Blog

Nová verzia 1.19.3 - 30.06.2019

Pridané:

 • Sumárne prehľady - možnosť vyhľadávania v zostavách pomocou poľa hľadať
 • Možnosť zobraziť neprečítané lab. výsledky za posledné 3 mesiace v časti Nástenka.
 • Vylepšená možnosť zobrazenia lab. výsledkov v Prehľade dát pacienta https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Podpora sťahovania/importovania výsledkov z laboratória ousa.sk
 • Možnosť vytvorenia ticketu (požiadavky/nahlásenia problému) cez ikonu “Požiadavka” v hlavom menu Curo UI
 • Možnosť vytvorenia manuálnej zálohy cez ikonu “Zálohovať” v hlavnom menu
 • Možnosť pribaliť zašifrované logy k požiadavke
 • Zobrazenie ponuky možností dvojitým kliknutím do vyhľadávacieho poľa alebo poľa, ktoré obsahuje ponuku možností
 • Prepracovaný zoznam vyšetrení z eZdravia
 • eČasenka umožnuje informovať pacienta, že nabudúce je potrebná jeho osobná návšteva lekára
 • Pridaná podpora pre zariadenie ekg, Seiva, BTL (zadaním “@zdroj” do hl. vyhľadávacieho poľa umožnuje vyhľadať externé zariadenia a spustiť získanie dát, musí byť otvorený pacient)
 • Každé 2 hodiny overovanie pacienta cez eLab
 • Názov PDF súborov vytvorených exportom z prehliadača výstupov (Uložiť ako PDF) obsahuje priezvisko a prípadne aj čas dekurzu
 • Skrátené vyšetrenie do karty - možnosť výberu tlačiť/netlačiť pre pacienta, pridať/nepridať informovaný súhlas pre pacienta pri tlači
 • Možné dynamicky registrovať @tlač záznamy na úrovni užívateľa a identity. Optimálne pre pridanie Google Sheet odkazov
 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na lab výsledky (v histórii) sa zobrazia nové možnosti akcií - Vložiť dekurz, Vložiť lab. výsledky ako text, Výsledky ako text do pamäťovej schránky (následne to viete pomocou Ctrl+V vložiť do ľubovoľného dekurzu, textového alebo tabuľkového dokumentu atď)
 • Zmenená hlavička pri tlači Skrátené vyšetrenie do karty.
 • Skrátené vyšetrenie do karty - prednastavená možnosť netlačiť pre pacienta, možnosť tlačiť pre pacienta len dotlač, doltač s hlavičkou
 • Nová sekcia Bod pre rýchlejšie zadávanie diagnóz a výkonov https://www.curo.sk/video/sekcia-bod
 • Pridané údaje o pacientovi pri vyhľadávaní pacienta v časti “Zistiť viac”
 • Prepracovaná tlač - možnosť nastavenia počtu kópií
 • Prehľad všetkých vystavených PN v časti Sumarizácia rizík https://www.curo.sk/video/zoznam-vsetkych-PN
 • Vymazanie celých slov pomocou skratky Ctrl+Backspace (Backspace - umiestnený zvyčajne nad Enterom, môže byť znázornený len šípkou smerujúcou z ľava do prava)
 • Prehľadnejšie zobrazanie lab. výsledkov v histórii pacienta pri móde zobrazenia 1 prehľad dekurzu https://www.curo.sk/video/lab-vysledky-mod1
 • Možnosť zmeniť veľkosť fontu pre históriu (Nastavenia-Nastavenia histórie: veľkosť fontu)
 • Úprava zobrazenia eZdravie-vyšetrenie
 • Nová možnosť/akcia v menu, pokiaľ sa nachádzate v dekurze, Ctrl+Alt+X - uzavrieť dekurz, ale neodoslať do eVyšetrenia
 • Červená kladka - zobrazenie stavu dekurzu neodoslaného do eVyšetrenia
 • Možnosť nastaviť, aby sa PDF súbory otvárali v systémom prednastavenom prehliadači (napr. Adobe Reader)
 • Presúvanie sekcií v dekurze pomocou skratky Ctrl+šípka hore/dole. Označenie textu v sekcii pomocou skratky Ctrl+Shift+šípka hore/dole/vľavo/vpravo
 • Pri použití klávesových skratiek mapujúcich sekcie ako Ctrl+1-9 je teraz možné použiť aj čísla z numerickej časti klávesnice
 • Pomocou klávesu Tab máte možnosť prepnúť sa do ďalšej sekcie (napr. zadáte sekciu vd., no nechcete teraz vyberať diagnózu, tak stlačíte Tab a presuniete sa o sekciu nižšie v dekurze)
 • PDF vytvorené v SynLab aplikácii sa nesťahuje, ale sa zobrazí v PDF prehliadači
 • Informácia, že mažete už neexistujúci dekurz

Opravené:

 • Nahrávanie lab. výsledkov z Dôvera eLab
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” - náhľad sa nezobrazí, ak nie je zadaný žiadny deň
 • Vylepšené vyhľadávanie vzorov
 • Opravené vyhľadávanie v ponuke možností v časti sekcia/vzor
 • Vylepšená možnosť vytvárania manuálnej zálohy, reštart MD po vytvorení zálohy a hlášky https://www.curo.sk/video/zaloha-cez-menu
 • Vylepšená zostava neprečítaných lab. výsledkov (posledné 3 mesiace, zoradené podľa pacienta a dátumu výsledkov)

Nová verzia 1.18 - 31.05.2019

Pridané:

 • Kalendár - tvorba týždenného rozvrhu. https://www.curo.sk/video/kalendar-edit
 • Možnosť “Tlač raz” pridaná do okna tlače.
 • Možnosť mať otvorených viac okien pre tlač.
 • Upozornenie na tlač starého receptu.
 • Otvorenie sumárnych prehľadov dvojitým kliknutím z časti “Dôležité správy” po ich prvotnom vytvorení cez tlač.
 • Sumár zdravotného stavu - História lab. výsledkov - Možnosť zobraziť názvy vyšetrení v riadkoch a dátumy v stĺpcoch. https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Možnosť mať viac MD serverov na jednom počítači.
 • Import skupinovo schválených liekov.
 • Zobrazovanie AA pri predpisovaní liekov.
 • Tlač na tlačiarni s obojstrannou tlačou.
 • Dôvera sa sťahuje len raz za deň.

Opravené:

 • Tvorba dávky - správne spracovanie výkonov bez bodov.
 • Dávka pre soc. poisťovňu - lepšie spracovanie výkonu 74.BODN.
 • Pri PN - UPSVAR sa zobrazí chip PN aj bez zadania čísla PN.
 • Vyhľadávanie vzoru v sekcii.
 • Správne zadávanie identity v identifikátore pacienta (tlačítko s RČ).
 • Chyba pri predpise lieku Xarelto.
 • Rýchlejšie načítavanie zoznamu vzorov.
 • Vytvorenie objednania cez vzor.
 • Zrýchlenie vytvárania sumárnych prehľadov.

Zmenené:

 • Zobrazovanie tabuľkových dát.

Nová verzia 1.17.30 - 30.04.2019

Pridané:

 • Tlač jednotlivých sekcií dekurzu https://www.curo.sk/video/tlac-sekcie
 • Automatická SMS z eČasenky po vystavení eReceptu.
 • Možnosť prepísať v cenníku bodovú hodnotu pre daný výkon.
 • Generovanie záznamu o faktúre do zoznamu vystavených faktúr.
 • Ikona na prepínanie zobrazenia histórie. https://www.curo.sk/video/mod-zobrazenia
 • Podpora cez vzdialenú plochu súčasťou Curo UI.
 • Pole schválenej komunikácie v údajoch pacienta.
 • Sociálna dávka - kontroly validácie pre výkony pri uzávierke mesiaca.
 • Nová zostava v sumárnych prehľadoch ohľadom pacientov, ktorí sú aktuálne PN.

Opravené:

 • Rýchlosť zobrazenia náhľadu tlače.
 • eČasenka - ikona požiadavky, funguje na jedno kliknutie.
 • Stomatologická dávka
 • Lepšie zobrazenie poslednej vloženej sekcie pri zaplnenej obrazovke vyšetrenia.
 • Vylepšená obnova histórie po vykonaní zmeny v dekurze pri režime zobrazenia “História a vyšetrenie”.
 • Vylepšné zapisovanie/zobrazovanie histórie pre “Mód 1 - prehľad dekurzu”.
 • Zapisovanie bydliska pacienta pri tlači zdravotného preukazu.
 • Zatváranie a otváranie histórie pri prideľovaní/odoberaní priority (ctrl++, ctrl+-) v dekurze pri režime zobrazenia “História a vyšetrenie”.
 • Vylepšená web stránka https://www.curo.sk/skratky/

Nová verzia 1.16.20 - 29.03.2019

Pridané:

 • Vyhľadanie pacienta podľa emailu alebo tel. čísla. https://www.curo.sk/video/tel-email
 • Zostava “Duplicitní pacienti” v sumárnych prehľadoch ambulancie.
 • Vylepšená možnosť vkladať desatinné miesta cez dialóg dávkovania aj zápisom (napr. 2x1,5 t.j. dva krát po jeden a pol).
 • Pridané popisky pre počet náštev vo výsledkoch vyhľadávania pacientov.
 • Automatické mazanie správ ohľadom pacienta pri prechode z pacienta do čakárne, z pacienta do iného pacienta.
 • Pridané popisky pre lieky vo výsledkoch vyhľadávania liekov.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Pacient” ako aj v časti “Sumár zdravotného stavu”.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Kalendár”.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Čakáreň”.
 • Automatická oprava zadaného čísla PN.
 • Nový avatar s informáciami o aktuálnej identite. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Zostava posudzovací nález v sumárnych prehľadoch ambulancie. https://www.curo.sk/video/posudzovaci-navrh-upsvar
 • Označenie dekurzu v histórii, ak bol dekurz vytvorený inou identitou. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Zmena identity pri vytvorenom dekurze. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Nové možnosti pre čakáreň v časti “Nastavenia”. https://www.curo.sk/video/cakaren-rezimy-pridavania-pacienta
 • Zobrazenie poradového čísla a času pri pridaní pacienta do čakárne.
 • Možnosť vložiť do pola presný čas. https://www.curo.sk/video/vloz-cas
 • Pri kontrole dekurzu, v ktorom sa nachádza sekcii vl. (výmenný lístok), pridaná kontrola odborného zamerania a druhu špecializovaného útvaru.
 • Úprava dizajnu: popisky, zvýraznenie chipov, na ktoré môžete kliknúť.
 • Chip BLO Akcie - rýchly presun do e-pobočky Dôvera. https://www.curo.sk/video/podane-navrhy-dovera
 • Pridaj/Zruš chronický predpis, prioritu. https://www.curo.sk/video/zrus-chronicky-liek
 • Vylepšená integrácia eČasenky.
 • Odstránenie správ z eLab pri prenínaní medzi pacientmi.
 • Možnosť vynúteného zápisu pre sekcie Zdravotná pomôcka a Magistraliter.

Opravené:

 • Hromadné označenie výsledkov ako prečítaných.
 • Chyba pri vkladaní vzorov.
 • Označenie laboratórnych výsledkov ako prečítaných.
 • Kalendár - možnosť objednanie v samostatnom dekurze opravená.
 • Mód výkazníctva opravený.
 • Objednanie pacienta, ktorý v ambulancii nie je evidovaný. https://www.curo.sk/video/kalendar-objednanie-neevidovany

Nová verzia 1.15.0 - 15.01.2019

Pridané:

Zmenené:

 • Opiátové recepty sa tlačia ako posledné. Užívateľ je vyzvaný na vloženie odlišného typu tlačiva. Tlačia sa 3 rovnaké kópie.
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) boli pridané Denzitometria, ECHO, Gastrofibroskopia a sú zoradené abecedne.
 • Zo sekcie pv (Popis vyšetrenia) bola odstranená položka “Na moje odporučenie”. (viď náhradu nižšie)
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) pribudli atribúty “dátum vyšetrenia”, “mnou vyžiadané”
 • Prepracovaná sekcia “Prikaz na prepravu/dopravu” a jej tlač.
 • Keď sa 1x v statusbare zobrazí pomocný text, tak 3x zabliká.
 • Hlavička záznamu histórie obsahuje podstané informácie z dekurzu.
 • Úplne nový spôsob vykreslovania textu dekurzov, ktorý výrazne skracuje čas na zobrazenie histórie pacienta a znižuje náročnosť na pamäť počítača.
 • DEMO licencia automaticky importuje ukážkových pacientov.
 • Upravené MacOS ikonky a menu.
 • Čip pre hypertenziu a lipidémiu signalizuje podľa nových pravidiel pre poisťovňu Union.
 • Vzory pre hypertenziu a lipidémiu reflektujú nové pravidlá vykazovania pre poisťovňu Union.
 • Text podčiarknutý v dekurze (Ctrl+U) sa zobrazuje na obrazovke aj červenou farbou. https://curo.sk/video/cervene-tucne-sikme

Opravené:

 • Okno tlače v MacOS má správne menu.
 • Integrácia s eČasenkou niekedy stratila konektivitu.

Nová verzia 1.14.2 - 21.12.2018

Pridané:

 • Tlač objednaní podľa jednotlivých kalendárov.
 • Pridaný dátum žiadanky.
 • Nový typ do cenníka “liek”, ktorý pre daný ŠUKL/atc kod a ZP špecifikuje cenu.
 • Nové čipy v sumári.
 • V zozname tlačových zostáv voľba klávesou Enter alebo dvojitým kliknutím.
 • Viditeľnosť čipov podľa špecializácie.
 • Nahraná konfigurácia čipov do konfigurácie identity.
 • Možnosť farebného krúžku v oblasti čipu, vylepšený SCORE čip.
 • Možnosť vo vzore kontrolovať s akou diagnózou bol výkon vykázaný.
 • Možnosť netlačiť dátum pri informovanom súhlase.
 • Rozpis Magistra litera sa netlačí v náleze.
 • Výsledok vyhľadávania pomôcok je zoradený podľa doplatku pacienta.
 • Možnosť tlačiť príkaz na prepravu horizontálne.
 • Možnosť tlačiť recept na priamu úhradu priamo z klasického receptu.
 • Čakáreň sa obnoví po opätovnom pripojení.
 • Štítok s výškou a váhou zobrazuje plochu povrchu tela podľa DuBois vzorca pre dávkovanie liekov.
 • Analýza výkonov podľa užívateľa.
 • Otvorenie histórie lab. výsledkov pomocou skratky Alt+S.
 • Otvorenie štvormesačného kalendára pomocou skratky Ctrl+Shift+K, keď sa nachádzate na stránke Kalendár. https://curo.sk/video/presunutie-terminu-kalendar-a-vypocty
 • Filtrovanie pacientov v čakárni kliknutím na čipy s čísalmi. https://curo.sk/video/cakaren-new
 • eČasenka - akcia vo vyhľadávacom poli, vytvorenie a vyhľadávanie pomocou tel. č.

Zmenené:

 • Vylepšené sumárne prehľady.
 • Vylepšená multistránková tlač.
 • Procesy sú štandardne minimalizované
 • Validácia OD zvýraznený odosielajúci lekár pri kontrole dávky.
 • Zoskupenie čipov podľa typu a fixné poradie v sumári.
 • Vizuálna transformácia laboratórnych výsledkov.
 • V čakárni pomocou klávesy Enter otvorím pacienta.
 • Dôvera - zmena dávky 799n na 799a.
 • Denná tlač ambulantnej knihy kompaktnejšia. https://curo.sk/video/tlacit-ambulantna-kniha

Opravené:

 • Duplikované výsledky Medirex.
 • Poradie sekcií pri transformácií lab výsledkov na text.
 • Pomalé vytvorenie objednania v kalendári.
 • Vylepšenie prezerania excelových súborov.
 • Odstránené chybné otváranie menu sekcií po zadaní bodky.
 • Pri odhlásení vypne celé CURO.
 • Ošetrená situácia pokusu o tlač vymazaného dekurzu.
 • Informovaný súhlas v náleze a opise dekurze nahrádený vzorom ak je definovaný.

Nová verzia 1.13.0 - 19.11.2018

Pridané:

 • Upozornenie na prácu so starým vyšetrením.
 • Zoznam potravín obsahujúcich nutričné hodnoty zverejnené MZ SR.
 • Skratky v spodnej lište na uľahčenie navigácie a práce s programom.
 • Vytváranie pacienta vo vyhľadávacom poli podporuje teraz aj telefónne číslo (+421xxxxxxxxx) a email (nieco@nieco).
 • Do číselníkov sú pridané ceny pre pomôcky.
 • Možnosť dispenzarizácie pacienta. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Tlačová zostava pre dispenzarizáciu. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Dávka za dispenzarizáciu.
 • Možnosť špecifikovať platbu podaného lieku cez centrálny nákup ZP.
 • Umožnenie skrytia sekcií pri tlači nálezu. https://curo.sk/video/netlac-sekcie
 • Možnosť vypnúť PZS kód pri tlači receptu. https://curo.sk/video/skry-pzs
 • Tlač “Sumárne prehľady ambulancie (.xlsx)” teraz neblokuje prácu, keď skončí, zobrazí sa možnosť stiahnuť xls. súbor. https://curo.sk/video/tlac-sumarne-prehlady
 • Ak je cena pomôcky, lieku alebo potraviny označená modrou, potom je táto položka kategorizovaná MZ SR. https://curo.sk/video/lieky-kategorizovane
 • Skratka Ctrl+INS = “Nový pacient a nahraj”, skratka Ctrl+Alt+INS = “Nový pacient” (bez otvorenia karty).
 • Užívateľ má možnosť nastaviť vlastný alebo spoločný email na odosielanie požiadaviek na podporu.
 • Možnosť objednať pacienta aj bez vytvorenej karty. https://curo.sk/video/objednanie-bez-pacienta
 • Kontextové menu v histórii
 • Možnosť zobraziť pacientov v čakárni vo forme zoznamu. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Export prezeranej zostavy dát do Excel/CSV

Zmenené:

 • Export zostavy “Zoznam pacientov” obsahuje oddelené stĺpce telefón a email od adresy.
 • Otvorenia pacienta pomocou klávesy Enter z výsledkov vyhľadávania
 • Dialógové okno na výber adresára exportu dávky sa zapamätá
 • Prehľad dávky zobrazuje možnosť vnárať sa do detailov
 • Len textova (t) sekcia umožňuje zadať kód sekcie alebo vzoru s ./: a tak ich vložiť do dekurzu.
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” podporuje používanie viacerých kalendárov.
 • Vylepšenie zostavy chybových rodných čísiel u pacientov.

Opravené:

 • Vygenerované faktúry obsahujú IČ DPH odberateľa.
 • Odstránené vytvorenie nového riadku pri rýchlom písaní bodky a enteru
 • Backspace vymazávanie cez dva riadky
 • Pridaný čas do histologickej žiadanky

Nová verzia 1.12.2 - 09.10.2018

Pridané:

 • Identifikacia celkového cholesterolu podľa Cholest-celk, rieši problém identifikácie výsledkov pre výpočet SCORE z DG labu.
 • Sekcia potvdenie a rovnomenná tlačová zostava.
 • Nórsko a Švajčiarsko pridané ako EÚ krajiny
 • Automatické uzatvorenie tlačového okna po potvrdení tlače.
 • Abúzy teraz umožňujú zadať detaily a či pacient abstinuje. https://curo.sk/video/abuzy
 • Čip abúz zobrazené v skrátej forme, možnoť zobraziť detail- https://curo.sk/video/abuzy
 • Sledovanie hypertenzie, pridané vzory a čip
 • Kontrola H0006, upozornenie vo vzore hypertenzie ak sa môže vykázať
 • Sekcia pre Holter, naviazaná na čip hypertenzie
 • Čip pre výsledok Kolonoskopického vyšetrenia
 • Možnosť vložiť trvalú diagnózu podľa hodnoty BMI priamoz čipu. https://curo.sk/video/bmi
 • Skryté možnosti(ako vymaž dekurz) v akčnom menu su teraz dostupné cez možnost viac
 • Pridaný čip pre monitorovanie očkovania na chrípku. https://curo.sk/video/ockovanie-chripka
 • Zobrazenie zoznamu dekurzov pri vymazávani
 • Poznámka o pacientovi na obrazovke údajov
 • Možnosť predpísať liek na plnú úhradu cez eZdravie. https://curo.sk/video/liek-plna-uhrada
 • Možnosť zrušiť FOB pozit. čip zadaním výsledku z kolonoskopie. https://curo.sk/video/vykazanie-FOB
 • V čakárni zobrazenie objednaných pacientov vo forme agendy. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Zobrazenie skratiek v spodnej lište

Zmenené:

 • Žiadanka pre Medirex tlačí aj meno a rodné čislo na nálepky pre skúmavku.
 • Aktulizácia knižnice gRPC na v1.15.0
 • Vzory sa zoradia podľa abecedy
 • Polia kde je odpoveď typu áno/nie sú indikované zeleným trojuholníkom a vtedy môžte použiť medzerník na výber
 • BMI nad 30 je zvýraznené v čipe. https://curo.sk/video/bmi
 • Zrýchlenie výberu liekov z histórie pre pacientov s veľkým množstvom liekov

Opravené:

 • Pre EU poistenca sa spravne posiela pohlavie a štát do eReceptu. Je, ale dôležité mať pacienta označeného ako EU poistenca.
 • Vyhľadávanie generických liekov opravené.
 • Lepší ošetrenie nahrávania konfigurácie a možnosť manuálnych zmien v eZdravieServer.exe.config.
 • TDPN vykon vo vzore vloženom s čipu PN
 • Náhodná strata tel. čisla pri zapisovaní

Nová verzia 1.11.0 - 06.09.2018

Pridané:

 • Recept na priamu úhradu, sekcia r-p. Umožňuje zadať/vytlačiť preskripciu mimo systémov poisťovní a eZdravia, ktoré v súčasnosti takýto legálny postup nepodporuje.
 • Ukáž čip s ‘počet balení’ pri vyhľadávaní v histórii receptov, pomôcok search
 • Ctrl+Alt+P zasiela aj aktuálnu fotku obrazovky bez mena a RČ pacienta, je možné to pred odoslaním vypnúť
 • Upozornenie pri detekcii diagnózy I48., I26., I47.,i10., i11., E78. na vhodnosť zápisu trvalej diagnózy, umožní monitoring(Hypertenzia, LIpidemia,…)

Zmenené:

 • Upravené názvy vybranych sekcií: ‘t-preukaz-trvania-dpn’ na ‘tdpn’, ‘z-ultrazvukove-vysetrenie’ na ‘usg’, ‘z-ct-vysetrenie’ na ‘ct’, ‘z-mr-vysetrenie’ na ‘mr’, ‘z-histologicky-material’ na ‘hist’, ‘z-lab’ na ‘lab’, ‘z-rtg’ na ‘rtg’
 • Upravená akcia pre TDPN z PN čipu, teraz sa už automaticky naboduje
 • Na EU faktúre zmenený typ z E na EU
 • Netváraj historické vyhľadávanie sekcie pri práce vo vzoroch
 • Zrýchlenie načitania pacienta, svižnejšia odozva
 • Union eRecept použiva verziu 3
 • Validácia vd a vv vzťahu berie do úvahy typ výkonu, špecialne správanie ak sa jedna o výkon pre Sociálnu poisťovňu

Opravené:

 • Odkapitovanie môže byt zadané aj pre predchádzajúce mesiace
 • Prihlásenie s chybnými údajmi sa neustále opakovalo(Alphalab, Synlab)
 • Otváranie okna Synlab, keď už jedno bolo otvorené vyžadovalo reštart aplikácie
 • Kód potraviny upravený podľa požiadaviek eReceptu
 • Posun tlače pri žiadanke na dopravu
 • Posun tlače ak hodnota posunu sa rovná nule.

Nová verzia 1.10.1 - 28.08.2018

Pridané:

 • Možnosť hromadne zmeniť odporúčacieho lekára pre chronické preskripcie Ctrl+Shift+A
 • Upozornenie pri detekcii diagnózy U99.* na vhdonosť zápisu trvalej diagnózy, umožní výstrahu pri kúpeľnej liečbe
 • Uvítacia prechádzka aplikáciou CURO

Zmenené:

 • Vylepšená definícia sekcie, možnosť definovať aliasy pre vyhľadávanie