Blog

Nová verzia 7.9.23 - MD - 30.04.2024

Zmenené

 • Odosielanie liekov s povinným predpisom cez ATC, odosliela sa aj kód konkrétneho lieku.

Nová verzia 7.9.19 - MD - 25.04.2024

Pridané

 • Zmeny v eRecepte v6, Indikačné obmedzenia čítaj viac
 • Prevzatie výmenného lístka čítaj viac
 • Analýza podaných liekov pridaná do štatistickej analýzy ambulancie
 • Pridanie podmienky pre vzor - vykázané v aktuálnom roku
 • Možnosť validovať výkon voči aktuálnemu mesiacu
 • Množstevné limity pre dietetické potraviny v eRecepte
 • Preventívne prehliadky - gynekológ
 • Zoznam medicínskych služieb a programov
 • Nastavenie EU pacienta cez čip rodného čísla
 • Nové výkony pre VšZP
 • Upozornenie o tlači optiátov
 • Zablokovanie tlače opakovaného receptu - eRecept v6
 • Upozornenie na zlé hodnoty repetatur - eRecept v6
 • Prepísanie indikačného obmedzenia v podanom lieku
 • Položky faktúry, možnosť vypnúť zobrazenie jednotkovej ceny
 • Ikona podpory na hornom paneli otvorí stránku podpory
 • Log v audite o vymaze vzoru

Opravené:

 • Nový formát zobrazovania liekovej karty Dôvera
 • Úprava dávok - doprava 850
 • Poradie v číselníku Dg podľa kódu
 • Vystavovanie faktúr v starom číselnom rade
 • Počet návštev v ambulantnej knihe neúhlasí s počtom v štatistike
 • Nezobrazujú sa liekové interakcie
 • Chybné poradie účinných látok v liekoch
 • Aktualizácia údajov podľa NCZI - dátum narodenia
 • eDPN - prehľad zmeškaných kontrol
 • Zobrazenie vzorov pri dlhom názve
 • Zobrazovanie dátumu výdaja lieku
 • Po inštalácii VRP zmizli položky v zdrojoch
 • Nevygenerovaná faktúra pre Sociálnu poisťovňu
 • Zobrazenie zrozumiteľnej hlášky pri chýbajúcom dátume odporúčania
 • Zobrazovanie ZP v číselníku lekárov
 • V prehľade dávok, ak pri uzávierke nie je uvedená poisťovňa pacienta, chýba meno pacienta
 • eLab Dôvera neotvorí výsledky z Unilabs
 • Zmena textu vo faktúre pre UPSVaR a SP

Nová verzia 7.8.2 - 07.03.2024

Pridané

 • Zmeny v eDPN 02/2024 čítaj viac
 • Štatistické hlásenia pre NCZI za rok 2023 čítaj viac
 • Lepšie zobrazenie indikačných obmedzení
 • Preventívne prehliadky - gynekológia

Opravené:

 • Chyba po resete obrazovky
 • Zobrazenie liekových interakcií
 • Posun obrazu v nálezoch od špecialistov
 • Generovanie štatistických hlásení pre NCZI s chybou

Nová verzia 7.7.5 - 31.01.2024

Pridané

 • Nová ambulantná dávka 751b a 753b pre vykazovanie zdravotnej starostlivosti
 • Overenie čerpania limitov pre bezlepkové dietetické potraviny, inkontinenčné zdravotné pomôcky a diabetlogické zdravotné pomôcky pre VšZP
 • Možnosť nastaviť použiť/nepoužiť hodnoty zfp z histórie čítaj viac
 • Vloženie budúcich objednaní do vzoru
 • Ikona zobrazenia funkčnosti Curo rozšírenia
 • Nový Unilabs - zobrazenie zoznamu šablón/nová žiadanka čítaj viac
 • Nový typ dávky 793n
 • Upozornenie pri neúspešnom odoslaní emailu prostredníctvom Komunikácie

Opravené:

 • Neplatný záznam v číselníku pri žiadankách Synlab a Unilabs
 • Čip gravidity
 • Odosielanie záznamov do NCZI, bez skopírovaným textom z emailu
 • Vyhľadávanie lieku Ophthalmo
 • Nesprávna cena kategorizovaných pomôcok

Zmenené:

 • Ikona podpory na hornom paneli otvorí stránku podpory

Nová verzia 7.6.0 - 15.01.2024

Pridané

 • Pridanie nového pacienta a úprava údajov podľa NCZI čítaj viac
 • Kalendár si pamätá posledné nastavenie
 • Štítky s menom pacienta na A4
 • Súbežné skrolovanie viacerých kalendárov
 • Zobrazenie výkonov pri tlači
 • Nový formát pre indikačné obmedzenia
 • Nitriansky Hrádok pridaný do číselníka
 • Presun kapitovaných pacientov pri zmene odbornosti pediatrov
 • Vylepšená funkcia objednávania dvojklikom pri viacerých kalendároch
 • Výkony UA

Opravené:

 • Číslovanie pacientov v čakárni
 • Funkcia Použi výmenný lístok doplní meno lekára z výmenného lístka do aktuálneho dekurzu v sekcii Dôvod vyšetrenia
 • Predpisovanie pomôcok z histórie
 • Vyhľadanie pacienta podľa IČP, alebo RČ
 • Titul pacienta v doklade o spôsobilosti vodiča
 • Neodoslaná komunikácia sa javí ako úspešne odoslaná
 • V číselníku duplicitné PSČ, Nové Zámky
 • Žiadanky Synlab a Unilabs zo vzorov bez chýb
 • Fakturačné obdobie vo faktúre pre VsZP za UA utečencov
 • Znaky v užívateľskom mene a hesle ukladané v nesprávnom formáte

Nová verzia 7.5.1 - 29.12.2023

Pridané

 • Hromadná úprava ZP a kapitácií pacientov podľa UDZS čítaj viac
 • Automatický reset číselného radu po začatí Nového roka
 • Pre špecializáciu psychiatria pridaná možnosť označiť diagnózu, ako provodiagnostikovaná pre potreby NCZI štatistík čítaj viac
 • Detekcia ZP pacienta pomocou UDZS služieb
 • Úprava sekcie zfp, viditeľnoť polí podľa špecializácie
 • Úprava napislekarovi.sk pre potreby PZS

Opravené:

 • Vytváranie nového pacienta iba cez rodné číslo
 • Zobrazenie indikačných obmedzení
 • Mrznutie systému pri zadávaní OČR
 • Kopírovanie dekurzov do dátumov
 • Vyhľadávanie lieku Telmisartan nájde priveľa výsledkov, relevantné neukáže
 • Ori vytváraní uzávierky sa nenastaví správne číslo faktúry
 • Emaily sa neoznačia ako vybavené
 • Do sekcie KV Score 2 sa nenačíta spravna hodnota abúz pre fajčenie

Nová verzia 7.4.8 - 23.11.2023

Pridané

 • Možnosť nastaviť rozsahy pre ambulantnú knihu, ako dnes, tento týždeň, tento mesiac čítaj viac
 • Pridaná možnosť Nastavení tlače v tlačovej zostave Objednania pacienta

Opravené:

 • Automatická aktualizácia
 • Zobrazovanie budúcich objednaní pacientov v Dôležitých správach
 • Vygenerovanie zostavy - Zoznam kapitovaných pacientov
 • Zobrazovanie údajov pacientov pri ich otváraní z Ambulantnej knihy
 • Blokovanie vytvorenia mesačnej uzávierky prebiehajúcou inou zásadnou operáciou
 • Ukladanie vytvorenej faktúry za UA poistencov do priečinka dávky

Nová verzia 7.4.3 - 27.10.2023

Pridané

 • Značky v dekurze
 • Možnosť zadefinovať vlastné rozsahy pre laboratórne výsledky
 • Možnosť pridať podaný liek, ktorý sa nenachádza v čísleníku, ako liek mimo čísleníka v predpise
 • Nový typ dávky 793n - pre mobilný hospic - doprava
 • Tlačová zostava - Objednania pacienta

Opravené:

 • Zapamätanie si poslednej pozície pri tlači Skráteného vyšetrenia do karty cez bublinku Dotlač
 • V zozname predpísaných liekov / pomôcok neostanú lieky / pomôcky z vymazaného dekurzu
 • Tlač dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z historického dekurzu
 • Nastavenie úhrad faktúr
 • Vytváranie špeciálnych faktúr
 • Vytváranie faktúr pri viacerých identitách
 • Vytváranie opravných dávok vygeneruje len opravné faktúry
 • Vkladanie lieku do editovaného dekurzu
 • Vypnutie Cura pri zapnútí podpory
 • Zobrazené počty kapitovaných pacientov
 • Po aktivácii podpory sa aktivovala i tabuľka pre vypnutie Cura
 • Odhlásenie z Cura i po výbere možnosti NIE

Zmenené

 • Menej volaní ohľadom identity a informácií o pacientovi

Nová verzia 7.3.2 - 04.10.2023

Opravené:

 • Opravené tlačítko prepočítať v uzávierke
 • Opravená potencionálna chyba v prírastkovej dávke pre pacientov narodených v ročníku 80 až 89
 • Opravené odhlasovanie po odpovedi nie
 • Opravené otvárenie podpory

Nová verzia 7.3.1 - 28.09.2023

Pridané:

 • Úprava parametrov posielaného lieku pre eRecept, dôležite pre VšZP, posielanie liekov cez ATC prestane fungovať
 • Vykazovanie ukrajinských pacientov po novom
 • Zobrazovanie výsledkov konkrétneho laboratórneho vyšetrenia, alebo posledných laboratórnych vyšetrení - podľa nastaveného počtu zobrazení

Opravené:

 • Odosielanie príloh emailom priamo z dekurzu
 • Zobrazovanie cenníkov ZP v mesačnej uzávierke
 • Prepočítanie faktúr spravených na starej verzii Cura
 • Zapamätanie si poslednej pozície pri tlači Skráteného vyšetrenia do karty cez bublinku Dotlač