vytvorený pre lekára a elektronické zdravotníctvo

Využite výhody trendov elektronického zdravotníctva, minimalizujte potrebu papiera, pracujte v modernom a bezpečnom prostredí prispôsobenom Vášmu štýlu práce.

S IS Curo som začal pracovať v júni 2018 a tu sú moje skúsenosti s jeho používaním na internej ambulancii:

Program má veľmi príjemné užívateľské prostredie, všetky funkcie sú ľahko dostupné, nie je potrebné žiadne komplikované preklikávanie sa k požadovanej funkcii a vždy sú zobrazené všetky informácie, ktoré v danej situácii majú význam. Funkcie programu sú do detailov prepracované a kontinuálne rozvíjané. Práca s programom Curo je intuitívna a nevyžaduje dlhšie učenie sa.

Obrovskou výhodou tohto ambulantného systému je uloženie všetkých informácií a všetkých súčastí lekárskej správy v separátnych položkách databázy, čo umožňuje prakticky neobmedzené triedenie, analýzu ale aj kombinovanie informácií, ktoré boli do systému vložené. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou tejto štruktúry je ničím nelimitovaná pripojiteľnosť k akémukoľvek zdroju informácií a taktiež nekonečné možnosti rozvoja systému.

Ďalšou neoceniteľnou vlastnosťou je možnosť tvoriť preddefinované vzory dekurzov alebo ich častí a možnosť, nie však nutnosť, zahrnúť do nich aj logické podmienky, čo používateľa odbremeňuje od množstva zbytočných mechanických úkonov.

K tomuto je treba pripočítať maximálnu ochotu a ústretovosť tvorcov systému, ktorí ochotne a okamžite reagujú na všetky podnety a požiadavky a kontinuálne systém aktualizujú a pri prechode z iného ambulantného informačného systému zrealizujú aj import kompletných dát, takže všetky dáta naďalej ostávajú k dispozícii.

MUDr. Oliver Kubička

Stupava

Funkcie

Ako väčšina technologických inovácií, ktoré sa najskôr používajú v zbrojárstve alebo vo vesmírnom programe, aj Curo si prešiel touto fázou vývoja. Krst ohňom bolo jeho nasadenie počas 6-dňovej vojny v Oravskom zálive (6VvOZ), kedy prispel k úspešnému a bezporuchovému poskytovaniu LSPP pod hlavičkou LSPP n.o. a taktiež aj v neskoršej fáze konfliktu počas tzv. partizánskej vojny. Po týchto pozitívnych skúsenostiach bolo len otázkou času, kedy nájde tento produkt uplatnenie v mierových podmienkach počas práce na ambulancii. Od 1.6.2018 som ho začal používať bez zbytočnej predprípravy na ostro (najlepšie sa učí plávať vo vode), najskôr len s modulmi eZdravie a Bezpečné Lieky a po týždni tréningu som to prepol na 100% na eZdravie. Najväčší benefit je rýchlosť práce na klietovi a taktiež pružnosť fyzickej tlače receptov (ktorú si už dlho užívať nebudeme, lebo to netreba). Program je variabilný a plastický a stále odkrývam nové možnosti, ktoré jeho používanie umožňuje. Neoceniteľným benefitom je aj snaha a ochota jeho tvorcov pomôcť nám ušiť ho na mieru a tiež flexibita reagovať na zmeny zmluvných podmienok.

˙6VvOZ bolo povstanie obvodných lekárov v okrese Námestovo na čele s armádnym generálom Zanovitom a admirálom Chromým, ktoré vypuklo 29.8.2017 a bolo po 6 dňoch potlačené lstivými diplomatickými trikmi 4.9.2017. Jeho aktéri boli exemplárne potrestaní. Historicky však prispelo ku zvýšeniu hrubej hodinovej mzdy na 6eur/hod počas pracovných dní a 8.33 eur/hod cez sviatky,so,ne. A v konečnom dôsledku významnou mierou prispelo ku skráteniu LSPP do 22.00. Toľko citát z wikipédie.

MUDr. Rastislav Zanovit

Námestovo

Vlastnosti

Štrukturované dáta dekurzu

Informácie sú uložené atomicky a dajú sa filtrovať/dohľadať

Napr. viete sa pozrieť na históriu pacienta a na jednej obrazovke vidieť všetky predpísané lieky

Jednotné vyhľadávanie

Užívateľ vyhľadáva vždy rovnakým spôsobom z rovnakého miesta

Hladký prechod na akciu s výsledkom vyhľadávania

Prehľadné správy

Prichádzajúce správy neprerušia Vašu prácu, zobrazia sa v bočnom paneli

Stav procesov farebne označený

Prepojenie s eReceptom

Automatická kontrola interakcií

Kontrola nepreruší prácu, systém zobrazí infomácie v bočnom paneli

Prehľadné výstupy

Ambulantná kniha

Dávky pre poisťovne

Integrácia externých systémov

Okamžité vyhodnotenie poistného vzťahu

Interakcie liekov

Laboratórne výsledky

Zvyšovaním kompetencií VLD som začala hľadať ambulantný softvér, ktorý by mi uľahčil prácu. Softvér, kde do jednotlivých sekcii nahodím informácie, ktoré využijem pri rôznych vyšetreniach - preventívna prehliadka, predperačné vyšetrenie, dispenzár hypertonika, DLP, INR,... Našla som softvér, s ktorým dokážem jednotlivé sekcie využívať. Program má dokonca preddefinované vzory spolu s bodovaním odlíšeným podľa jednotlivých ZP a veku pacienta. Každá zmena ambulantného softvéru chce určitú odvahu, je to prechod zo zabehaných koľají. Som rada, že som tú odvahu, aj vďaka mojej sestričke našla a teraz je práca na našej ambulancii efektívnejšia.

MUDr. Nina Toldyová

Ožďany

Kontakt

Telefónne číslo: 0919 473 211, alebo nám napíšte Vaše číslo a my Vám zavoláme
Email: info@curo.sk
Adresa: Curo s.r.o.
Obchodná 2,
811 08 Bratislava
IČO 52177289, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.135483/B

Automatická kontrola dekurzu pred zatvorením je obrovským šetričom času pri exporte dávok. Chyby sú detekované pri písaní dekurzu a viem ich hneď odstrániť (napr. dekurzu chýba výkon, diagnóza a veľa iných).

MUDr. Ján Hencel Msc.

Podolínec