Blog

Nová verzia 3.9.5 - 16.07.2020

Pridané:

 • Možnosť priradiť sekcie vyk, r-p, b-pd, zľava v Nastaveniach do Klávesových skratiek mapujúcich sekcie
 • V Nastaveniach Klávesových skratiek mapujúcich sekcie je teraz možné priamo vpísať skratku ľubovolnej sekcie čítaj viac
 • Aktivácia ľavého čipu v kalendári - dvojklik otvorí pacienta, pravý klik otvorí možnosti
 • Doplnená možnosť pri tlači Kalendár - Harmonogram na týždeň o zobrazenie názvov pozadia do tlačovej zostavy
 • Možnosť skryť finančné informácie na obrazovke pacienta
 • Pridaná možnosť rezervovať termín do Kalendára bez pridania mena pacienta
 • Doplnená možnosť tlačiť Kalendár - objednávky na deň a Kalendár - Harmonogram na týždeň
 • Doplnená možnosť otvoriť iného pacienta z obrazovky prehľadu aj v prípade, že nie je aktívnym pacientom
 • Zrýchlenie objednania pacientov v kalendári použitím klávesových skratiek čítaj viac
 • Sprístupnená možnosť opravy indexov databázy čítaj viac
 • Doplnená možnosť otvorenia/upravenia/vymazania termínu objednania priamo z bočnej lišty v dôležitých správach čítaj viac
 • Do informácií o pacientovi v Kalendári doplnená ZP pri samostatnom vyskakovacom okne po postavení sa myšou na ikonku pacienta
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený - Dotazník pri ochorení dýchacích ciest
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený dotazník - Bolesti brucha pacientský dotazník
 • Doplnená možnosť zadávania dátumov cez skratky alebo názvy (napr. v alebo vcera, d alebo dnes)
 • Pridaná možnosť “Prichádzajúce volania (VipTel)” s možnosťou prijať volanie
 • Oprava nastavení tlače - v skrátenom vyšetrení do karty je rešpektovaná “posledná pozícia a dátum”
 • Pridaná možnosť tlače do karty od aktualneho dekurzu čítaj viac
 • Vylepšenie vyhľadávavania pre @výkon - možnosť vyhľadávať aj podla “@vykon 1” aj podľa “@vykon v”
 • Doplnená možnosť tlače pre stomatológov - Stomatologický protetický štítok
 • Do tlačiva TDPN pridáné prednastavenie dátumu na posledný deň v mesiaci
 • Doplnená možnosť tlače “Výstupy” cez pravý klik v histórii pacienta čítaj viac
 • Zjednodušené vyhľadávanie liekov použitím dvojslovného vyhľadávania - jedno zo slov musí mať viacpísmenovú skratku, druhé stačí i jednopísmenová
 • Doplnená možnosť pri tlači preventívnej prehliadky nastaviť dátum preventívnej prehliadky a dátum vystavenia
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený Anamnestický dotazník
 • Pridaná nová funkcionalita - Tlač dekurzu čítaj viac
 • Pridané tlačidlo “Zavolať” - do sumáru pacienta sa odošle správa pre začatie hovoru cez VipTel

Opravené:

 • Zmena pri vyhľadávaní vzorov - pri dvoch hľadaných slovách nájde výsledok viažúci sa na obe slová
 • Chýbajúce oprávnenie na dáta pacienta v eZdravie sa prejaví správou umožnujúcou zadať dočasné oprávnenie cez obč. preukaz pacienta
 • Opravené ukladanie Medirex vzorov
 • Vylepšenie správania v editore dekurzu pri stlačení klávesov HOME, SHIFT+END
 • Doplnená možnosť v sekcii pv (popis vyšetrenia) povoliť dopísanie vlastného názvu vyšetrenia, i keď je rozbalená ponuka vyšetrení nastavená programom
 • Doplnená možnosť zobrazenia pozadí aj pri nastavení zobrazovania dvoch kalendárov v móde vedľa seba čítaj viac
 • Opravená možnosť vložiť vzor preventívnej prehliadky cez čip priamo v karte pacienta
 • Vylepšené správanie výberu dátumu z kalendára

Zmenené:

 • Sfunkčnenie klávesových skratiek ctrl+shift+z = zoznam externých zdrojov dát, a v čakárni ctrl+alt+z = mód súkromia
 • Zmena názvu Tlačového výstupu z Harmonogram na týždeň na Kalendár - Harmonogram na týždeň

Nová verzia 3.8.4 - 23.06.2020

Opravené:

 • Oprava zobrazovania liekovej karty a niektorých volaní po prechode na v4 (Union).
 • Rozbaľovanie niektorých zakódovaných súborov s lab. výsledkami nebolo úspešné.
 • Oprava zálohovacích funkcií.

Nová verzia 3.8.3 - 19.06.2020

Pridané:

 • Podpora Bosi ABI. Ak je nainštalované Boso profilmanager XD, zobrazí sa položka cez @zdroje.
 • V ambulantnej knihe pridaná možnosť filtrovať presnú hodnotu napr. vo výkonoch, ak zadáte =1, systém vyfiltruje presne výkony rovné 1.
 • 2x tlač zoznamu vykonaných prác na A4.
 • Možnosť nastaviť základnú veľkosť fontu zostav.
 • Ekonomický mód tlače.
 • Moznosť zobraziť upozornenie užívateľovi pri vyhodnotení tlače.
 • Pridané vykazovanie KV SCORE pre všetky poisťovne (Union).
 • Dávky: opravné a aditívne.
 • Upozornenie o tlačovej zostave aj v zozname tlačí.
 • Sekcia vyk - výkazníctvo.
 • Mód zobrazenie len text bez receptov a výkonov (viditeľné pri prejdení na značku myškou)
 • Nastavenia vyhľadávania a zrušenie mena z vyhľadávacieho poľa po otvorení pacienta
 • Nahrávanie záznamov histórie a nastavení.
 • Sekcie vyk, r-p, b-pd, zľava je možné priradiť v Nastaveniach na klávesové skratky.
 • V Nastavenia na klávesové skratky je teraz možné priamo vpísať kód ľubovolnej sekcie.
 • Do anamnéz a prehľadu pacienta pridané TO (Terajšie Ochorenie) a SO (Sledované Ochorenia).

Opravené:

 • V dátovych tabuľkách vratené tlačidlá aktualizuj a exportuj.
 • V dátovych tabuľkách opravená širka stĺpca, ak obsahuje tlačidlo.
 • V amb. knihe zlúčené hlavná a vedľajšie dg do jedného poľa pre ľahšie vyhľadávanie.
 • Vyhľadávanie vo vzoroch upravené, aby hľadalo pomocou “a” nie “alebo”.
 • Chýbajúce oprávnenie na dáta pacienta v eZdravie sa prejaví správou umožnujúcou zadať dočasné oprávnenie cez obč. preukaz pacienta.
 • Uloženie medirex vzoru nie je persistentné.
 • Písanie po použití skratky shift+home.
 • Telemedicína nastavená na bodovanie 1b a nastavený počet výkonov ako 1.

Zmenené:

 • Prechod na verziu v4 eReceptu.
 • Odstránená knižnica na čítanie OMRON tlakomeru z inštalácie. V prípade záujmu je možné umiestniť súbory z https://kb.curo.sk/omron.zip do c:\Program Files (x86)\CuroUI\resources\ a položka OMRON sa opäť objaví.

Nová verzia 3.5.0 - 26.05.2020

Pridané:

 • Detaily pacienta priamo v kalendári (viditeľné pri prejdení na značku myškou na ikonku pacienta).
 • Čas na každom riadku v kalendári.
 • Kratšia cesta k sumárnym labákom.
 • Ukáž pohlavie pacienta už v prvom vyhľadávaní výsledkovom.
 • Potvrdenie DEMO licencie a možnosť zadať platnú licenciu (viď stĺpec popis).
 • Do nastavení pre históriu pribudla moznosť menšieho písma.
 • Dávky - kontrola chýb dostupná aj pre sestry.
 • Dávky - možnosť tvoriť opravné a aditívne.
 • Východzie štýly pozadia pre kalendár.
 • Možnosť manulálne zresetovať štatistické zostavy (@akcia Oprava štatistickej databázy).
 • Farebne zvýraznená časová pozícia myšky.
 • Akcia ‘vyprázdniť čakáreň’ presunutá do menu.
 • 2x tlač zoznamu vykonaných prác na A4.

Opravené:

 • Laboratórne výsledky nakonfigurované pre host=KB sa nesnažia stiahnuť dáta cez FTP, predpokladá sa externý nástroj, ktorý to zabezpečuje. Rovnako je možné použiť nový parameter noDownload.
 • Nebolo možné tlačiť VRP doklad z prostredia Curo.
 • eVyšetrenie niekedy obsahuje lekára, ku ktorému nepoznáme údaje a vtedy sa zobrazovala hláška.
 • Vkladanie el. komunikácie do dekurzu nie vždy funguje.

Zmenené:

 • Skratkové tlačidlá v dekurze boli zmenené tak, že možnosti sa ukážu až po kliknutí na ne https://curois.freshdesk.com/support/solutions/articles/33000253326.
 • Dátum v hlavičke historického záznamu je zvýraznený veľkosťou aj farebne.
 • Pri zasielaní podnetu je možné zvýšiť dôležitosť na “závažný problém”.
 • Odstránený QR kód z tlače nálezu.

Nová verzia 3.2.0 - 25.04.2020

Pridané:

 • Opätovné vytvorenie už uzatvorenej uzávierky.
 • Repetetur zaradený do prehľadu pacienta Alt+S.
 • Možnosť pridať vlastnú sadu výstupov do adresára user-plugins/reports.
 • Medirex - upozornenie Nevyplnili ste čiarové kódy pre odobraný materiál, naozaj chcete pokračovať?
 • Medirex - upozornenie Nevytlačili ste žiadanku, naozaj chcete pokračovať?
 • Možnosť nevystaviť faktúru pre Sociálnu poisťovňu.
 • Výpočet repetetur pre pomôcky.
 • Kontrola výkonov v dávke.

Opravené:

 • Nastavenie nepridávať pacienta do čakárne po otvorení.
 • Požiadavky z eČasenky.
 • Zobrazenie dátumu v ambulantnej knihe.

Zmenené:

 • Manuálne napísané číslo faktúry upraví rad faktúr.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 74.BODN.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 71OCR.
 • Výber položky z ponuky číselníka pomocou ✔.

Nová verzia 3.0.0 - 28.03.2020

Pridané:

 • Zautomatizovaný repetetur, automatický výpočet.
 • Kontrola výkonov pri uzatváraní dekurzu.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvorenia ťarchopisu.
 • Stĺpec PZS (posledné trojčíslie) v ambulantnej knihe.
 • Recept - informácia o počte dávok v balení na základe dávkovania a obsahu balenia.
 • Vylepšené filtrovanie v histórii pomocou Ctrl+Shift+F.
 • Prehľad PN v prehľade pacienta Alt+S.
 • Pole s modrým trojuholníkom aktivujete dvojitým kliknutím v poli.
 • Tlač faktúry pri jej vytváraní/editácii.
 • Prepojenie ambulantného systému Curo s komunikačným portálom napislekarovi.sk.
 • Nastavenia - Limitácie výkonov pre jednolivé ZP.
 • Zmena kapitácií pomocou importu zo súboru.
 • Pridané parametre pre Ačkové lieky z číselnika VšZP.
 • Sekcia podaný liek automaticky aktualizovaná hodnotami z číselnika pri vložení zo vzoru.
 • Možnosť vložiť premennú do premennej vo vzoroch.
 • Elektronické žiadanky pre Medirex.
 • Validácia pre výkon 74.BODN.
 • Databanka textov pre každe pole v sekcii, Ctrl+Alt+C a Ctrl+Alt+V.

Opravené:

 • Tlač zostavy Návrh na kúpeľnú starostlivosť (tlačia sa všetky 4 strany).
 • Sekcia PN - strata dátumu použitím klávesu ESC pre zrušenie okna počas výberu dátumu z kalendára.
 • Strata kurzora pri zápise vyšetrenia.
 • Nezobrazuje sa pop-up okno pre výber ďalšieho čísla faktúry.
 • Samostatná dávka pre výkony končiace R (pokiaľ má lekár zmluvu s MVSR).
 • Hlásenie chyby dátumu v sekcii “od.” pri uzatváraní mesiaca.
 • Skrývanie vzoru funguje všade.
 • Idenfikácia EU pacienta, aj keď má viac pomĺčok v kóde.
 • Importovanie labákov opravené pre špeciálne prípady.
 • Chyba pri výbere dátumu.

Zmenené:

 • Do NCZI sa neposielajú sekcie komunikácia a správa.
 • Generovanie čísiel faktúr do poradia.
 • Označenie vygenerovaných dávok na disku.
 • Vylepšené vyhľadávanie pacienta podľa tel. čísla alebo emailu.
 • Recept - vylepšené zadávanie REPETETUR v poli dávkovanie.
 • Pri výbere dátumu a kliknutí na rok sa zobrazí zoznam rokov zoradený od najnovšieho k najstaršiemu.

Nová verzia 2.10.0 - 28.02.2020

Pridané:

 • Ročné výkazy pre NCZI.
 • Akcia “Predpíš historické lieky” pridaná do skupiny Lieky (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Stlačením klávesu F8 otvoríte kalendár. Opätovným stalčením klávesu F8 sa vrátite do pôvodného okna.
 • Sekcia Magistraliter r-ml pridaná do skratiek (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Cez tray ikonku CuroUI je možné uložiť veľkosť a pozíciu okna, ktorá sa nastaví pri ďalšom štarte aplikácie.
 • Extra informácie (vek pacienta - roky, mesiace, týždne, dni) pre pediatrov v chipe “Rok narodenia a vek pacienta”.
 • Nastavenia - Kam ísť po uzatvorení dekurzu - možnosť “Bez zmeny”.
 • Kniha faktúr - stĺpec spolu (konečná cena).
 • Kniha faktúr - možnosť zmazať faktúru.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť novú faktúru priamo z knihy faktúr kliknutím na “Vytvor novú faktúru”.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť dobropis kliknutím na “vytvor dobropis (ZP zaplatí menej)”.
 • Kniha faktúr - kliknutím na faktúru otvoríte prehľad faktúry spolu s akciami, ktoré môžete urobiť s danou faktúrou.
 • Vylepšienia pri kopírovani pozadia, Skopíruj jen do vybraného týžďňa a Skopíruj do všetkých týždňov po vybraný týždeň(vrátane)
 • Filtrovanie histórie - maska sekcií

Opravené:

 • Nastavenia - v poli s už zvolenou skupinou sa po stlačení klávesu F2 zobrazia všetky možnosti.
 • Pri výbere sekcie z klávesových skratiek Ctrl+1 až 9 je sekcia vložená za sekciu, v ktorej sa nachádzate.
 • Odstránené pridávanie prázdnej sekcie vd. pri výbere historického receptu cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Odstránené pridávanie prázdneho riadku pri výbere sekcie vv. cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Nenačítanie ambulantnej knihy pri veľkom počte pacientov.
 • Vymazanie celej sekcie namiesto zvolenej časti sekcie.
 • Úmrtný list.
 • Nastavený počet výkonov pri vkladaní TDPN z chipu PN.
 • Kniha faktúr - filtrovanie.
 • Tvorba sumárnych prehľadov ambulancie.
 • Kniha faktúr - tlač aktuálne upravovanej faktúry.

Zmenené:

 • Upravené chronické dávkovanie.
 • Premenovanie “Bezpečný mód” na “Mód súkromia”.
 • Prihlasovanie v CuroUI si pamätá posledný použitý server podľa mena a aktualizuje IP adresu, ak sa zmenila napr. pri prechode na inú Wifi sieť.
 • Grafická úprava lab. výsledkov v Prehľade pacienta - História laboratórnych výsledkov.
 • Knihu faktúr môže vidieť len admin.

Nová verzia 2.4.0 - 29.01.2020

Pridané:

 • Ikonky odporúčajúci lekár, duplikovanie receptu, viackrát predpísaný liek, počet balení pri výbere lieku zo zoznamu historicky predpísaných liekov.
 • Tlač na hlavičkový papier - možnosť posunu tlače pri tlačení na hlavičkový papier.
 • Kalendár - stanovená hranica minimálnej výšky bunky/riadku.
 • Ikona Vyprázdniť čakáreň (odpadkový kôš) v časti Čakáreň - zmazanie zoznamu pacientov.
 • Ikona Amb. kniha v časti Čakáreň - zobrazenie ambulantnej knihy za posledné 3 mesiace.
 • Možnosť zadefinovať vlastnú sadu výkonov s finančnou hodnotou.
 • Možnosti pre kalendár v čakárni - kliknutím pravým tlačidlom myši na záznam v kalendári sa zobrazia možnosti akcií (pridaj do čakárne, otvor pacienta, informácie …).
 • Možnosť tlačiť rodné čísla pacientov bezpečne (len prvých 6 čísel) v zostave Objednávky na deň.
 • Poukaz na okuliare/optickú pomôcku.
 • Čakáreň - ikona “Ďalší pacient” - kliknutím na ikonu otvoríte nasledujúceho pacienta.
 • Čakáreň - ikona “Bezpečný mód” - kliknutím na ikonu schováte celý obsah Čakárne. Opätovným kliknutím na ikonu zobrazíte obsah Čakárne.
 • Hromadná zmena identity pod ktorou sú pacienti kapitovaní.
 • Vylepšenie nastavení pri prehľadoch/tlači ambulancie.
 • Skopírovanie dekurzu do budúcich dátumov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na historický dekurz otvoríte možnosti. Zvolíte “Skopírovať do dátumov”, vyberiete, do ktorých dátumov sa má dekurz skopírovať, potvrdíte.
 • Poradie histórie - možnosť zoradiť záznamy v histórii - ikona so šípkou hore/dole - najnovší záznam bude prvý, resp. posledný. Alebo cez Hlavné menu - Poradie histórie.
 • @tlac - Tlač harmonogramu na týždeň.
 • Kalendár - objednanie - možnosť vybrať si zobrazenie a štýl (farbu pozadia) objednania v kalendári.
 • Možnosť zmeniť názov/text objednania alebo udalosti v kalendári. Po kliknutí do názvu/textu v termíne objednania je možné jeho editovanie.

Opravené:

 • Ukladanie prázdneho dekurzu.
 • Možnosť prezerať a tlačiť PDF súbory zo Synlab.
 • Zasielanie kódu lieku na dovoz.
 • Predpis lieku pre cudzinca mimo EU - erecept.
 • Pri výbere dátumu sa zobrazuje ikona DNES.

Zmenené:

 • Vzhľad ikony pre menu s akciami z tlačiarne na tri zvislé bodky.
 • Zjednodušenie inštalácie systému Curo.
 • Vylepšené editovanie pozadia v kalendári - text ‘Editovací mód’ sa dynamicky mení na ‘Úpravy období v pozadí’ a ‘Koniec úprav období’.
 • Uvedená adresa na druhej strane receptu pri zastupujúcom lekárovi.

Nová verzia 2.0.0 - 30.11.2019

Pridané:

 • Otvorenie liekovej karty v osobitnom okne.
 • Zlepšenie synchronizácie vzorov.
 • Rýchlejšie aktualizovanie číselníkov pri štarte systému.
 • Možnosť zadať sekciu “Zľava” a sekciu “Príjmový doklad” v type dokumentu “Účtovný doklad”.
 • Na úrovni identity možnosť vylúčiť spoluprácu so ZP a dekurz vytvárať ako na samoplatcu.
 • Zobrazovanie klávesových skratiek v hlavnom mnenu.
 • Dočasne pridané vyhľadávanie cez @akcia Ctrl+Shift+A.
 • Rozdelenie položiek do @tlac a @akcia + zoradenie podľa priority.
 • Nastavenia - možnosť zmeny zobrazenia mena pacienta v čakárni.
 • Nastavenia - možnosť použiť kompaktný mód pre sekcie. https://curois.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000247020
 • Nástroj pre výber dátumu a času.
 • Nápoveda “Ctrl+F1:základný dekurz, F2:sekcie, F4:vzor, Alt+S:Prehľad pacienta, Shift+F10:funkcie editora” v prázdnom riadku dekurzu (po otvorení pacienta).
 • Recept - výpočet odporúčania “platné do” - Ak je zadaný odporúčajúci lekár + dátum odporúčania, do poľa “platné do” stačí napísať +6m a systém automatický vypočíta platnosť odporúčania.
 • Žiadanka pre klinickú biochémiu.
 • Možnosť tlačiť objednania z konkrétneho dňa na jednu stranu.

Opravené:

 • Správne nastavenie kurzoru do editora dekurzu.
 • Integrácia s externými telefónnymi systémami (napr. Skype).
 • Zobrazenie celého textu chybovej hlášky.
 • Mazanie sekcie.
 • Neodkladná starostlivosť v predpise liekov.
 • Chybné načítanie lieku pri predpisovaní receptu.
 • Uzatvorenie ponuky hlavného menu.

Zmenené:

 • Zobrazenie sviatkov a dní pracovného pokoja pre rok 2020.
 • Zobrazenie titulu pacienta pri tlači nálezu.

Nová verzia 1.19.20 - 31.09.2019

Pridané:

 • Porovnanie, resp. kontrola kapitácie/zmeny poisťovne so zoznamami poisťovní.
 • Klikateľné tlačidlá na spodnej lište v časti “História & vyšetrenie”, “Vyšetrenie”, “História”.
 • Pridanie overenia kontroly s výkonom 62.
 • Konverzia laboratórnych výsledkov pre AlphaLAB.
 • Kopírovanie názvu dekurzu pri možnosti “Vložiť dekurz” z histórie do nového vyšetrenia/dekurzu.
 • Pridaná nápoveda v zostave “Lab. výsledky” vo vytvorených Sumárnych prehľadoch ambulancie.
 • Import pacientov z externých zdrojov.
 • Vopred nastavené “Klávesové skratky mapujúce sekcie” Ctrl+1-9. Používateľ si ich môže zmeniť.
 • Chip “Balík” - informácie o zostatku.
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz priamo zo Sumárnych prehľadov ambulancie - zostava Lab. výsledky do predvoleného pohľadu “História & vyšetrenie”.

Opravené:

 • Aktualizovanie chipu “Biometria”.
 • Vyhodnotenie chipu “LIPID”.
 • Správa “Blíži sa vypršanie platnosti odporúčania” sa zobrazuje už len na úrovni pacienta.
 • Kalendár - zmena typu zobrazenia mesiaca, týždeň, deň.
 • Vkladanie vzoru do textu vymaže pôvodny text.
 • Chyba pri výpočte sumára.
 • Chyba pri tlači “Skrátené vyšetrenie do karty”.
 • Tlač zostavy “Zoznam pacientov” .
 • Zlý dátum narodenia pri vytvorení pacienta, ktorý sa narodil pred 01.01.1954.
 • Prepínanie medzi pohľadmi zobrazenia “História & vyšetrenie”, “História” a pohľadom zobrazenia “Vyšetrenie” keď je nastavený predvolený pohľad pri otvorení pacienta “História & vyšetrenie”.
 • Otvorenie nesprávneho pacienta.
 • Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) - ikona kladky.
 • Poradové číslo faktúry - link medzi účtovným dokladom a uzávierkou.
 • Dlhé spúšťanie systému Curo.
 • Neočakávané uzavretie dekurzu.
 • Neúspešné vymazanie sekcie ak sa kurzor nachádza v poli, ktoré obsahuje číselník.

Zmenené:

 • Možná gravidita - žlté pozadie chipu Tehotenstvo.
 • Vyhľadávanie vo vzore.