Blog

Nová verzia 1.8.0 - 12.07.2018

Pridané:

 • Pridaná možnosť zrušiť elektronicky predpísanu pomôcku
 • Pridaná podpora sťahovania dávok zo Synlabu
 • Opis dekurzu ma možnos+t skryť diagnózy a tlačiť dátum
 • Pridaná možnosť nastaviť koľko dekurzov sa automaticky otvorí pri načítaní histórie
 • Pridaná indikácia kto je aktuálny pacient
 • Kalendár zobrazuje štátne sviatky SR
 • Ctrl+Shift+K zobrazí kdekoľvek 3 mesačný kalendár (1. verzia)
 • Synlab - pridaná možnost vyfiltrovať poslané žiadanky
 • Synlab - pridaná funkcia upozornenia že šablóna nebola nájdená
 • Možnosť tlače štítka na skúmavku
 • Kontrola vyplnenia sekcie dôvod ošetrenia pri dávke
 • Kontrola sekcie “dôvod ošetrenia” ak je vybraná možnosť odosielajúci lekár musi byť vyplnený dátum
 • Možnosť generovať dávku pre danú poisťovňu bez faktúry
 • Možnoť vybrať či sa laboratórne výsledky uložia s dátumom odberu alebo dátumom dodania
 • Laboratórne výsledky z jedného odberu sú importovane do jedného dekurzu

Zmenené:

 • Lepšie poradie hodnôt v OD sekcii
 • Tlač zdravotnej pomôcky upozorní na chýbajúcu diagnózu
 • Čas v z-histologicky-material sa dopĺňa z času záznamu, ak nie je uvedený
 • V kalendári v čakárni sa pacienti označení ako vybavený zobrazia preškrtnutí

Opravené:

 • Správna odbornosť tlačená vo výstupoch
 • Rozpis dňa mal zbytočné riadky, ktoré prejdú na ďalšiu stranu
 • Podaný liek (pl) netreba tlačiť, čo bolo odporúčané ak nemal čiarový kód
 • Správne vyhodnocovanie potreby odporúčania na predpisovanie liekov pre odbornosť 010
 • Synlab - zrýchlenie otvárania synlab okna
 • Rozdielna suma na prehľade a v samotnej dávke
 • Presúvanie sekcií vo výkaznictve opravené
 • Typ starostlivosti v dávke pre špecialistov sa vyplňa korektne

Nová verzia 1.7.0 - 27.06.2018

Pridané:

 • Tlač “Žiadanka o vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR)”
 • Možnosť pridať objednanie do otvoreného dekurzu
 • Možnosť potvrdiť pridať objednanie cez skratku
 • Bezpečnostné okno otvárané NCZI knižnicou sa zobrazí vždy v popredí
 • /info vytvori subor s informaciami o eZdravieServer
 • Pridaná možnosť napísať vlastné znenie pre názov počtu na recepte. napr. ‘Exp. orig. No.’ zmeniť na ‘Exp. amp. No.’

Zmenené:

 • Odstránený adresát v kombinovanej žiadanke “Žiadanka RTG,USG,..”
 • Tlač “Sprievodný list k ultrazvukovému vyšetreniu” ponúka v nastaveniach jednoduchú a Ševt verziu
 • Upravená tlač preukazu vodiča aby vyškrtli neplatné možnosti
 • Meno sync DB v UI je závisle od servera, rieši problém vzorov na pracovisku s viac ako jedným serverom
 • Pri nahraní zaznamov histórie sa prvé záznamy automaticky rozbalia

Opravené:

 • Lepšia detekcia informácií o vlastníkovy HPRO karty

Nová verzia 1.6.1 - 02.06.2018

Pridané:

 • V tlači nálezu sa používa telefónne číslo uvedené pre lekára, ak nie je, tak číslo PZS
 • Ambulancia si môže vytvoriť vo vzoroch text informovaného súhlasu, ktorý sa potom tlačí v zostavách
 • Aostava Kalendár - Objednávky na deň umožňuje export do Excel súboru
 • CTRK+SHIFT+M shows context menu in editor’s field
 • Je možné vytvoriť záznam typu dokladu, ktorý poskytuje sekcie na vytvorenie odoslanej faktúry
 • CTRL+SHIFT+F v editore zobrazí históriu aktuálnej sekcie
 • CTRL+SHIFT+F v LV (lab. výsledky) sekcií otvorí hostorícké záznamy obmedzené na typ výsledkov aktuálnej sekcie
 • Užívateľ má k dispozícii protokol importu dát a má tak prehľad o kvalite prevodu dat
 • Bod ka za sekcou (r.) pridá sekciu ako doteraz, dvojbodka (r:) priamo ponúkne zoznam historie sekcie
 • Pri vyhľadávaní sekcie podľa mena (Ctrl+SPACE) potvrdenie výberu cez Shift+ENTER ponúkne zoznam histórie sekcie

Zmenené:

 • Zostava Kalendár - Objednavky na deň umožňuje tlač podpisového hárku pre pacientov
 • Ctrl+R už nereštartne aplikáciu

Opravené:

 • Používanie prepočítanej hodnoty testu z formátu DASTA3

Nová verzia 1.6.0 - 20.05.2018

Pridané:

 • Doplnené zostavy pre Medirex ziadanky
 • Možnosť v nastaveniach vybrať z 3 veľkostí fontov pri editovaní dekurzu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa zbrojného pasu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa vodičského preukazu
 • Možnosť v nastaveniach zakázať zobrazovanie pripomienok formou modálneho dialógu
 • Možnosť obmedziť sťahovanie lab výsledkov na presný čas
 • Nový spôsob zálohovania do otvoreného, textového formátu
 • Podpora dátumových výrazov, ktoré vypočítajú konkrétny dátum (dnes+1t, zajtra, …)
 • Adresár namapovaný na disk U: umožnuje správu dokumentov pacienta
 • Možnosť nastaviť vastné typy dovodov objednania pre identitu - štýl, text, či zobrazovať meno, trvanie
 • ESC zatvorí okno tlače

Zmenené:

 • Možnosť konfigurovať sťahovanie lab. výsledkov v nastaveniach
 • Tlač ambulantnej knihy umožnuje vytlačiť celý dekurz

Opravené:

 • Sťahovanie lab. výsledkov po probléme s pripojením na FTP prestane fungovať až do reštartu servera

Nová verzia 1.5.0 - 30.04.2018

Pridané:

 • Zverejnenie doplňujúcich informácií o zdravotných výkonoch používaných v praxi
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 020
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 010
 • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 001
 • Zverejnenie vzorov pre odbornosť 020
 • Podpora zálohovacieho nástroja restic

Zmenené:

 • Nový textový formát exportu a zálohovania
 • Prepracovaná a rýchlejšia obnova dať zo zálohy

Nová verzia 18.03.2018

Pridané:

 • Podpora migácie dát zo softvéru Medicom
 • Podpora migácie dát zo softvéru WinAmbulancia
 • Vyhľadávanie inštancií eZdravieServer v sieti a priradenie užívateľovi
 • eZdravieServer: Zvýšenie bezpečnosti komunikácie
 • eZdravieServer: Pridáne diagnostické funkcie
 • eZdravieServer: detekuje a opravuje chyby v inštalácii a nastavení ovládačov
 • eZdravieServer: automatické rozoznanie informácií o lekárovi po zasunutí HPRO karty
 • eZdravieServer: diagnostické funkcie

Nová verzia 28.02.2018

Pridané:

 • Automatizácia vykazovania Stratifikácie CMP (lekár nemusí špeciálne vykazovať výkon)
 • Možnosť tlačiť recept automaticky bez potreby potvrdzovania
 • Pridané automatické zmenšenie fontu pre pole ak by presiahlo dovolenú veľkosť
 • Pridané validácie pre vykazovanie
 • Laboratórne výsledky importované vo formáte DASTA3 (medirex, alphamedical, …)
 • Online vytváranie laboratórnych žiadaniek pre Alphalab
 • Vzdialená konfigurácia bez potreby vzdialeného pristupu na PC
 • Možnosť vytvárať účtovné doklady (fa, pre-fa)
 • Komunikácia s ABPI MB - http://mesi-abi.sk/

Nová verzia 05.02.2018

Pridané:

 • Pridane vzory pre PN
 • Secia PN si pamätá posledné použité číslo PN a automaticky to inkrementuje
 • Pridaná podpora automatického sťahovania výsledkov z Aplhalabu
 • Pridaná podpora automatického sťahovania výsledkov z Medirexu
 • Validácie preskripčných obmedzeni počas zadavania predpisu
 • Upraveny ciarovy kod generovany na receptoch

Zmenené:

 • Upravené ako sa zobrazuje meno uživateľa ktorý vytvoril dekurz
 • Ǔprava čiselnika liekov, zrušené obmedzenie len na dostupné lieky podľa ADC

Nová verzia 18.01.2018

Pridané:

 • Cenníky centrálne distribuované, odpadá potreba si to manuláne nastavovať u každého lekára
 • Synchronizácia vzorov z verejného úložiska
 • Kategorizácia vzorov podľa špecializácie.
 • Synchronizácia cenníkov z verejného úložiska
 • Automatická aktualizácia programu
 • Možnosť pripomienok/poznámok s rôznou prioritou
 • Pridany sumár pacienta
 • Pridana sekcia kontakt (umožnuje zachytiť viac kontaktov pre pacienta)

Zmenené:

 • Zlepsenie zalohovania, uveľa rýchlešia obnova

Nová verzia 12.12.2017

Pridané:

 • Opravené latinské číslovanie v predpisoch
 • Ǔprava čiselnika liekov, pridané obmedzenie len na dostupné lieky podľa ADC
 • Certifikácia na služby eRecept VsZP
 • Certifikácia na služby Dôvera BLO
 • Dotlač do karty (pamätanie si pozície)
 • Distribucia nastavni cez internet
 • Automaticka distribucia zakladnych vzorov cez internet
 • Cenniky pre poistovne zdielane verejne.

Opravené:

 • Editovanie uzavretého dekurzu