Blog

Nová verzia 1.6.0 - 20.05.2018

Pridané:

 • Doplnené zostavy pre Medirex ziadanky
 • Možnosť v nastaveniach vybrať z 3 veľkostí fontov pri editovaní dekurzu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa zbrojného pasu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa vodičského preukazu
 • Možnosť v nastaveniach zakázať zobrazovanie pripomienok formou modálneho dialógu
 • Možnosť obmedziť sťahovanie lab výsledkov na presný čas
 • Nový spôsob zálohovania do otvoreného, textového formátu
 • Podpora dátumových výrazov, ktoré vypočítajú konkrétny dátum (dnes+1t, zajtra, …)
 • Adresár namapovaný na disk U: umožnuje správu dokumentov pacienta
 • Možnosť nastaviť vastné typy dovodov objednania pre identitu - štýl, text, či zobrazovať meno, trvanie
 • ESC zatvorí okno tlače

Zmenené:

 • Možnosť konfigurovať sťahovanie lab. výsledkov v nastaveniach
 • Tlač ambulantnej knihy umožnuje vytlačiť celý dekurz

Opravené:

 • Sťahovanie lab. výsledkov po probléme s pripojením na FTP prestane fungovať až do reštartu servera

Nová verzia 1.5.0 - 30.04.2018

Pridané:

 • Zverejnenie doplňujúcich informácií o zdravotných výkonoch používaných v praxi
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 020
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 010
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 001
 • Zverejnenie vzorov pre odbornosť 020
 • Podpora zálohovacieho nástroja restic

Zmenené:

 • Nový textový formát exportu a zálohovania
 • Prepracovaná a rýchlejšia obnova dať zo zálohy

Nová verzia 18.03.2018

Pridané:

 • Podpora migácie dát zo softvéru Medicom
 • Podpora migácie dát zo softvéru WinAmbulancia
 • Vyhľadávanie inštancií eZdravieServer v sieti a priradenie užívateľovi
 • eZdravieServer: Zvýšenie bezpečnosti komunikácie
 • eZdravieServer: Pridáne diagnostické funkcie
 • eZdravieServer: detekuje a opravuje chyby v inštalácii a nastavení ovládačov
 • eZdravieServer: automatické rozoznanie informácií o lekárovi po zasunutí HPRO karty
 • eZdravieServer: diagnostické funkcie

Nová verzia 28.02.2018

Pridané:

 • Automatizácia vykazovania Stratifikácie CMP (lekár nemusí špeciálne vykazovať výkon)
 • Možnosť tlačiť recept automaticky bez potreby potvrdzovania
 • Pridané automatické zmenšenie fontu pre pole ak by presiahlo dovolenú veľkosť
 • Pridané validácie pre vykazovanie
 • Laboratórne výsledky importované vo formáte DASTA3 (medirex, alphamedical, …)
 • Online vytváranie laboratórnych žiadaniek pre Alphalab
 • Vzdialená konfigurácia bez potreby vzdialeného pristupu na PC
 • Možnosť vytvárať účtovné doklady (fa, pre-fa)
 • Komunikácia s ABPI MB - http://mesi-abi.sk/

Nová verzia 05.02.2018

Pridané:

 • Pridane vzory pre PN
 • Secia PN si pamätá posledné použité číslo PN a automaticky to inkrementuje
 • Pridaná podpora automatického sťahovania výsledkov z Aplhalabu
 • Pridaná podpora automatického sťahovania výsledkov z Medirexu
 • Validácie preskripčných obmedzeni počas zadavania predpisu
 • Upraveny ciarovy kod generovany na receptoch

Zmenené:

 • Upravené ako sa zobrazuje meno uživateľa ktorý vytvoril dekurz
 • Ǔprava čiselnika liekov, zrušené obmedzenie len na dostupné lieky podľa ADC

Nová verzia 18.01.2018

Pridané:

 • Cenníky centrálne distribuované, odpadá potreba si to manuláne nastavovať u každého lekára
 • Synchronizácia vzorov z verejného úložiska
 • Kategorizácia vzorov podľa špecializácie.
 • Synchronizácia cenníkov z verejného úložiska
 • Automatická aktualizácia programu
 • Možnosť pripomienok/poznámok s rôznou prioritou
 • Pridany sumár pacienta
 • Pridana sekcia kontakt (umožnuje zachytiť viac kontaktov pre pacienta)

Zmenené:

 • Zlepsenie zalohovania, uveľa rýchlešia obnova

Nová verzia 12.12.2017

Pridané:

 • Opravené latinské číslovanie v predpisoch
 • Ǔprava čiselnika liekov, pridané obmedzenie len na dostupné lieky podľa ADC
 • Certifikácia na služby eRecept VsZP
 • Certifikácia na služby Dôvera BLO
 • Dotlač do karty (pamätanie si pozície)
 • Distribucia nastavni cez internet
 • Automaticka distribucia zakladnych vzorov cez internet
 • Cenniky pre poistovne zdielane verejne.

Opravené:

 • Editovanie uzavretého dekurzu

Nová verzia 02.11.2017

Pridané:

 • Dynamicke vzory, dajú sa zapísať podmienky podľa ktorých sa systém rozhodne požiť tú ktorú časť
 • Pouzitie historickych dát vo vzore
 • Konverzia historickych data do textu
 • Pridaná možnost označit predpis ako chronický
 • Vzor na automatické vloženie všetkych chronických predpisov
 • Vzor na automatické vloženie všetkych chronických pomôcok
 • Zjednodušenie stratiek použtím F1-F12 kláves

Zmenené:

 • Zjednotenie davok do jedneho exportu vrátane faktúr

Nová verzia 05.10.2017

Pridané:

 • Pridaná možnosť vyžadovať potvrdenie uzavretia dekurzu
 • Pridaná možnosť automaticky validovať pacientov poistný vzťah pomocout UDZS portálu
 • Pridaná možnosť zmazať dekurz z histórie

Opravené:

 • Synchronizácia správ medzi klienom a serverom na sieti

Nová verzia 29.09.2017

Pridané:

 • Pridaná automatická kontrola dekurzu pred uzavretím
  • kontrola prítomnosti výkonu
  • kontrola prítomnosti diagnózy
  • kontrola prítomnosti lieku
  • kontrola prítomnosti špecifických vykonov podľa času vyšetrenia
 • Pridaná možnosť otvoriť chybný dekurz priamo z dávky