CURO certifikácia - opakovaný predpis "Repetitour"

Osvedčenie o zhode IS CURO s NCZI

Informačný systém CURO získal dňom 14.9.2018 osvedčenie o zhode s funkcionalitou opakovaný predpis takzvaný “Repetitour”.