CURO certifikácia na eZdravie

Osvedčenie o zhode IS CURO s NCZI

Informačný systém CURO získal dňom 13.4.2018 Osvedčenie o zhode s NCZI, čo znamená, že spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k Národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS) a to v oblastiach podporných služieb, eVyšetrenia a eReceptu. Link na NCZI stránku (uvedený sme pod hlavičkou firmy STRUIX s.r.o.)