Ako manažovať Covid testy, PN, karantény

V Cure pribudla možnosť ľahko zadať aké testy pacient absolvoval a manažovať proces karantény v karanténe.

V tomto návode vysvetlíme:

 • ako sa pacient nahlási do karantennej PN
 • aké Covid vzory sú časťou systému Curo
 • ako vytlačiť PN a poslať emailom ako PDF
 • ako zaznamenať aké testy pacient absolvoval
 • ako zaznačit začiatok a koniec karantény, tak aby Vás systém upozorňoval

Nahlásenie do karanténnej PN cez napislekarovi.sk

 • pomocou dedikovaného formulára Vám pacient vyplní celú anamnézu a Vy viete reagovať priamo v dekurze
 • formulár nevyžaduje prihlásenie
 • presný link zaručí, že pacient vie hneď čo má vyplniť


Časťou Curo sú automaticky distribuované vzory pre COVID

 • COVID - hlásenie priameho kontaktu
 • COVID - hlásenie nepriameho kontaktu
 • COVID - osoba v spoločnej domácnosti s COVID+ osobou
 • COVID - pozitívny U07.1
 • COVID - test certifikát
 • COVID - koniec karantény
 • COVID - potvrdenie o výnimke


Nové sekcie ‘Covid test (covid)’, ‘Karanténa (kar)’ a ‘Koniec karantény (xkar)’

Sekcia ‘Covid test (covid)’
 • pomocou novej sekcie ‘covid’ zaznamenáte aký test pacient absolvoval a kedy
 • v sumáre zdravotného stavu vidíte prehľad všetkých absolvovaných testov na jeden klik
Sekcia ‘Karanténa (kar)’
 • pomocou novej sekcie ‘kar’ Karanténa zaznačíte začiatok karantény
 • koniec karantény je automaticky nastavený na 10 dní, máte možnosť nastaviť vlastný
 • indikácia aktívnej karantény v sumáre zdravotného stavu aj s predpokladaným koncom
Sekcia ‘Koniec karantény (xkar)’
 • ukončenie karantény pod Vašou kontrolou


PN pre pacienta emailom

 • v prípade karantennej PN viete poslať pacientovi PDF PN elektronicky


Video ukážka použitia




Ďakujeme za pozornosť, už zajtra môžete byť takto efektívny aj Vy! Kontaktujte nás ešte dnes.





Ukážky ďalších integrácií (telefón, e-mail, web, virtuálne registračna pokladňa) a zefektívnenia práce v ambulancii si viete pozrieť v nasledujúcom videu.