Blog
Značky / Štítky na úrovni pacienta

V Cure pribudla možnosť ľahko priradiť značky pacientom. Jednoducho:

  • zadáte slová, ktorými chcete pacienta označit v poli značky v údajoch pacienta
  • vo vyhľadávacom riadku zadáte # + slovo napr #crohn
  • v zozname pacientov filtrujete podľa značky, výsledok viete exportovať

Čítaj ďalej

Slovenské rádia priamo v programe

V Cure pribudol prehrávač slovenských rádií. V rámci našej snahy integrovať do Cura čo najviac vecí, ktoré používate, pridali sme aj možnosť ľahko pustiť preferované rádio aj so skratkou na vypnutie zvuku.

Čítaj ďalej

Zmeny bodovania počas mimoriadnej situácie s COVID-19

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

Čítaj ďalej

Mimoriadny režim pre OPL

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

Čítaj ďalej

Chrípka - monitoring očkovania

S príchodom novej chrípkovej sezóny sme distribuovali upravený vzor pre očkovanie proti chrípke.
Tento vzor bol odkonzultovaný lekármi, ktorí nám poradili, čo by mal vzor obsahovať, ako by sa mal zobrazovať v podobe chipu v časti Sumár zdravotného stavu, ako by sa mal správať, resp. pracovať.

Čítaj ďalej