Blog

Nová verzia 22.08.2017

Pridané:

 • Zrýchlenie zadavania výkonov
 • Pomoc pre pomôcky pri vo vyhľadávaní
 • Odstránený problém s vyhľadávaní liekov s pomlčkou (no-spa)
 • Pridaná možnosť editovať uzavretý dekurz
 • Pridaná možnosť zmazať pacienta

0.51.0 - 2017-04-13

Fixed / Vyriešené

 • opravené zobrazovanie mena pri výbere sekcie

0.50.0 - 2017-04-12

Added / Pridané

 • Ctrl+Alt+o označí všetky zoskupené sekcie
 • Ctrl+up/down posúva naraz všetky označené sekcie
 • trojuholník v dolnom ľavom rohu políčka označuje vyhľadávacie polia
 • nová sekcia pp:, poukaz na pomôcku
 • masku zobrazovania sekcií vo vyšetreniach (Alt+F v histórii) je možné zadávať aj cez formulár

Fixed / Vyriešené

 • atribúty dávkovania majú správnejšiu (flat) štruktúru
 • v dialógoch funguje ESC na zatvorenie a ENTER na vykonanie hlavnej akcie

Changed / Zmenené

 • výstup Recept umiestňuje dáta na správne
 • @tlac zobrazuje len použiteľné zostavy, na zobrazenie všetkých zostáv aj s odporúčaním použite @tlac *
 • na recept (sekcia r:) je možné pridať potraviny

Security / Bezpečnosť

 • auditovanie úspešných prihlásení užívateľov na server

0.48.0 - 2017-04-06

Added / Pridané

 • prvá verzia určená na testovanie úzkym kruhom odbornej verejnosti
 • základné video návody a dokumentácia