450 €/ročne (vrátane DPH)

Neúčtujeme priebežne, sme féroví a cena je fixná.


Platí pre lekára* nie pre počítač
Dáta patria vám
Žiadne ďalšie poplatky
 • licencia sa platí za tzv. A-čkový kód lekára a je taktiež potrebná aj pre lekárov nepracujúcich pod svojím vlastným kódom. Takže v amblancii môžete mať aj 10 počítačov a stále platíte len jednu licenciu, ak v nej pracuje jeden lekár
 • sestry nepotrebujú licenciu
 • ak zamestnávate dvoch lekárov platíte dve licencie
 • ak ďalší lekári v ambulancii nepracujú na plný úväzok vieme poskytnúť zľavu, licenčná zmluva https://curo.sk/zmluva
Konverzia dát ZADARMO

Konverzia dát z podporovaných systémov.

 • konverzia dát z podporovaných systémov* 2x (úvodný testovací import a potom finálny). V prípade, že sa lekár po finálnej konverzii rozhodne nepouživať systém Curo, bude mu účtovaný poplatok za konverziu vo výške 200 € vrátane DPH
 • inštalácia a nastavenie systému na hlavnom počítači
 • inštalácia eZdravie server a overenie funkčnosti
 • 2 hodiny online podpory/tréningu v dohodnutých časoch
* podporované systémy: Medicom, Winambulancia (Prosoft, Vyptech), Adam CGM, Pehasoft, Amis, Deson, Dr Rex
 • nastavenia tlačiarní
 • inštalácia Cura na iné počítače ako hlavný
 • konverzie nad rámec dvoch, ktoré sú zahrnuté v cene licencie
 • telefonická podpora nad rámec 2 hodín (chyba v systéme je bez poplatku)
 • vyplniť dotazník pre vytvorenie identity
 • dodať prístupové údaje pre sťahovanie výsledkov z laboratórií
 • dodať celkový počet pacientov v aktuálnom systéme
  • počty kapitovaných poistencov, ak to jeho špecializácia podporuje
 • overiť testovací import (oprava chýb po finálnom importe bude spoplatnená, ak bola chyba odhaliteľná v testovacom importe)
Doplnkové služby

ceny sú uvedené vrátane DPH

Práca na diaľku(mimo ambulancie)
Vytvorenie a prevádzkovanie VPN siete - kryptovaná komunikácia medzi ambulanciou a inými počítačmi, umožní napr. prácu z domu (120 € rok)
10 €
/mesiac
napislekarovi.sk
poplatok za používanie portálu napislekarovi.sk (120 € rok)
10 €
/mesiac
Záloha do vzdialeného úložiska
denná záloha do vzdialeného úložiska (216 € rok)
18 €
/mesiac
Prenájom Curo servera v našom datacentre
Server beží mimo ambulanciu, pripájate sa na diaľku. Zahŕňa VPN a základnú zálohu(posledných 5 dní). (504 € rok)
42 €
/mesiac
Konverzia nad rámec úvodných 2, ktoré sú zadarmo
48 €
za každú ďalšiu
Pomoc s dávkami
prvý mesiac zadarmo
48 €
/hodina
min. 30 min
Pomoc s nastaveniami počítačov nad rámec úvodného nastavenia
tlačiareň, sieť, atď.
48 €
/hodina
min. 30 min
Inštalácia a nastavenie programu na hlavnom počítači
zadarmo
v cene licencie
Reinštalácia/presun Cura
zmena počítača, nový počítač v sieti
48 €
/hodina
min. 30 min
Nadštandardná podpora
podpora nad rámec 20 min. mesačne, chyba v Cure nie je spoplatnená
48 €
/hodina
Funkcie zahrnuté v licencii

  • chronický predpis na jeden klik s automaticky pridanou diagnózou a výkonom
  • automatický repetetur na jeden klik
  • celý dekurz pre všetky špeciálne oceňované vyšetrenia (Preventívky, AH/DL) vložíte na jeden klik, pretože v programe sú predpripravené vzory s kompletnými údajmi, ktoré viete v prípade potreby upraviť, dekurz obsahuje všetko: aktuálne historické dáta (anamnézy), labáky, výmenné lístky, výkony
  • možnosť zapísať do vzoru podmienky (ZP pacienta, vek, vykázané výkony a iné), ktoré sa vyhodnotia počas vkladania do dekurzu a upravia výsledný dekurz do správnej podoby
  • unikátny zápis dekurzu - všetky informácie zaznamenávate na jednom mieste (texty, diagnózy, lieky, pomôcky, výkony, žiadanky, tlačivá) bez potreby ďalšieho preklikávania sa s tým, že systém presne vie, ktorá informácia čo znamená a vie danú informáciu automaticky použiť/ukázať
  • stále viditeľné štruktúrované údaje o pacientovi v tzv. čipoch - všetko vychádza z dekurzu
  • alergie, návštevy, biometrické údaje, labáky, anamnézy, výsledky od iných lekárov, sledované ochorenia, očkovania, sledovanie salda
  • dekurz sa uz počas písania automaticky kontroluje či je správne vybodovaný a užívateľ je hneď upozornený, ak systém detekuje nejakú chybu
  • integrácia s napislekarovi.sk umožňuje spracovanie a vybavenie textovej komunikácie priamo v programe
  • integrácia so službou VIPTel umožňuje spracovanie a vybavenie hlasovej komunikácie priamo v programe
  • viacnásobné kalendáre - možnosť vlastného kalendára pre rôzne ambulancie, lekárov a ich sestry
  • skratkovité zadávanie dátumov
  • možnosť objednať pacienta bez karty
  • možnosť pozrieť si detail pacienta priamo v kalendári
  • prehľad termínov, na ktoré je pacient objednaný
  • plánovanie časových slotov - možnosť rozdeliť deň na špecifické časti, podľa toho v akom čase sa aký úkon vykonáva
  • ľahké kopírovanie možnosti delenia dňa podľa vykonávaných úkonov pre ďalšie obdobie
  • vlastné nastavenie typu a dĺžky objednania pre každého lekára
  • jedinečná funkcionalita, kde vzor môže obsahovať úplne kompletný dekurz (texty, diagnózy, lieky, pomôcky, výkony, žiadanky, tlačivá)
  • možnosť zapísať do vzoru podmienky, ktoré sa vyhodnotia počas vkladania do dekurzu, z toho vyplýva iné správanie na základe:
   • ZP pacienta
   • veku pacienta
   • predtým vykázaných diagnóz, výkonov
   • časové vyhodnocovanie
   • trvalých diagnóz
   • chronickej medikácie
  • prístroje:
   • tlakomer Omron
   • Seiva EKG
   • BTL EKG
   • BTL EKG holter
   • BTL ABPM (tlakový holter)
   • Boso ABI/PWV
   • HP Skener
   • NAPS2 Scanner
  • služby:
   • VRP - virtuálna registračná pokladnica
   • Skype
   • VipTEL
   • McKenzie
   • napislekarovi.sk
   • eČasenka
  • prostredníctvom platenej služby - nastavenie a správa VPN siete Vám vieme vytvoriť kryptovanú komunikáciu medzi Vašim počítačom a ambulanciou
  • teda, máte dáta Vašich pacientov vždy dostupné
  • taktiež viete predpisovať lieky od hocikiaľ s prístupm na internet*
  * - IP musí byť verejná
  • lekár zadá liek na výnimku a systém potom:
   • automaticky generuje žiadosť pre ZP
   • stráži správne vykázanie a dávkovanie pri aplikovaní
   • žiadosť o predĺženie výnimky
  • možnosť vytvoriť špecifické balíky služieb, ktoré si pacient môže zakúpiť
  • systém potom automaticky monitoruje platnosť balíka
  • taktiež systém kontroluje čerpanie zakúpených výkonov
  • možnosť vytvoriť privátnu poznámku s 3 úrovňami dôležitosti
   • bežne (zobrazuje sa len v histórii)
   • stredne (zobrazuje sa v histórii a v dôležitých správach)
   • veľmi (zobrazuje sa v histórii, v dôležitých správach a pri každom otvorení pacienta sa zobrazí upozornenie)
  • možnosť nastaviť poznámku ako pripomienku, ktorá sa bude ukazovať od určitého času v budúcnosti
  • možnosť označiť poznámku ako vybavenú
  • softvéru automaticky
  • číselníkov - sú nezávislé od verzie programu (nevyžaduje sa nová verzia)
  • rýchla evidencia pacienta, priamo z vyhľadávacieho riadku v programe
  • veľmi ľahké vyhľadávanie pacientov podľa mena, priezviska alebo rodného čísla, pričom stačí zadať pár znakov v hocijakom poradí
  • preventívne prehliadky - vychádzajúce z konkrétnych údajov pacienta
  • hypertenzia
  • dyslipidémia
  • obezita
  • celý dekurz pre všetky špeciálne oceňované výkony vložíte na jeden klik, pretože v programe sú predpripravené vzory s kompletnými údajmi, ktoré viete v prípade potreby upraviť
  • unikátny zápis dekurzu - všetky informácie na jednom mieste (texty, diagnózy, lieky, pomôcky, výkony, žiadanky, tlačivá) bez potreby ďalšieho preklikávania sa
  • výnimočná funkcionalita umožňujúca súčasne vidieť históriu a hneď vedľa písať aktuálny dekurz
  • jednoduché kopírovanie z histórie
  • možnosť kopírovať celý dekurz do jedného alebo viacerých dní
  • možnosť vytvoriť vzor/makro priamo z dekurzu
  • štruktúrované údaje o pacientov
   • alergie, návštevy, biometrické údaje, labáky, anamnézy, výsledky od iných lekárov, sledované ochorenia, očkovania, sledovanie salda
  • ľahký výber z histórie
  • chronický predpis na jeden klik
  • automatický repetetur na jeden klik
  • inštrukcie pre pacienta pre repetetur
  • odoslanie liekov na jeden klik možné lekárom i sestrou
  • lieky sú časťou vzorov
  • softvér spĺňa všetky zákonné náležitosti
  • výmenný lístok
  • potvrdenie
  • úmrtný list a správa
  • príjmový doklad
  • spôsobilosť vodiča
  • držanie zbrane
  • dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • poranenie zvieraťom
  • odstúpenie od dohody a žiadosť o kartu
  • kúpeľná liečba
  • SP - kontrolné a zisťovacie prehliadky
  • zdravotný preukaz
  • ÚPSVaR - posudzovací nález
  • stratifikácia CMP
  • žiadosť o poskytnutie výkonu
  • zbrojný preukaz
  • posudok na výkon činnosti
  • príkaz na prepravu zo zdravotných dôvodov
  • odstúpenie od poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • a iné
  • mesačné zúčtovanie
  • kontrola dávok
  • overenie poistného vzťahu
  • kapitácia, fakturácia
  • podpora zastupovania iného lekára
  • spoločná fakturácia viacerých ambulancií
  • možnosť nastavenia osobitnej ceny bodu pre jednotlivé výkony
  • fakturácia výkonov pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť
  • zadávanie výkonov
  • mesačné zúčtovanie
  • automatizované vyplnenie tlačiva
  • štvrťročné zúčtovanie

Máte záujem o bezplatnú mesačnú verziu Curo?

O ambulantnom systéme Curo ste si už čo to prečítali. Lepšie však je vyskúšať si prácu v tomto systéme, ako o ňom len čítať, počúvať.
Nechajte nám kontakt na vás a my vám zašleme bezplatnú demo verziu na jeden mesiac.
Využite aj náš aktuálny bonus na bezplatný import dát.