovaní

Nová verzia 1.11.0 - 06.09.2018

Pridané:

 • Recept na priamu úhradu, sekcia r-p. Umožňuje zadať/vytlačiť preskripciu mimo systémov poisťovní a eZdravia, ktoré v súčasnosti takýto legálny postup nepodporuje.
 • Ukáž čip s ‘počet balení’ pri vyhľadávaní v histórii receptov, pomôcok search
 • Ctrl+Alt+P zasiela aj aktuálnu fotku obrazovky bez mena a RČ pacienta, je možné to pred odoslaním vypnúť
 • Upozornenie pri detekcii diagnózy I48., I26., I47.,i10., i11., E78. na vhodnosť zápisu trvalej diagnózy, umožní monitoring(Hypertenzia, LIpidemia,…)

Zmenené:

 • Upravené názvy vybranych sekcií: ‘t-preukaz-trvania-dpn’ na ‘tdpn’, ‘z-ultrazvukove-vysetrenie’ na ‘usg’, ‘z-ct-vysetrenie’ na ‘ct’, ‘z-mr-vysetrenie’ na ‘mr’, ‘z-histologicky-material’ na ‘hist’, ‘z-lab’ na ‘lab’, ‘z-rtg’ na ‘rtg’
 • Upravená akcia pre TDPN z PN čipu, teraz sa už automaticky naboduje
 • Na EU faktúre zmenený typ z E na EU
 • Netváraj historické vyhľadávanie sekcie pri práce vo vzoroch
 • Zrýchlenie načitania pacienta, svižnejšia odozva
 • Union eRecept použiva verziu 3
 • Validácia vd a vv vzťahu berie do úvahy typ výkonu, špecialne správanie ak sa jedna o výkon pre Sociálnu poisťovňu

Opravené:

 • Odkapitovanie môže byt zadané aj pre predchádzajúce mesiace
 • Prihlásenie s chybnými údajmi sa neustále opakovalo(Alphalab, Synlab)
 • Otváranie okna Synlab, keď už jedno bolo otvorené vyžadovalo reštart aplikácie
 • Kód potraviny upravený podľa požiadaviek eReceptu
 • Posun tlače pri žiadanke na dopravu
 • Posun tlače ak hodnota posunu sa rovná nule.

Nová verzia 1.10.1 - 28.08.2018

Pridané:

 • Možnosť hromadne zmeniť odporúčacieho lekára pre chronické preskripcie Ctrl+Shift+A
 • Upozornenie pri detekcii diagnózy U99.* na vhdonosť zápisu trvalej diagnózy, umožní výstrahu pri kúpeľnej liečbe
 • Uvítacia prechádzka aplikáciou CURO

Zmenené:

 • Vylepšená definícia sekcie, možnosť definovať aliasy pre vyhľadávanie

Nová verzia 1.10.0 - 23.08.2018

Pridané:

 • Pridaný výpočet SCORE v sumáre pacienta a jeho vykazovanie do VšZP
 • Možnosť aplikovať vzor priamo z čipu v sumáre pacienta
 • Prehľad dát pacienta Alt+S ukáže okno s históriou meraní a lab výsledkov graficky
 • Zjednodušený zápis vo vzoroch, použi sekciu z histórie ak existuje inak použi predefinovanú hodnotu
 • Možnosť skopírovať vzor do pamäťovej schránky
 • Možnosť nastavenia východzej tlačiarne pre zostavu
 • Možnosť uloženia profilu tlače pre zostavu (rôzne tlačiarne v rôznych ambulanciach)
 • Sekcia “KV score”(h-score) , automatický výpočet z historických dát
 • Opakovaný predpis (tzv. Repetitour), možné zadať v sekciu receptu
 • Možnosť zadať zoznam špecializácií pre ktoré mam opravnenie predpisovať
 • Možnosť zadať dátum kedy odporúčanie prestane platitť pre preskripcii
 • Možnosť nastaviť východziu akciu pre Ctrl+Enter pri @pacient vyhľadávaní keďv kalendári - ostaň v kalendári alebo otvor pacienta
 • V histórii dekurzov je teraz vidieť aj kto dekurz vytvoril (pokiaľ dekurz vytvoril niekto iný ako ten kto ho uzavrel)
 • Možnosť zmeniť pozíciu histórie v kombinovanom pohľade(história a vyšetrenie)
 • Automaticky použi historickú hodnotu pri vložení sekcie
 • Ctrl+Alt+P umožní vytvoriť požiadavku na https://curois.freshdesk.com spolu s fotkou obrozovky
 • Ambulantná kniha teraz umožňuje filtrovať delurzy podľa stavu, teda či sú uzavreté alebo nie.

Zmenené:

 • Recept - chyby tḱajúce sa odporúčania sa ukážu priamo v poliach sekcia receptu
 • Trojmesačný kalendár CTRL+SHIFT+K, označenie sviatkov, výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami v dňoch
 • Zvýrazneny liek v sekcii recept
 • Sekcia ZFP(merania), nastavené preskakovanie málo použivaných polí

Opravené:

 • Opravená veľkost tlače štítku
 • Opakovaný recept, správny ver volania pri stornovaní takého receptu

Nová verzia 1.9.0 - 01.08.2018

Pridané:

 • Certifikácia na služby eRecept pre Union
 • Upozornenie ohľadne evidencie a vyhodnotenia FOB testu
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s hypertenziou
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s lipidémiou
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s POCT INR
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Výkony (prehľad výkonov po dňoch) a 2 doplňujúce kontingečné tabuľky
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Lab.výsledky (neprečítané lab. výsledky)
 • Málo dôležité polia v sekcii, tieto polia su preskoČené pri použití TAB klávesy pre navigáciu, napr. vd a zfp sekcia. CTRL+ALT+M vypne preskakovanie
 • Podpora viacerých kalendárov pre identitu
 • Validácia zadania výkonu pri použití lieku mesocain
 • ALT+T otvorí zoznam typov objednaní, pridaná možnosť vytvoriť skratky pre položky zoznamu
 • Recepty sa reorganizujú pod jednu diagnózu(osdranila sa duplicita) pri požití výberu z histórie
 • Možnosť Presuň termín aktivujete pravým klikom na myši v kalendári
 • Sekciu o držaní zbrane a spôsobilosti vodiča je možné skopírovať do aktuálneho dekurzu (pravý klik na čip v sumáre)
 • CTRL+ALT+SHIFT+D skopíruje cestu k súborom pacienta do pamäte(clipboardu) a pridá dnešný dátum ako prefix
 • Podčiarknutie názvu čipu v sumáre ktorý sa dá klinúť
 • V sumáre je možné vidieť súčet bodov za výkony, a to za aktuálny dekurz a aj za aktuálny mesiac
 • Skopírovať/presunúť (podržať SHIFT) subory z disku a web stránok pomocou drag&drop do panelu sumára pacienta
 • Počas prepočtu sumára pacienta sa jeho titulka zobrazí so žltým pozadím.
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Pred.lieky (štatistika predpísaných liekov)
 • V 3 mesačnom kalendári dvojklik na dátum skopíruje daný dátum do pamäte(clipboardu)
 • Možnoť vložit vzor do vzoru
 • Možnosť pridať štítok na vzor a vyhľadavať podĺa štítku @vzor stitky=a,b
 • Pridaná možnosť zadefinovať vo vzore premennú ktorú možno prepísať u každého uživateľa inak
 • Vyhľadávanie @vzor vylepšené - zobrazenie štítkov, skryte a zdroj vzoru, pomoc pre vyhladávnaie cez CTRL+Medzerovník
 • eZdravieServer: aplikácia zobrazí chybovú hlǎšku ak nastane neočakávaná situácia
 • eZdravieServer: curo-ezdravie-install.exe vytvorený pre prvotnú inštaláciu eZdravieServera
 • eZdravieServer: log súbory NCZI volaní sú po 62 dňoch zmazané pri reštarte eZdravieServera

Zmenené:

 • Lab. výsledky (lv) sa zobrazujú menším písmom, ktoré sa zväčší pri nájazde myšou
 • eZdravieServer: lepšie rozlíšiteľná ikonka aplikácie
 • eZdravieServer: log súbory NCZI volaní a stats.csv sú zapisované do ApplicationData\CuroEZdravie

Nová verzia 1.8.1 - 21.07.2018

Pridané:

 • Tlač “Žiadanka o vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR)”
 • Možnosť pridať objednanie do otvoreného dekurzu
 • Možnosť potvrdiť pridať objednanie cez skratku
 • Bezpečnostné okno otvárané NCZI knižnicou sa zobrazí vždy v popredí
 • /info vytvori subor s informaciami o eZdravieServer
 • Pridaná možnosť napísať vlastné znenie pre názov počtu na recepte. napr. ‘Exp. orig. No.’ zmeniť na ‘Exp. amp. No.’

Zmenené:

 • Odstránený adresát v kombinovanej žiadanke “Žiadanka RTG,USG,..”
 • Tlač “Sprievodný list k ultrazvukovému vyšetreniu” ponúka v nastaveniach jednoduchú a Ševt verziu
 • Upravená tlač preukazu vodiča aby vyškrtli neplatné možnosti
 • Meno sync DB v UI je závisle od servera, rieši problém vzorov na pracovisku s viac ako jedným serverom
 • Pri nahraní zaznamov histórie sa prvé záznamy automaticky rozbalia

Opravené:

 • Lepšia detekcia informácií o vlastníkovy HPRO karty

Nová verzia 1.8.0 - 12.07.2018

Pridané:

 • Pridaná možnosť zrušiť elektronicky predpísanu pomôcku
 • Pridaná podpora sťahovania dávok zo Synlabu
 • Opis dekurzu ma možnos+t skryť diagnózy a tlačiť dátum
 • Pridaná možnosť nastaviť koľko dekurzov sa automaticky otvorí pri načítaní histórie
 • Pridaná indikácia kto je aktuálny pacient
 • Kalendár zobrazuje štátne sviatky SR
 • Ctrl+Shift+K zobrazí kdekoľvek 3 mesačný kalendár (1. verzia)
 • Synlab - pridaná možnost vyfiltrovať poslané žiadanky
 • Synlab - pridaná funkcia upozornenia že šablóna nebola nájdená
 • Možnosť tlače štítka na skúmavku
 • Kontrola vyplnenia sekcie dôvod ošetrenia pri dávke
 • Kontrola sekcie “dôvod ošetrenia” ak je vybraná možnosť odosielajúci lekár musi byť vyplnený dátum
 • Možnosť generovať dávku pre danú poisťovňu bez faktúry
 • Možnoť vybrať či sa laboratórne výsledky uložia s dátumom odberu alebo dátumom dodania
 • Laboratórne výsledky z jedného odberu sú importovane do jedného dekurzu

Zmenené:

 • Lepšie poradie hodnôt v OD sekcii
 • Tlač zdravotnej pomôcky upozorní na chýbajúcu diagnózu
 • Čas v z-histologicky-material sa dopĺňa z času záznamu, ak nie je uvedený
 • V kalendári v čakárni sa pacienti označení ako vybavený zobrazia preškrtnutí

Opravené:

 • Správna odbornosť tlačená vo výstupoch
 • Rozpis dňa mal zbytočné riadky, ktoré prejdú na ďalšiu stranu
 • Podaný liek (pl) netreba tlačiť, čo bolo odporúčané ak nemal čiarový kód
 • Správne vyhodnocovanie potreby odporúčania na predpisovanie liekov pre odbornosť 010
 • Synlab - zrýchlenie otvárania synlab okna
 • Rozdielna suma na prehľade a v samotnej dávke
 • Presúvanie sekcií vo výkaznictve opravené
 • Typ starostlivosti v dávke pre špecialistov sa vyplňa korektne