Blog

Nová verzia 7.2.2 - 14.09.2023

Pridané:

 • Pri prepnutí medzi identitami na konkrétnom dekurze pridaná kontrolná otázka pre zmenu identity
 • Validácia pri nesprávnom formáte dátumu kapitácie / úbytku
 • Kontrola zmluvných vzťahov odporúčajúceho lekára pri jeho vkladaní do sekcie dôvod vyšetrenia
 • Kontrola či je pacient EU
 • Dotlač do karty, zjednodušenie tlače od času do času
 • UA pacienti - Oddídenci
 • Možnosť vložiť do vzoru konkrétne lab. výsledky
 • Možnosť vložiť dáta z jednej sekcie do vzoru
 • Možnosť vložiť do vzoru špecifické lab. výsledky za časové obdobie
 • Vzdialená podpora pomocou RustDesk

Opravené:

 • Zobrazovanie liekovej karty pre ZP Union po ich aktualizácii
 • Validácia v uzávierke pre KV Score 2
 • Tlač nesprávneho dátumu pri Odpise eDPN
 • Zobrazenie predpísaného repetator v liekovej karte pacienta
 • Login do e-pobočky Dôvera priamo z Cura
 • Prejavenie sa expirácie, alebo ukončenia balíka v čipe
 • Zobrazenie zoznamu predpísaných liekov po importe pacienta
 • Porovnanie kapitácií voči ZP
 • Vykazovanie EU pacienta pri zmene na EU a naopak kedykoľvek v priebehu mesiaca
 • Text vo faktúre pre ZP presunutý pred fakturované položky
 • Správne nastavenie číselného radu pre dobropis/ťarchopis
 • Názvy dávkových súborov v uzávierke
 • Tlač histologickej žiadanky
 • Vyhľadávanie liekov podľa kódov
 • Nesprávne zobrazenie zmluvného vzťahu lekárov so ZP
 • Dotlač od aktuálneho dekurzu cez nastavenia
 • Vkladanie aktuálneho dátumu v eDPN, ak Curo ostane cez víkend zapnuté
 • Možnosť storna vlastného e-vyšetrenia
 • Generovanie IČ DPH pre VšZP a Dôveru na faktúrach
 • Odoslanie eDPN bez dátumu kontroly, resp. ukončenia neprebehne
 • Automaticky nastavený dôvod eDPN - choroba po nastavení eDPN cezformulár

Zmenené:

 • Zobrazenie evyšetrenia v histórii
 • Zníženie počtu volani na funkcie ezdravia
 • Zníženie počtu volani na funkcie ZP
 • Zlepšenie vytvárania dobropis/ťarchopisu

Nová verzia 7.0.22 - 12.06.2023

Pridané:

 • KV SCORE 2 čítaj viac
 • Zjednodušenie vytvárania nových dokladov v Knihe faktúr a zjednotenie ich výzou s dávkou
 • Faktúry sa generujú s detailným rozpadom položiek
 • Vytvorenie pacienta z objednania a jeho následne spojenie s objednaním
 • Pridaný titul na tlačové zostavy VL, PN, žiadanky USG, MR, CT, RTG a lab žiadanky
 • Cez pravý klik na chipe eDPN pridaná možnosť pozrieť stornované eDPN
 • Do tlačovej zostavy - Tlač laboratórne výsledky - pridaná možnosť vložiť screen pečiatky
 • Možnosť zmeny mena lekára cez nastavenia tlačových zostáv nález a opis
 • Tlač viacerých univerzálnych tlačív samostatne
 • V kalendári pridaný rozsah o +3 roky
 • Pri storne eDPN pridaná do dekurzu sekcia storno eDPN s informáciami
 • Tlačidlo Ukončiť editáciu pri vytváraní / oprave vzoru
 • Vylepšenia pre gynekológov
 • Podmienka pre vkladanie veku vo formáte rok - mesiac - deň (pediatria)
 • Curo požiada používateľa o aktualiuáciu UI pri zmene verzie
 • Do tlačiva pre SP - kontrolné a zisťovacie prehliadky - pridaný status poistenca nezamestnaný

Opravené:

 • Tlač Potvrdenia k eDPN na A5
 • Vyhľadávanie pacienta podľa emailu, telefónneho čísla
 • Predĺžovanie eDPN s nastavenou výnimkou
 • Kód krajiny Spojené kráľovstvo pre Dôveru na UK
 • V prehľade chýb dávok pre sestry pridaná možnosť prepočítať dávku
 • Otváranie EU pacienta z čakárne
 • Tlačivo Spôsobilosť vodiča - tlač
 • Číselníky @mesto a @lab
 • Možnosť otvoriť nový dekurz z histórie pacienta
 • Zobrazenie objednaných pacientov v kalendári v čakárni
 • Požitie alkoholu pri predlžovaní eDPN
 • Uložené dokumenty k pacientovi i po zmene IČP
 • Vyhľadávanie pacienta podľa telefónneho čísla
 • Potvrdenie objednania pacientovi cez napislekarovi.sk
 • Medirex žiadanka
 • Odstúpenie od dohody s predchádzajúcim lekárom a žiadosť o kartu pre gynekológov
 • Vo vzoroch správne vyhodnotenie podmienky pohlavie
 • Tlač Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na veľkosť A5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť - cez nastavenia tlače pridaná možnosť netlačiť meno lekára
 • Vyhľadávanie @vykon
 • Vyhľadávanie @drg
 • Výkon 250D
 • Zobrazenie zoznamu kapitovaných pacientov
 • Zlé vyhodnotenie dg zo sekcie bod alebo vyk
 • Vykazovanie EU pacienta
 • Zobrazenie názvu mesiaca v mesačnom móde kalendára
 • Zobrazenie časov v kalendari nastavenom na mesačný mód
 • Prejavenie sa expirácie alebo ukončenia balíka v chipe
 • Zadávanie atribútov do VL

Nová verzia 6.5.16 - 16.03.2023

Pridané:

 • Odmietnutie emailov od pacientov mimo ordinačných hodín čítaj viac
 • Tlačová zostava ako príloha priamo z dekurzu čítaj viac
 • Štatistiky pre vykázanú diagnózu a trvalú diagnózu
 • Možnosť tlače univerzálneho tlačiva na rôzne veľkosti papiera
 • Prednastavenie odpovede pre odmietnutie alebo prijatie termínu z NL čítaj viac
 • Možnosť tlače žiadanky a štítka na skúmavku pre žiadanky na histológiu a biopticky materiál
 • Možnosť zmeny veľkosti papiera cez nastavenia pri tlači dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Možnosť tlače pečiatky na ADOS tlačive - poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
 • Možnosť zmenšenia Medirex žiadanky pre oätovný náhľad do Cura
 • Špecializácia 247

Opravené:

 • Synlab žiadanka - opravená integrácia
 • Zobrazovanie EU pacienta
 • Nesprávne zadaný, resp. nezadaný kód posudkového lekára bude pri uzávierke hlásiť ako chybu
 • Tlač detailov EU pacienta v Medirex žiadanke
 • Porovnanie kapitácií voči ZP
 • Zamedzenie možnosti prepisovania už odoslanej eDPN
 • Editácia otvoreného a uzavretého dekurzu už len pomocou jednej možnosti čítaj viac
 • Zoznam pacientov pre veľké databázy.

Nová verzia 6.5.11 - 15.02.2023

Pridané:

 • Odoslanie emailu, v ktorom je dekurz ako príloha čítaj viac
 • Podpora DRG vykazovania pre JZS
 • Štatistiky pre NCZI za rok 2022 čítaj viac
 • Kontrola pri posielaní predpisov čítaj viac
 • Pripomienky pre expirujúce baliky služieb
 • Možnosť nastaviť si v Nastaveniach programu pre kalendár, či sa má kalendár po opätovnom otvorení nastaviť na aktuálny týždeň, alebo týždeň, ktorý bol naposledy otvorený
 • Vylepšenie manažmentu pre automatické pripomienky
 • Možnosť tlače pečiatku v Potvrdení o eDPN
 • Pri úprave nastavení programu Curo potrebné zmenu uložiť klikom na Uložiť nastavenia
 • Možnosť pozrieť eDPN cez Prehľad pacienta - PN
 • Odbornosť 271 - Mamológia
 • Prehľady - Sumárne tabuľkové dáta za ambulanciu pridaná zostava Respiračné ochorenia - pediatri
 • Vylepšenie manažmentu pre automatické pripomienky
 • Vylepšenie tlače dohody
 • Vylepšenie tlače usg/mame/denzitometrickej žiadanky

Opravené:

 • Cena podaného lieku pri kopírovani celého dekurzu z histórie
 • Priame zadávanie výkonov
 • Čip eDPN - vyhľadánie historických PN
 • Zmena sledovaného obdobia pre respiračne ochorenia
 • Nastavenie dátumu posledného výberu pri nastavení repetatur
 • Zobrazovanie duplicitných vyšetrení v žiadanke Medirex
 • Vylepšenie validácie prázdneho výkonu
 • Možnosť otvorenia eDPN v dekurze, ktorý pripravil iný užívateľ
 • Vylepšená tlač viacerých kópií
 • Možnosť tvorby opravnej uzávierky pre bezpečnostné zložky
 • Analýza pomôcok
 • Zadávanie čiastky vo faktúre

Nová verzia 6.4.6 - 13.12.2022

Pridané:

 • Zobrazovanie kontrol pre eDPN čítaj viac
 • Čakáreň - zobrazovanie informácií o výkonoch a receptoch čítaj viac
 • Možnosť vytvoriť vlastný liek/pomôcku. čítaj viac
 • Vykazovanie UA pacientov
 • Možnosť zápistu krvnej skupiny pacienta cez seckiu ks. + zobrazenie v čipe v Sumári zdravotného stavu pacienta
 • Možnosť používať špecialistami aj vykazovanie od. sekcie - dôvod vyšetrenia - Výmenný lístok
 • Otázka pre potvrdenie vypnutia Cura cez x ikonku okna
 • Možnosť vypnutia informácií o pacientovi cez X otvorených cez kalendár
 • V zdravotnom preukaze pole na zapísanie zamestnávateľa
 • Možnosť tlače pečiatky v Odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Tlač štítku na skúmavku pre histologické vyšetrenie
 • Žiadanka Medirex - iná cytologia
 • Možnosť vybrať sekciu zastupujúc lekárara zl. do opravnej uzávierky
 • Čas do tlačovej zostavy Medirex žiadanky
 • Špeciálne vykazovanie výkonov do osobitnej FA
 • Výkony s malým písmenom pre ZP Union
 • VšZP portál
 • Lepsie spracovanie VšZP správ(nerelevantné chyby sa neukážu)
 • Odosielanie objednavky na PCR test

Opravené:

 • Filtrovanie podľa počtu bodov v Ambulantnej knihe
 • Tlač dátumov na Zdravotnom preukaze
 • Storno receptu - nezobrazuje recept, ak sa viackrát opakoval ten istý liek
 • Zápis očkovania proti Covid-19 s novou očkovacou látkou Omicron do NCZI
 • Vyhľadávanie vyšetrení v žiadanke Medirex
 • Vyhľadávanie staníc rádia v Cure
 • Otvorenie Medirex žiadanky dvojklikom
 • Variabilné dávkovanie v recepte
 • Tlač nálezu s vlastnou hlavičkou a logom
 • Vyhľadávanie v číselníku pomôcok
 • Zobrazovanie laboratórnych výsledkov v Prehľade pacienta
 • Vytváranie a zobrazovanie zostáv
 • Zoradenie položiek na faktúre
 • Nesprávne označenie dávky
 • Zobrazovanie vychádzok pre eDPN
 • Zozbrazovanie čísel po exporte Knihy faktúr do excelu
 • Chyba pri odosielanie eDPN - liečba v cudzine
 • Objednávanie v kalendári
 • Vykazovanie UA azylantov
 • VšZP lieková karta, upravené aby to fungovalo aj s novým formátom liekovej karty

Nová verzia 6.3.5 - 21.09.2022

Pridané:

 • Zobrazenie informácií o dekurzoch posledného dňa v čakárni pod menom pacienta čítaj viac
 • Prepracovaná synchronizácia čakárne, data su uložené pre lekára nezavisle od jeho specializácii
 • Možnosť pečiatky na Dohodu o poskytovaní ZS
 • Možnosť odoslať email pacientovi bez možnosti naň odpovedať čítaj viac
 • Možnosť stornovať historickú eDPN
 • Možnosť uzavieť PN spätne (v minulosti) čítaj viac

Opravené:

 • V eDPN možnosť zapísať zmenu dátumu odo dňa bez potreby otvárania formulára
 • Neželaný výmaz sekcie po označení len určitého textu zo sekcie
 • Tlač emailovej adresy po zaškrtnutní možnosti v nastaveniach tlače v Lekárskej správe - nález
 • Vylepšenie vyhľadávania v návodoch @?
 • Pridanie pacienta do Čakárne cez skratku ALT+C v pacientovi
 • Ukladanie príloh z napislekarovi.sk do dekurzu pacienta
 • Pridanie pacienta do čakárne z kalendára
 • Vymazanie pacienta z čakárne pomocou CTRL+DELETE
 • Kód krajiny Spojené kráľovstvo pre VšZP na UK
 • Vyškrtnutie vybavených pacientov z Kalendára v Čakárni

Nová verzia 6.2.1 - 12.08.2022

Pridané:

 • Žiadanka na PCR test čítaj viac
 • Ako priradím k pacientovi nespracované labáky čítaj viac
 • Možnosť doplniť aktuálny stav eDPN v zozname eDPN za ambulanciu čítaj viac
 • Pri uzávierke sa lekárom, ktorí majú kapitačný kmeň, automaticky vytvorí samostatný priečinok - Výnimočné dávky, kam sa uložia počtové dávky za jednotlivé ZP
 • Funckionalita eDPN čítaj viac + čip eDPN čítaj viac
 • Vytvorenie tiketu priamo z vyhľadávania @?
 • Možnosť tlače Opisu eDPN
 • Zoznam neodoslaných eDPN čítaj viac
 • Zoznam otvorených eDPN za ambulanciu čítaj viac
 • Indikácia kapitácie pri diskepancii na úrovni demografických údajov a kapitačného dekurzu dekurzu
 • Upozornenie, že edzravie potrebuje zadať PIN, alebo potvrdiť pripravenosť karty
 • Možnosť pre eDPN vybrať čas vychádzky
 • Sťahovanie vysledkov pre laboratória Cumulus
 • Zoznam podaných liekov pre špecialistov
 • V stĺpci Poznámka zobrazovanie referenčnej hodnoty pre laboratórne výsledky
 • Import laboratórnych výsledkov z laboratórii Trenčianskej FN
 • Možnosť posúvania oznamov v Dôležitých správach
 • Možnosť tlače laboratórnych žiadaniek pre laboratórium Piešťany
 • Nové špecializácie - osteodenzitometria, kardiológia, imunológia
 • Možnosť Prepočítať v Prehľade chýb
 • Validácia k výkonom 65,66
 • Možnosť referncovať iba vlastné dekurzy pomocou vzorov
 • Zapamätanie si ďalšieho kroku zadaného klientom pred vymazaním prázdneho dekurzu

Opravené:

 • Komunikačné logy za ambulanciu
 • Lepšie zobrazovanie kapitovaných pacientov
 • Pridávanie nových lekárov do databázy
 • Vloženie sekcie objednania na klientom vybraté miesto v dekurze
 • Oneskorený štart po builde novej verzie
 • Prihlásenie do Cura po zmene IP adresy
 • Zobrazovanie dátumu požiadaviek v gride z napislekarovi.sk
 • Nesprávna zobrazovanie a tlač času
 • Možnosť zapísať množstvo na faktúre aj na desatinné číslo
 • Možnosť výberu typu vyšetrenia na USG žiadanke
 • eDPN - posun dátumu
 • Posun tlače pri Úmrtnom liste
 • Prepísanie dekurzu, ak sú 2 požiadavky od toho isteho pacienta v jeden deň
 • Nesprávny dátum konca práceneschopnosti v tlačovej zostave eDPN
 • Rozdiel v počte kapitovaných pacientov v sumáre a počtovej dávke
 • Čas vychádzok pre eDPN
 • Výpočet počtu opakovaní pre repetator
 • Automatické prednastavenie dátumov pre pokračovanie eDPN
 • Pri vytváraní duplicitného pacienta program automaticky otvorí pôvodného bez uloženia nového
 • Možnosť zrušiť vytvárania nového pacienta
 • Mrznutie systému po vymazaní dekurzu
 • Zadávanie počtu výkonov
 • Hlásenie chyby v uzávierke, pokiaľ pacientovi chýba zadané rodné číslo
 • Opravená tlač hlavičky pri Skrátenom vyšetrení do karty
 • Možnosť tvorby viacerých opravných uzávierok
 • Tlač potvrdenia o eDPN
 • Možnosť začať novú eDPN cez pravý klik na čip eDPN, ak má pacient predtým ukončenú eDPN
 • Zobrazovanie výsledkov testov a statusu očkovania na Covid-19
 • Tlač laboratórnych výsledkov
 • Zobrazenie možnosti Prepočítať v uzávierke pri kontrole chýb pre sestru
 • Zlé zobrazenie eVyšetrenia
 • Zobrazovanie tabuľky s info o potrebe zadať PIN
 • Validácia k predpisu liekov na plnú úhradu pacienta
 • Vylepšené vyhľadávanie návodov v Cure pomocou @?
 • Mazanie t. v dekurze
 • Možnosť odomknutia/uzamknutia poľa v eDPN pomocou ALT+L
 • Zjednodušenie zadávania opakovaného predpisu

Nová verzia 6.0.2 - 06.05.2022

Pridané:

 • Dvojklik na chip biometrie otvorí históriu zfp
 • Zjednodušenie aktualizácii, Curo UI sa nahrá zo, servera minimalizuje sa potreba aktualizovať všetky počitače.
 • Možnosť odosielania z napislekarovi.sk prílohy ( max. 5 príloh do veľkosti 5 MB)
 • Pridaná podpora pre špecializáciu - Foniatria 044
 • Štatistické výkazy pre NCZI za rok 2021
 • Podpora pre ACL, dá sa nastaviť viditeľnost dekurzov pre identity/skupiny lekárov.
 • Záloha automatický premaže staré zálohy.
 • Možnosť automatickej manažovanej zálohy do cloudu.
 • Možnosť vymazať viac požiadaviek pacientov naraz čítaj viac
 • Možnosť kopírovať a vkladať laboratórne výsledky do externých programov
 • U onkológov špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry pre ZP Union
 • Evidencia UA utečencov, lekársky predpis, vykazovanie čítaj viac
 • Pridaný názov vzoru do mena súboru pri jeho exporte
 • Možnosť nastavenia vlastnej hlavičky pre tlačovú zostavu Nález
 • Možnosť tlačiť Univerzálne tlačivo bez podpisu lekára
 • Záznam z edukácie pacienta s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou na ambulancii VLD pre ZP Union
 • Možnosť nastaviť za aké obdobie sa Vám bude ambulantná kniha zobrazovať čítaj viac
 • Sychronizácia Curo kalendára s Google kalendárom, umožňuje prístup ku kalendáru aj pri vypnutom PC
 • Možnosť prehľadnej tlače alebo odoslania e-mailom laboratorne výsledky pacienta
 • Akcie nad lab. výsledkami v pohľade za ambulanciu (možnosť označiť ako prečitané, odoslať, vytlačiť)
 • nespracovane labaky ako ich spracovat
 • V sekcii vyk pridaná možnost vykázať vykon s viacerými diagnózami.
 • Požiadavky pacienta - pri aktualizácii emailu/telefónu pacienta systém vyhľadáva podľa mena pacienta.
 • Analýza pomôcok - cenová analýza predpisovania pomôcok
 • Nové špecializácie - reumatológia a osteodenzitometria
 • Nová prehľad v Sumárnych tabuľkových dátach za ambulanciu - Balíky
 • Žiadanky pre laboratórium Analytx
 • Pridaná podpora pre import výsledkov z eradiologia.sk
 • V zozname objednaní pridané komplexné časové údaje
 • Diagnózy a výkony pre hasičov, policajtov
 • Informácia o duručení sms v Komunikačných logoch za ambulanciu
 • Doplnená validácia výkonov pre radiológiu
 • Na úvodnej obrazovke informácia o verzii MD
 • Zapamätanie prihlasovacieho mena pre nového užívateľa
 • Možnosť zápisu dátumu úhrady faktúry v Knihe faktúr

Zmenené:

 • Inštrukcie pre lekáreň čítaj viac
 • Opakovaný predpis, nastaví dni medzi výberom tak aby sa dal predpis vybrať týždeň pred tým, ako mu lieky skončia.
 • Zoznam kalendarov a typov objednani v alphabetical order
 • Pri vkladaní predpisu zo Zoznamu predpísaných liekov/pomôcok predtým použitý vynútený zápis nebude zapamätaný

Opravené:

 • Správny formát dátumu pri tlači žiadanky na MR
 • Správny číslelný rad pri tvorbe opravnej / aditívnej uzávierky za minulý rok
 • Tlač pečiatky v tlačovej zostave PN - SP s pozadim
 • Zobrazovanie ikony lieku pretabletovú formu lieku Hydrocortison
 • Automatická tlač laboratórnych žiadaniek
 • Posledný kalendár v zozname sa nedá vybrať, ak je zoznam kalendárov dlhší ako obrazovka
 • Prednastavenie úhrady ZP v recepte pre liek Lagevrio
 • Tlač návrhu na Kúpeľnú starostlivosť
 • Po vložení požiadavky z NL do dekurzu sa prednastaví prázdna diagnóza
 • Záznam o pripomienke do komunikačného logu pacienta
 • Zobrazovanie pacientov pre ŠAS vo vyhľadávaní
 • Tlač anamnézy v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť
 • Vykazovanie score pre program DôveraPomáha
 • Záznam v kalendári po objednaní cez NL v Curo
 • Ukladanie zmien v nastaveniach programu
 • Vkladanie sekcie výkon do vzorov
 • Tlač detailov receptu a magistralitru v zostave nález
 • Odstránené chvíľkové zmiznutie doplnených sekcií pri uzatváraní dekurzu
 • Myška nad pacientom v kalendári v piatok sposobi blikanie dát o pacientovi
 • Zobrazovanie liekovej karty pacienta u iného pacienta
 • Nastavený 24 hodinový formát času pre zobrazenie termínu vyhľadávaného vo výsledkoch
 • Doručovanie emailov z NL na azet.sk a zoznam.sk
 • Pri vytváraní duplicitného pacienta Vám systém ponúkne možnosť otvoriť už existujúceho pacienta s rovnakým RČ
 • Odosielanie kapitácií pacientov v prírastkovej dávke do ZP v mesiaci, od ktorého je pacient zakapitovaný
 • Vyhodnocovanie chipu hypertenzie kvôli výkonom H0003+EDU a H0004+EDU
 • Možnosť automatického pridania čísla faktúry cez F2 v knihe faktúr
 • Zobrazenie zoznamu vzorov na konci viditeľnej časti dekurzu

Nová verzia 5.23.0 - 03.02.2022

Pridané:

 • Možnosť filtrovať pacientov v ambulantnej knihe podľa veku
 • Vylepšenie pri kopírovaní vzorov - možnosť prepísať názov a skratku vzoru
 • Možnosť nastavenia repetatur pre magitraliter
 • Pre pediatrov možnosť zapísať hmotnosť presnejšie a zobrazenie rozdielu od posledného merania
 • V sekcii komunikácie prednastavená možnosť - doručenie na mail
 • V Požiadavkách pacientov - po zakliknutí možnosti Pridaj do dekurzu ostane táto možnosť automaticky zapamätaná
 • Možnosť fakturácie ZP cudzinca

Opravené:

 • Vymazávanie hlásenia o uzatváraní prázdneho dekurzu z Dôležitých správ klienta
 • Predpis pômocky zo Zoznamu predpísaných pomôcok spolu s výkonom
 • Zobrazovanie zoznamu faktúr cez ikonu Kniha faktúr
 • Strata časti tel. čísla
 • Automatické nastavenie dátumu v TDPN

Nová verzia 5.13.0 - 29.12.2021

Pridané:

 • Vloženie Anamnestického dotazníka so sekciami z Požiadaviek pacientov
 • Možnosť cez @akcia eVyšetrenie - vyhľadať výmenný lístok podľa RČ pacienta
 • Možnosť výberu číselného radu pre uzatváranie mesiaca december v januári
 • Zobrazenie informácie o zostávajúcom kredite pre sms
 • Sťahovanie výsledkov pre RIA laboratórium
 • Možnosť auditu akcií v kalendári dostupná na vyžiadanie
 • Bol pridaný paramenter –gfs-dry-run pre zistenie aké zálohy budú prečistené.

Zmenené:

 • Generovanie tabuľkových zostáv nevyprázdni obsah zostáv, ktoré neboli označená pre generovanie

Opravené:

 • Farebné zobrazovanie novokapitovaných pacientov
 • Možnosť vykazovať pomôcku cez podaný liek
 • Vykazovanie delegovaného odberu
 • Zobrazovanie cudzich dekurzov v histórii pacienta pri móde pohľadu 1
 • Opravená kompatibilita so zmenami v žiadankách Synlab zo dna 7.12.2021
 • Prihlasovanie pacientov cez @akcia na PCR test
 • V zozname predpísaných liekov filter pre konkrétny liek
 • Dotlač do karty - vkladanie správnej hlavičky pri viacerých lekároch
 • Správne vykazovanie pacienta - cudzinca
 • Záloha sa správne prečistí, staré sa automaticky vymažú.
 • Zobrazenie tabuľky vzorov na konci viditeľnej časti dekurzu
 • Zobrazovanie hlášky o opravených očkovaniach