Blog

Nová verzia 6.5.16 - 16.03.2023

Pridané:

 • Odmietnutie emailov od pacientov mimo ordinačných hodín čítaj viac
 • Tlačová zostava ako príloha priamo z dekurzu čítaj viac
 • Štatistiky pre vykázanú diagnózu a trvalú diagnózu
 • Možnosť tlače univerzálneho tlačiva na rôzne veľkosti papiera
 • Prednastavenie odpovede pre odmietnutie alebo prijatie termínu z NL čítaj viac
 • Možnosť tlače žiadanky a štítka na skúmavku pre žiadanky na histológiu a biopticky materiál
 • Možnosť zmeny veľkosti papiera cez nastavenia pri tlači dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Možnosť tlače pečiatky na ADOS tlačive - poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
 • Možnosť zmenšenia Medirex žiadanky pre oätovný náhľad do Cura
 • Špecializácia 247

Opravené:

 • Synlab žiadanka - opravená integrácia
 • Zobrazovanie EU pacienta
 • Nesprávne zadaný, resp. nezadaný kód posudkového lekára bude pri uzávierke hlásiť ako chybu
 • Tlač detailov EU pacienta v Medirex žiadanke
 • Porovnanie kapitácií voči ZP
 • Zamedzenie možnosti prepisovania už odoslanej eDPN
 • Editácia otvoreného a uzavretého dekurzu už len pomocou jednej možnosti čítaj viac
 • Zoznam pacientov pre veľké databázy.

Nová verzia 6.5.11 - 15.02.2023

Pridané:

 • Odoslanie emailu, v ktorom je dekurz ako príloha čítaj viac
 • Podpora DRG vykazovania pre JZS
 • Štatistiky pre NCZI za rok 2022 čítaj viac
 • Kontrola pri posielaní predpisov čítaj viac
 • Pripomienky pre expirujúce baliky služieb
 • Možnosť nastaviť si v Nastaveniach programu pre kalendár, či sa má kalendár po opätovnom otvorení nastaviť na aktuálny týždeň, alebo týždeň, ktorý bol naposledy otvorený
 • Vylepšenie manažmentu pre automatické pripomienky
 • Možnosť tlače pečiatku v Potvrdení o eDPN
 • Pri úprave nastavení programu Curo potrebné zmenu uložiť klikom na Uložiť nastavenia
 • Možnosť pozrieť eDPN cez Prehľad pacienta - PN
 • Odbornosť 271 - Mamológia
 • Prehľady - Sumárne tabuľkové dáta za ambulanciu pridaná zostava Respiračné ochorenia - pediatri
 • Vylepšenie manažmentu pre automatické pripomienky
 • Vylepšenie tlače dohody
 • Vylepšenie tlače usg/mame/denzitometrickej žiadanky

Opravené:

 • Cena podaného lieku pri kopírovani celého dekurzu z histórie
 • Priame zadávanie výkonov
 • Čip eDPN - vyhľadánie historických PN
 • Zmena sledovaného obdobia pre respiračne ochorenia
 • Nastavenie dátumu posledného výberu pri nastavení repetatur
 • Zobrazovanie duplicitných vyšetrení v žiadanke Medirex
 • Vylepšenie validácie prázdneho výkonu
 • Možnosť otvorenia eDPN v dekurze, ktorý pripravil iný užívateľ
 • Vylepšená tlač viacerých kópií
 • Možnosť tvorby opravnej uzávierky pre bezpečnostné zložky
 • Analýza pomôcok
 • Zadávanie čiastky vo faktúre

Nová verzia 6.4.6 - 13.12.2022

Pridané:

 • Zobrazovanie kontrol pre eDPN čítaj viac
 • Čakáreň - zobrazovanie informácií o výkonoch a receptoch čítaj viac
 • Možnosť vytvoriť vlastný liek/pomôcku. čítaj viac
 • Vykazovanie UA pacientov
 • Možnosť zápistu krvnej skupiny pacienta cez seckiu ks. + zobrazenie v čipe v Sumári zdravotného stavu pacienta
 • Možnosť používať špecialistami aj vykazovanie od. sekcie - dôvod vyšetrenia - Výmenný lístok
 • Otázka pre potvrdenie vypnutia Cura cez x ikonku okna
 • Možnosť vypnutia informácií o pacientovi cez X otvorených cez kalendár
 • V zdravotnom preukaze pole na zapísanie zamestnávateľa
 • Možnosť tlače pečiatky v Odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Tlač štítku na skúmavku pre histologické vyšetrenie
 • Žiadanka Medirex - iná cytologia
 • Možnosť vybrať sekciu zastupujúc lekárara zl. do opravnej uzávierky
 • Čas do tlačovej zostavy Medirex žiadanky
 • Špeciálne vykazovanie výkonov do osobitnej FA
 • Výkony s malým písmenom pre ZP Union
 • VšZP portál
 • Lepsie spracovanie VšZP správ(nerelevantné chyby sa neukážu)
 • Odosielanie objednavky na PCR test

Opravené:

 • Filtrovanie podľa počtu bodov v Ambulantnej knihe
 • Tlač dátumov na Zdravotnom preukaze
 • Storno receptu - nezobrazuje recept, ak sa viackrát opakoval ten istý liek
 • Zápis očkovania proti Covid-19 s novou očkovacou látkou Omicron do NCZI
 • Vyhľadávanie vyšetrení v žiadanke Medirex
 • Vyhľadávanie staníc rádia v Cure
 • Otvorenie Medirex žiadanky dvojklikom
 • Variabilné dávkovanie v recepte
 • Tlač nálezu s vlastnou hlavičkou a logom
 • Vyhľadávanie v číselníku pomôcok
 • Zobrazovanie laboratórnych výsledkov v Prehľade pacienta
 • Vytváranie a zobrazovanie zostáv
 • Zoradenie položiek na faktúre
 • Nesprávne označenie dávky
 • Zobrazovanie vychádzok pre eDPN
 • Zozbrazovanie čísel po exporte Knihy faktúr do excelu
 • Chyba pri odosielanie eDPN - liečba v cudzine
 • Objednávanie v kalendári
 • Vykazovanie UA azylantov
 • VšZP lieková karta, upravené aby to fungovalo aj s novým formátom liekovej karty

Nová verzia 6.3.5 - 21.09.2022

Pridané:

 • Zobrazenie informácií o dekurzoch posledného dňa v čakárni pod menom pacienta čítaj viac
 • Prepracovaná synchronizácia čakárne, data su uložené pre lekára nezavisle od jeho specializácii
 • Možnosť pečiatky na Dohodu o poskytovaní ZS
 • Možnosť odoslať email pacientovi bez možnosti naň odpovedať čítaj viac
 • Možnosť stornovať historickú eDPN
 • Možnosť uzavieť PN spätne (v minulosti) čítaj viac

Opravené:

 • V eDPN možnosť zapísať zmenu dátumu odo dňa bez potreby otvárania formulára
 • Neželaný výmaz sekcie po označení len určitého textu zo sekcie
 • Tlač emailovej adresy po zaškrtnutní možnosti v nastaveniach tlače v Lekárskej správe - nález
 • Vylepšenie vyhľadávania v návodoch @?
 • Pridanie pacienta do Čakárne cez skratku ALT+C v pacientovi
 • Ukladanie príloh z napislekarovi.sk do dekurzu pacienta
 • Pridanie pacienta do čakárne z kalendára
 • Vymazanie pacienta z čakárne pomocou CTRL+DELETE
 • Kód krajiny Spojené kráľovstvo pre VšZP na UK
 • Vyškrtnutie vybavených pacientov z Kalendára v Čakárni

Nová verzia 6.2.1 - 12.08.2022

Pridané:

 • Žiadanka na PCR test čítaj viac
 • Ako priradím k pacientovi nespracované labáky čítaj viac
 • Možnosť doplniť aktuálny stav eDPN v zozname eDPN za ambulanciu čítaj viac
 • Pri uzávierke sa lekárom, ktorí majú kapitačný kmeň, automaticky vytvorí samostatný priečinok - Výnimočné dávky, kam sa uložia počtové dávky za jednotlivé ZP
 • Funckionalita eDPN čítaj viac + čip eDPN čítaj viac
 • Vytvorenie tiketu priamo z vyhľadávania @?
 • Možnosť tlače Opisu eDPN
 • Zoznam neodoslaných eDPN čítaj viac
 • Zoznam otvorených eDPN za ambulanciu čítaj viac
 • Indikácia kapitácie pri diskepancii na úrovni demografických údajov a kapitačného dekurzu dekurzu
 • Upozornenie, že edzravie potrebuje zadať PIN, alebo potvrdiť pripravenosť karty
 • Možnosť pre eDPN vybrať čas vychádzky
 • Sťahovanie vysledkov pre laboratória Cumulus
 • Zoznam podaných liekov pre špecialistov
 • V stĺpci Poznámka zobrazovanie referenčnej hodnoty pre laboratórne výsledky
 • Import laboratórnych výsledkov z laboratórii Trenčianskej FN
 • Možnosť posúvania oznamov v Dôležitých správach
 • Možnosť tlače laboratórnych žiadaniek pre laboratórium Piešťany
 • Nové špecializácie - osteodenzitometria, kardiológia, imunológia
 • Možnosť Prepočítať v Prehľade chýb
 • Validácia k výkonom 65,66
 • Možnosť referncovať iba vlastné dekurzy pomocou vzorov
 • Zapamätanie si ďalšieho kroku zadaného klientom pred vymazaním prázdneho dekurzu

Opravené:

 • Komunikačné logy za ambulanciu
 • Lepšie zobrazovanie kapitovaných pacientov
 • Pridávanie nových lekárov do databázy
 • Vloženie sekcie objednania na klientom vybraté miesto v dekurze
 • Oneskorený štart po builde novej verzie
 • Prihlásenie do Cura po zmene IP adresy
 • Zobrazovanie dátumu požiadaviek v gride z napislekarovi.sk
 • Nesprávna zobrazovanie a tlač času
 • Možnosť zapísať množstvo na faktúre aj na desatinné číslo
 • Možnosť výberu typu vyšetrenia na USG žiadanke
 • eDPN - posun dátumu
 • Posun tlače pri Úmrtnom liste
 • Prepísanie dekurzu, ak sú 2 požiadavky od toho isteho pacienta v jeden deň
 • Nesprávny dátum konca práceneschopnosti v tlačovej zostave eDPN
 • Rozdiel v počte kapitovaných pacientov v sumáre a počtovej dávke
 • Čas vychádzok pre eDPN
 • Výpočet počtu opakovaní pre repetator
 • Automatické prednastavenie dátumov pre pokračovanie eDPN
 • Pri vytváraní duplicitného pacienta program automaticky otvorí pôvodného bez uloženia nového
 • Možnosť zrušiť vytvárania nového pacienta
 • Mrznutie systému po vymazaní dekurzu
 • Zadávanie počtu výkonov
 • Hlásenie chyby v uzávierke, pokiaľ pacientovi chýba zadané rodné číslo
 • Opravená tlač hlavičky pri Skrátenom vyšetrení do karty
 • Možnosť tvorby viacerých opravných uzávierok
 • Tlač potvrdenia o eDPN
 • Možnosť začať novú eDPN cez pravý klik na čip eDPN, ak má pacient predtým ukončenú eDPN
 • Zobrazovanie výsledkov testov a statusu očkovania na Covid-19
 • Tlač laboratórnych výsledkov
 • Zobrazenie možnosti Prepočítať v uzávierke pri kontrole chýb pre sestru
 • Zlé zobrazenie eVyšetrenia
 • Zobrazovanie tabuľky s info o potrebe zadať PIN
 • Validácia k predpisu liekov na plnú úhradu pacienta
 • Vylepšené vyhľadávanie návodov v Cure pomocou @?
 • Mazanie t. v dekurze
 • Možnosť odomknutia/uzamknutia poľa v eDPN pomocou ALT+L
 • Zjednodušenie zadávania opakovaného predpisu

Nová verzia 6.0.2 - 06.05.2022

Pridané:

 • Dvojklik na chip biometrie otvorí históriu zfp
 • Zjednodušenie aktualizácii, Curo UI sa nahrá zo, servera minimalizuje sa potreba aktualizovať všetky počitače.
 • Možnosť odosielania z napislekarovi.sk prílohy ( max. 5 príloh do veľkosti 5 MB)
 • Pridaná podpora pre špecializáciu - Foniatria 044
 • Štatistické výkazy pre NCZI za rok 2021
 • Podpora pre ACL, dá sa nastaviť viditeľnost dekurzov pre identity/skupiny lekárov.
 • Záloha automatický premaže staré zálohy.
 • Možnosť automatickej manažovanej zálohy do cloudu.
 • Možnosť vymazať viac požiadaviek pacientov naraz čítaj viac
 • Možnosť kopírovať a vkladať laboratórne výsledky do externých programov
 • U onkológov špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry pre ZP Union
 • Evidencia UA utečencov, lekársky predpis, vykazovanie čítaj viac
 • Pridaný názov vzoru do mena súboru pri jeho exporte
 • Možnosť nastavenia vlastnej hlavičky pre tlačovú zostavu Nález
 • Možnosť tlačiť Univerzálne tlačivo bez podpisu lekára
 • Záznam z edukácie pacienta s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou na ambulancii VLD pre ZP Union
 • Možnosť nastaviť za aké obdobie sa Vám bude ambulantná kniha zobrazovať čítaj viac
 • Sychronizácia Curo kalendára s Google kalendárom, umožňuje prístup ku kalendáru aj pri vypnutom PC
 • Možnosť prehľadnej tlače alebo odoslania e-mailom laboratorne výsledky pacienta
 • Akcie nad lab. výsledkami v pohľade za ambulanciu (možnosť označiť ako prečitané, odoslať, vytlačiť)
 • nespracovane labaky ako ich spracovat
 • V sekcii vyk pridaná možnost vykázať vykon s viacerými diagnózami.
 • Požiadavky pacienta - pri aktualizácii emailu/telefónu pacienta systém vyhľadáva podľa mena pacienta.
 • Analýza pomôcok - cenová analýza predpisovania pomôcok
 • Nové špecializácie - reumatológia a osteodenzitometria
 • Nová prehľad v Sumárnych tabuľkových dátach za ambulanciu - Balíky
 • Žiadanky pre laboratórium Analytx
 • Pridaná podpora pre import výsledkov z eradiologia.sk
 • V zozname objednaní pridané komplexné časové údaje
 • Diagnózy a výkony pre hasičov, policajtov
 • Informácia o duručení sms v Komunikačných logoch za ambulanciu
 • Doplnená validácia výkonov pre radiológiu
 • Na úvodnej obrazovke informácia o verzii MD
 • Zapamätanie prihlasovacieho mena pre nového užívateľa
 • Možnosť zápisu dátumu úhrady faktúry v Knihe faktúr

Zmenené:

 • Inštrukcie pre lekáreň čítaj viac
 • Opakovaný predpis, nastaví dni medzi výberom tak aby sa dal predpis vybrať týždeň pred tým, ako mu lieky skončia.
 • Zoznam kalendarov a typov objednani v alphabetical order
 • Pri vkladaní predpisu zo Zoznamu predpísaných liekov/pomôcok predtým použitý vynútený zápis nebude zapamätaný

Opravené:

 • Správny formát dátumu pri tlači žiadanky na MR
 • Správny číslelný rad pri tvorbe opravnej / aditívnej uzávierky za minulý rok
 • Tlač pečiatky v tlačovej zostave PN - SP s pozadim
 • Zobrazovanie ikony lieku pretabletovú formu lieku Hydrocortison
 • Automatická tlač laboratórnych žiadaniek
 • Posledný kalendár v zozname sa nedá vybrať, ak je zoznam kalendárov dlhší ako obrazovka
 • Prednastavenie úhrady ZP v recepte pre liek Lagevrio
 • Tlač návrhu na Kúpeľnú starostlivosť
 • Po vložení požiadavky z NL do dekurzu sa prednastaví prázdna diagnóza
 • Záznam o pripomienke do komunikačného logu pacienta
 • Zobrazovanie pacientov pre ŠAS vo vyhľadávaní
 • Tlač anamnézy v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť
 • Vykazovanie score pre program DôveraPomáha
 • Záznam v kalendári po objednaní cez NL v Curo
 • Ukladanie zmien v nastaveniach programu
 • Vkladanie sekcie výkon do vzorov
 • Tlač detailov receptu a magistralitru v zostave nález
 • Odstránené chvíľkové zmiznutie doplnených sekcií pri uzatváraní dekurzu
 • Myška nad pacientom v kalendári v piatok sposobi blikanie dát o pacientovi
 • Zobrazovanie liekovej karty pacienta u iného pacienta
 • Nastavený 24 hodinový formát času pre zobrazenie termínu vyhľadávaného vo výsledkoch
 • Doručovanie emailov z NL na azet.sk a zoznam.sk
 • Pri vytváraní duplicitného pacienta Vám systém ponúkne možnosť otvoriť už existujúceho pacienta s rovnakým RČ
 • Odosielanie kapitácií pacientov v prírastkovej dávke do ZP v mesiaci, od ktorého je pacient zakapitovaný
 • Vyhodnocovanie chipu hypertenzie kvôli výkonom H0003+EDU a H0004+EDU
 • Možnosť automatického pridania čísla faktúry cez F2 v knihe faktúr
 • Zobrazenie zoznamu vzorov na konci viditeľnej časti dekurzu

Nová verzia 5.23.0 - 03.02.2022

Pridané:

 • Možnosť filtrovať pacientov v ambulantnej knihe podľa veku
 • Vylepšenie pri kopírovaní vzorov - možnosť prepísať názov a skratku vzoru
 • Možnosť nastavenia repetatur pre magitraliter
 • Pre pediatrov možnosť zapísať hmotnosť presnejšie a zobrazenie rozdielu od posledného merania
 • V sekcii komunikácie prednastavená možnosť - doručenie na mail
 • V Požiadavkách pacientov - po zakliknutí možnosti Pridaj do dekurzu ostane táto možnosť automaticky zapamätaná
 • Možnosť fakturácie ZP cudzinca

Opravené:

 • Vymazávanie hlásenia o uzatváraní prázdneho dekurzu z Dôležitých správ klienta
 • Predpis pômocky zo Zoznamu predpísaných pomôcok spolu s výkonom
 • Zobrazovanie zoznamu faktúr cez ikonu Kniha faktúr
 • Strata časti tel. čísla
 • Automatické nastavenie dátumu v TDPN

Nová verzia 5.13.0 - 29.12.2021

Pridané:

 • Vloženie Anamnestického dotazníka so sekciami z Požiadaviek pacientov
 • Možnosť cez @akcia eVyšetrenie - vyhľadať výmenný lístok podľa RČ pacienta
 • Možnosť výberu číselného radu pre uzatváranie mesiaca december v januári
 • Zobrazenie informácie o zostávajúcom kredite pre sms
 • Sťahovanie výsledkov pre RIA laboratórium
 • Možnosť auditu akcií v kalendári dostupná na vyžiadanie
 • Bol pridaný paramenter –gfs-dry-run pre zistenie aké zálohy budú prečistené.

Zmenené:

 • Generovanie tabuľkových zostáv nevyprázdni obsah zostáv, ktoré neboli označená pre generovanie

Opravené:

 • Farebné zobrazovanie novokapitovaných pacientov
 • Možnosť vykazovať pomôcku cez podaný liek
 • Vykazovanie delegovaného odberu
 • Zobrazovanie cudzich dekurzov v histórii pacienta pri móde pohľadu 1
 • Opravená kompatibilita so zmenami v žiadankách Synlab zo dna 7.12.2021
 • Prihlasovanie pacientov cez @akcia na PCR test
 • V zozname predpísaných liekov filter pre konkrétny liek
 • Dotlač do karty - vkladanie správnej hlavičky pri viacerých lekároch
 • Správne vykazovanie pacienta - cudzinca
 • Záloha sa správne prečistí, staré sa automaticky vymažú.
 • Zobrazenie tabuľky vzorov na konci viditeľnej časti dekurzu
 • Zobrazovanie hlášky o opravených očkovaniach

Nová verzia 5.0.0 - 02.12.2021

Pridané:

 • Štatistika očkovania proti Covid-19 podľa jednotlivých dávok čítaj viac
 • Možnosť prednastavenia šablón pre emaily a sms čítaj viac
 • Enterálna výživa čítaj viac
 • Formátovanie textu v Cure čítaj viac
 • Možnosť použiť vzor/šablónu v komunikácii čítaj viac
 • Zaheslovanie pdf tlačovej zostavy pre zasielanie emailom čítaj viac
 • Spracovanie certifikátu COVID čítaj viac čítaj viac
 • Indikácia stavu testu na Covid-19 z moje eZdravie čítaj viac
 • Zobrazovanie výsledkov PCR/AG testov na Covid- 19 z moje eZdravie u pacienta čítaj viac
 • Služba - Stornuj očkovací záznam čítaj viac
 • Pripomienky termínov pre pacientov čítaj viac
 • Pridané nové laboratórium na sťahovanie výsledkov - RIA lab, plus žiadanka
 • @akcia Štatistická analýza ambulancie (nové) - action ‘Kontrola eZdravie’
 • akcia opraviť očkovania v eZdraví pre pacienta
 • nový typ dekurz “Prípad”
 • Pridaná podpora pre lepšie vyhľadavanie v od(Dôvod vyšetrenia) sekcii
 • Výber lekára na napislekarovi.sk zapísaním mena lekára
 • Sken pečiatky pridaný do Žiadanky na CT vyšetrenie a do tlačív pre SP a ÚPSVaR
 • Tlač receptu a VL na veľkosť papiera A6
 • V Lekárskej správe - nález pridaná možnosť netlačiť vd.
 • Do Požiadaviek pacientov pridaná možnosť Vytvor dekurz so sekciami, pričom informácie, ktoré nebudú zadefinované do sekcií sa uložia ako text
 • Možnosť cez eVyšetrenie - vyhľadať výmenný lístok podľa RČ pacienta
 • Zvýraznenie aktuálnej sekcie v dekurze
 • Otvorenie nového dekurzu s aktuálnym dátumom bez ohľadu na existujúci dekurz v budúcnosti
 • Statický panel akcií nad tlačidlami editora
 • Informácia o výške kreditu pre posielanie sms pacientom
 • Export všetkých vzorov z DB
 • Špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry
 • Pri riešení požiadaviek pacientov z napislekarovi.sk pridaná možnosť vyhľadania pacienta podľa rodného čísla po zadaní povolenia pre túto akciu
 • Možnosť rozdeliť tlač PN podľa tlačiva
 • Ukladanie emailov a sms odoslaných pacientovi cez napislekarovi.sk
 • Odbornosť 007 ako kapitačná
 • Tlačivo - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva
 • Možnosť tlače obrázkov zo sekcie prílohy
 • S požiadavkou pacienta sa do dekurzu zaznamená i dátum a čas jej doručenia
 • Indikácia žltou farbou v čipe hypertenzie mesiac pred termínom
 • Čip PP pre pediatrov
 • VRP zobrazí zoznam výkonov, ktoré nebolo možno vyúčtovať, lebo chýbajú v cenníku VRP
 • Pripočítateľná položka pre 023 radiológov
 • Možnosť tlače PN na ihličkovej tlačiarni
 • Indikácia mesiac pred termínom kontroly hypertenzie žltou farbou čipu
 • Nová špecializácia 014
 • Akcia „Historické záznamy“ k dispozícii aj pre otvorené dekurzy v histórii
 • Rodné číslo v chránenom móde ako možnosť nastavenia tlače pre nález a opis
 • Pediatrické čipy pre očkovanie
 • Skratky: ALT+E pre vyvolanie tabuľky na odoslanie emailu, CTRL+ENTER pre odoslanie emailu, ALT+O pre elektronický podpis pacienta
 • V rámci sekcie predpisu pomôcok zobrazenie celkovej sumy predpisu
 • Zobrazenie prehľadu pomôcok po použití skratky ALT+P
 • Možnosť zapísať meno zákonného zástupcu do sekcie kapitácie + jeho tlač v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Pridané ďalšie stĺpce a akcie v logu komunikácie
 • V ambulantnej knihe pridané farebne odlíšené ikony pre predpis, aby bolo jasné, či predpis odišiel
 • Otvorenie Požiadaviek pacientov dvojklikom
 • Možnosť stiahnuť prílohu z Požiadaviek pacientov do karty pacienta
 • PSČ pre Nové Zámky
 • Možnosť nastavenia jednotlivých i sumárnych pripomienok (upozornení pre pacientov) s informáciou o ich objednaní napr. na PP
 • Upozornenie pri vytváraní duplicitného pacienta
 • Možnosť kopírovať a kopírovať čistý text cez ikonku z histórie
 • Informácia, že pacient je neplatič
 • Možnosť filtrovať v ambulantnej knihe podľa A-čkového kódu lekára
 • Ikony rýchleho prístupu k jednotlivým akciám
 • Do zostáv v sumárnych prehľadoch ambulancie pridaný stĺpec s informáciou, u ktorého lekára je pacient kapitovaný
 • Automatické uloženie zmien v nastaveniach programu
 • Možnosť pozrieť si už vyriešené požiadavky pacientov
 • Možnosť úpravy šablóny pred odoslaním emailu/sms
 • Možnosť obnoviť vymazaný dekurz
 • Možnosť pridať do sekcie podaného lieku aj pomôcku
 • Zobrazovanie počtu zostávajúcich sms pre službu napislekarovi.sk
 • Ikony podpory a pomoci na hlavnú lištu vedľa identity klienta
 • Pre uľahčenie prístupu k vybraným akciám pridané ikony do Dôležitých správ
 • Do výberu tlačovej zostavy pridané ikony tlače a nastavení tlače pre okamžité vykonanie akcie ku každej tlačovej zostave
 • Možnosť zbalenia a opätovného rozbalenia obrazovky v Zozname predpísaných liekov / pomôcok pre potreby pozretia dekurzu
 • Možnosť zbalenia a opätovného rozbalenia obrazovky pri otvorení číselníkov, napr. pri výbere lieku, pomôcky, lekára, diagnózy, výkonu
 • Úprava obrazovky pre nastavenia tlače a na koniec strany pridané možnosti akcií
 • Dáta od ZP do liekovej karty pacienta
 • Do čísleníka diagnóz pridané diagnózy K95, K96
 • Automatické zobrazenie záznamov iných lekárov z eVyšetrení priamo v histórii pacienta
 • Možnosť vytvorenia osobitnej dávky a faktúry pre špecifické lieky
 • Bol pridaný paramenter –gfs-dry-run pre zistenie aké zálohy budú prečistené.
 • Analýza predpisovania zdravotníckych pomôcok vrátane finančnej hodnoty v Prehľadoch - Štatistická analýza ambulancie
 • V zozname predpísaných liekov a pomôcok pridané tlačidlá pre opätovný predpis lieku, pomôcky s automatickým vložením výkonu 70 alebo 1b

Zmenené:

 • Generovanie tabuľkových zostáv nevyprázdni obsah zostáv, ktoré neboli označená pre generovanie
 • Tabuľka požiadaviek pacientov zobrazuje HTML verziu len pre maily <=110kb. Aj naďalej je možné priložené inline súbory zobraziť/stiahnuť.

Opravené:

 • Pre identitu sestry tlačové zostavy Dávky - uzavretie mesiaca a Kniha faktúr
 • Uplatnenie výkonu Vyzi v uzavierke pre samoplatcu
 • Nastavenia predvolených tlačí v Skrátenom vyšetrení do karty
 • ŽIadanka na laboratórne vyšetrenie Synlab
 • Objednávanie na očkovanie proti Covid-19 cez napislekarovi.sk
 • Import labákov z nemocnice v Starej Ľubovni
 • Tvorba dávok pre SP a ÚPSVaR
 • Opačná tlač štítkov na skúmavky pre laboratórium Medirex
 • Zobrazovanie liekovej karty iného pacienta v dôležitých správach
 • Vykazovanie výkonu 4571
 • Vykazovanie score k H0006
 • Import výkonov z Medicomu
 • Zrýchlenie tvorby sumárnych tabuľkových dát za ambulanciu
 • Zlé vykazovanie PL prešpecifické lieky
 • Tvorba OFA v mesačnej uzávierke bez odberateľa
 • Zobrazovanie PZS kódu v avatarovi
 • Možnosť pozrieť si cenník pre ZP pri tvorbe uzávierky
 • Indikácia zmeny kurzora v histórii pacienta a čakárni na tlačidlo sa dá kliknúť
 • Tlač nesprávnych dekurzov cez Skrátené vyšetrenie do karty
 • VRP spracuje väčší počet výkonov
 • Skrátené vyšetrenie do karty - tlač nesprávneho záhlavia pri viacerých lekároch
 • Spustenie AIS Curo bez pripojenia na internet
 • Anglický zápis chyby v uzávierke
 • Neželané automatické odhlásenia používateľa z AIS Curo
 • Zobrazovanie chyby v logu pri štarte Cura a kontrole číselníkov
 • Stiahnutie číselníka indikačných obmedzení pre novú identitu
 • Indikácia vykonanej kontroly dyslipidémie bielou farbou čipu
 • Odstránená validácia - liek bez sumy
 • Zachovanie identity pri tlači historického dekurzu
 • Chyba v logu pri štarte Cura a kontrole číselníkov
 • Rešpektovanie nastavení pre tlač Skrátené vyšetrenie do karty
 • Nesprávna tlač počtu balení u pomôcky
 • Odhlásenie užívateľa pri zatvorení aplikácie nefunguje
 • Nesprávne uložené dátumy narodenia v databáze pacientov
 • Tlač dekurzu na dve strany
 • Mrznutie programu pri zadaní PN
 • Dvojité hlásenie tej istej chyby pri odosielaní dekurzu
 • Čip PP
 • Čip biometria - možnosť zápisu td.
 • Sekcia SCORE v dekurze PP sa nenapopuluje z čipu SCORE
 • Možnosť vybaviť požiadavku pacientov v novom dekurze
 • Možnosť objednať pacienta cez dialóg
 • Zobrazovania upozornenia pri uzatváraní PP
 • Zobrazenie zoznamu predpísaných liekov (CTRL+L) a pomôcok (ALT+P) i vtedy, ak je nastavená iná východzia obrazovka ako prehľad pacienta
 • Poloha panela s nástrojmi pre formátovanie textu v Cure
 • Zobrazovanie čipu PP
 • Zobrazenie čakárne pre uživateľov na rovnakom serveri
 • Hodnoty premenných v cenníku a v nastaveniach programu
 • Nesprávna indikácia ukončenia kapitácie v priebehu mesiaca
 • Zadávanie pacienta s použitím rodného čísla ako prvého v poradí
 • Uloženie vzoru žiadanky pre Curo v Synlab laboratóriu
 • Zobrazovanie Sumáru zdravotného stavu pacienta v Čakárni
 • Vyhľadávanie diagnózy bez potreby zadávania presného číselného kódu
 • Nesprávne zobrazenie kapitácie pacienta
 • Zobrazovanie eLab Dôvera
 • Tlač - Skratené vyšetrenie do karty
 • Automatické vykazovanie labákov
 • Sekcia vl. vo vzore
 • Zobrazovanie informácií o cene a kategorizácii lieku
 • Otváranie nového dekurzu pomocou ALT+INSERT
 • Zobrazovanie dávkovania pri vložení lieku z liekovej karty
 • Vylepšené zobrazenie dátumu narodenia v tlačových zostavách
 • Odoslanie VL ako prílohu emailu
 • Chyba validácie pri delegovanom odbere
 • Validácia duplicity výkonov
 • Vyhľadávanie pacientov podľa rodného čísla
 • Zobrazovanie poradia pacientov v čakárni čítaj viac
 • Zobrazovanie počtu príloh v spinke
 • Sekcia od. opravené zobrazovanie slova kontrola pri výbere lekára
 • Vloženie nesprávneho lieku zo Zoznamu predpísaných liekov
 • Záloha sa správne prečistí, staré sa automaticky vymažú.
 • V tabuľke požiadaviek pacientov sa nezobrazoval špeciálny typ emailov, ktoré obsahovali len inline priložený obrázok.
 • Validácia rovnakého výkonu v ten istý deň
 • Validácia čísla faktúry

Nová verzia 4.0.15 - 25.06.2021

Pridané:

 • Elektoronický podpis pacienta (ako v banke) čítaj viac
 • Možnosť na vymazanie mesačnej uzávierky lekárom čítaj viac
 • Logo v tlačovej zostave Lekárska správa - nález čítaj viac
 • Tlač pečiatky v Skrátenom vyšetrení do karty
 • Zvýšená rýchlosť pri vytváraní Štatistickej analýzy ambulancie (nové) čítaj viac
 • Vykazovanie štandardných výkonov pre SP pod kódom VYZI čítaj viac
 • Možnosť importovať výsledky pacientov cez Požiadavky pacientov z domény patologia.sk
 • Možnosť importovať poŽdavky na celiakia potraviny priamo do dekurzu pozri video
 • Validacia pre očkovanie
 • Možnosť prepísať emailovú adresu pre maily prichádzajúce z externých systémov čítaj viac
 • VRP zobrazí zoznam výkonov, ktoré nebolo možno vyučtovať, lebo chýbaju v cenniku VRP
 • Samoplatca a VYZI vykon pre SP sa v uzavierke neprejavi
 • Možnosť zmeny typu a farby písma čítaj viac
 • Informácia o tom, že Zoznam požiadaviek sa aktualizuje
 • Ďalší kód pre liek Liskantin
 • Možnosť zmeny zobrazenia textu v Požiadavkách pacientov na HTML čítaj viac
 • Možnosti odosielania dekurzov do eZdravia čítaj viac
 • Možnosť zaslať email lekárovi na napislekarovi.sk s vybranými potravinami so stránky potravinynarecept.sk čítaj viac
 • Možnosť nastaviť si v Nastaveniach programu, či sa má v Kalendári zobrazovať detail pacienta po priblížení sa k ikonke, alebo až po kliku na ikonku čítaj viac
 • V Sumárnych tabuľkových dátach za ambulanciu do zostavy PN pridaný kód lekára pre moznosť filtrácie
 • V tlačovej zostave Skrátené vyšetrenie do karty možnosť nastaviť Predvolené tlače čítaj viac
 • V čipe tetanu si pravým klikom viete pozrieť posledné očkovanie proti tetanu
 • Podpora parsovania do sekcií pre integráciu typeform.com
 • Možnosť vyhľadať výkon podľa typu výkonu
 • Vylepšenia pre Anamnestický dotazník (lepšia prehľadnosť, možnosť vložiť priamo do dekurzu ako sekcie)
 • Certifikát o zaočkovaní proti Covid-19
 • Do žiadanky na RTG vyšetrenie sme pridali možnosť zapísania doplňujúcej diagnózy čítaj viac
 • Žiadanka na laboratórne vyšetrenie pre labák Senica
 • Nastavenia ftp konfigurácie pre nové labáky
 • Pridaná možnosť nastavenia práv na jednotlivé dekurzy po požiadaní technickej podpory Curo
 • Zobrazovanie mena lekára v Zozname vyšetrení
 • Špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry
 • Anamnestický dotazník sa Vám nasetuje priamo v dekurze do konkrétnych sekcií

Zmenené:

Opravené:

 • Spočítanie položiek spolu pre VRP
 • Používanie prednastavených textov v sekciách čítaj viac
 • Covid čip karanténa lepši indikácia
 • Zarovnanie výsledkov filtrovania v Nových štatistických výkazoch
 • Mazanie sekcií pri označení myškou
 • Veľkosť štatistického okna (zvǎčšené)
 • Použitie výberu z histórie pre sekciu Komunikácia (reset stavu odoslania)
 • Automatické zapnutie predvoleného zálohovania
 • Uzavretie cenníkov v rámci uzávierky s návratom do výkonov
 • Uzatvorenie mesačných dávok - prehľad chýb pre sestry
 • Číselník liekov
 • Editácia otvoreného dekurzu pomocou CTRL+Enter
 • Rýchlosť štartu servera Curo
 • Zobrazovanie zmien na napislekarovi.sk
 • Vykazovanie výkonu TOKS (159)
 • Zobrazovanie čipu chrípka
 • Sumarne prehlady - zostava preventivky ukazuje všetkych pacientov
 • Zobrazovanie všetkých relevantných údajov v zostave Preventívky
 • Objednávanie pacientov cez možnosť Objednať pacienta cez dekurz
 • Správne napopulovanie údajov pacienta pri tvorbe pacienta z kalendára
 • Tlač Skráteného vyšetrenia do karty cez Nastavenia tlače
 • Zobrazovanie dátumov v čipoch TAT
 • Správanie čipu FOB v náväznosti na výkon 159a/z/x+FOB
 • Odosielanie Anamnestického dotazníka
 • Zálohovanie databázy do koreňového adresára
 • Nesúlad medzi počtom požiadaviek a reálnymi požiadavkami pacientov
 • Po zmene ZP v Údajoch pacienta sa zmena prejaví na všetkých dekurzoch za daný deň
 • Vytlačenie pečiatky v tlačovej zostave pri nastavenej automatickej tlači
 • Pozícia pečiatky a podpisu pacienta v tlačových zostavách
 • Možnosť pozrieť cez Nástenku neprečítané laboratórne výsledky za posledné 3 mesiace
 • Pri výkone 74.BODN - vypísanie posudku o bolestnom, nevalidovať v uzávierke potrebu PN
 • Zrušenie automatického vykazovania labákov, ak je v dekurze akýkoľvek VV 250 a,b,d
 • Validácia výkonu 250d čítaj viac
 • Zobrazovanie doplnených chýbajúcich lekárov v číselníku lekárov
 • Tlačová zostava Opis - Tlač celý dekurz
 • Opravená Synlab žiadanka po zmene webu zo strany laboratórií Synlab
 • Ukladanie príloh na disk
 • Číselník PSČ
 • Validácia - rada pre podaný liek odstránená
 • Prehľad chýb pre uzatvorenie mesačných dávok
 • Zrušená validáciu eZdravia vyšetrenia pre ZP
 • Synlab žiadanka pre laboratórne vyšetrenie
 • Dĺžka názvu PZS pre žiadanku na MR
 • Rešpektovanie nastavení pre tlač Skrátené vyšetrenie do karty
 • Prekrývane riadkov pri tlaci výmenného lístka ak je použity vǎčší font
 • Integrácia s VRP si poradí s väčším počtom výkonov