Chrípka - monitoring očkovania

S príchodom novej chrípkovej sezóny sme distribuovali upravený vzor pre očkovanie proti chrípke.
Tento vzor bol odkonzultovaný lekármi, ktorí nám poradili, čo by mal vzor obsahovať, ako by sa mal zobrazovať v podobe chipu v časti Sumár zdravotného stavu, ako by sa mal správať, resp. pracovať.

Vo vzore je použitá očkovacia látka Influvac Tetra.

Pokiaľ ste pacienta už očkovali v minulej sezóne, tak od 40. týždňa tohto roku do 18. týždňa nasledujúceho roku bude chip, ktorý sa nachádza v časti Sumár zdravotného stavu, zobrazený na červeno.

Ak v prebiehajúcej sezóne vykonáte u pacienta očkovanie, zobrazenie chipu sa zmení na bielo.

Pokiaľ otvoríte pacienta, ktorému ste ešte nerobili očkovanie a má 60 a viac rokov, v časti Sumár zdravotného stavu sa zobrazí červený chip OČ-CHR bez dátumu. Toto vám indikuje, že pacient má nárok na bezplatné očkovanie proti chrípke.