Klávesové skratky

dekurz

Funkcia Popis Skratka
Duplikuj sekciuPomocou tejto skratky zduplikujete sekciu, v ktorej sa nachádzate. Napr. predpisujete viac typov liekov, tak namiesto použitia srkatky "f1" (nový riadok v dekurzu), napísania "r." (sekcia recept), stačí použiť skratku "ctrl+d", ktorá sekciu zduplikuje a rovno Vás presunie do hľadania lieku. ctrl+d
Edituj otvorený dekurzPomocou tejto skratky môžete editovať otvorený dekurz nachádzajúci sa v históriictrl+enter
Edituj uzavretý dekurzPomocou tejto skratky môžete editovať už uzavretý dekurz nachádzajúci sa v históriialt+enter
Hľadaj v histórii pacientaPomocou tejto skratky otvoríte v hlavnom vyhľadávacom poli históriu pacienta. Následne môžete otvoriť menu akcií a vybrať požadovanú akciu.ctrl+alt+space
Kontrola dekurzuPomocou tejto skratky spustíte kontrolu dekurzu. Túto skratku môžete používať pre kontrolu dekurzu pred jeho uzatvorením. Napr. prebehne kontrola či máte vykázaný výkon, diagnózu, či ste nezabudli vyplniť niektoré pole a pod.ctrl+k
Kopíruj ako hmtl kód (zachová formátovanie)Pomocou tejto skratky skopírujete označený obsah ako html kód. To znamená, že sa zachová formátovanie, nieje to ako bežný text. Keby ste to vložili do Wordu alebo mailu, tak sa to zobrazí ako zmes písmen, znakov, čísiel.ctrl+c
Kopíruj ako čistý textPomocou tejto skratky skopírujete označený obsah ako čistý text. To znamená, že ho potom viete vložiť napr. do Wordu alebo mailu a bude čitateľný.ctrl+shift+c
Krok späť, vráť zmenuPomocou tejto skratky sa vrátite o krok späť, vrátite zmenu. Napr. nechtiac vymažete sekciu alebo nejaký text v dekurze. Pomocou tejto skratky vrátite vymazanú sekciu alebo text späť. Taktiež keby ste mali napísaný celý dekurz, obsahujúci napr. 5 sekcii a začnete používať skratku "crtl+z", tak by ste sa vracali späť, krok za krokom, až by Vám nakoniec zostal prázdny dekurz.ctrl+z
Nasilu uzavrieť dekurzPomocou tejto skratky nasilu uzavriete dekurz. Napr. môže nastať prípad, že sa Vám nebude dať vytlačiť čiarový kód na recept pre cudzinca. Vtedy použijete túto skratku a recept dáte vytlačiť.alt+shift+x
Odober sekcii priorituPomocou tejto skratky odoberiete sekcii prioritu (červený výkričník). Napr. máte pri niektorej sekcii pridanú prioritu a chcete ju zrušiť. Prejdete na danú sekciu a použijete skratku "ctrl+-" (chápte ako ctrl a mínus)". Následne odoberiete sekcii prioritu, resp. jej prioritu znížite.ctrl+-
Opakovať krok späť, vráť späť zmenuPomocou tejto skratky opakujete krok späť, resp. vrátite zmenu/krok späť naspäť. Napr. nechtiac vymažete sekciu alebo nejaký text v dekurze. Pomocou tejto skratky vrátite vymazanú sekciu alebo text späť. Taktiež keby ste mali napísaný celý dekurz, obsahujúci napr. 5 sekcii a začnete používať skratku "crtl+z", tak by ste sa vracali späť, krok za krokom, až by Vám nakoniec zostal prázdny dekurz. Keby ste v tomto momente začali používať skratku "ctrl+shift+z", tak pomaly vrátite naspäť všetko, čo ste vymazali skratkou "ctrl+z".ctrl+shift+z
Otvor filtrovanie sekcií v historiiPomocou tejto skratky zapnete filtrovanie sekcii v histórii. Napr. do dekurzu zadáte sekciu PN, použijete skratku "ctrl+shift+f". Následne sa obrazovka prepne do režimu História a vyšetrenie, kde v časti histórie uvidíte otvorené všetky dekurzy, ktoré obsahujú sekciu PN. Keď chcete filtrovanie vypnúť, prejdete do prava na "Maska sekcií" a kliknete na ikonu "Ukázať dôležité správy".ctrl+shift+f
Otvor hodnotu položkyPomocou tejto skratky zobrazíte hodnotu/informácie o položke. Napr. v dekurze vyberiete sekciu "r.", ako liek vyberiete Novalgin 500mg/1 ml sol inj 5x5... Po čase sa vrátite späť k lieku, kliknete do pola s liekom a použijete skratku "ctrl+shift+space". Následne sa vo hlavnom vyhľadávacom poli zobrazí daný lieku s podrobnejšími ifnromáciami a hodnotami.ctrl+shift+space
Otvor kontextové menuPomocou tejto skratky otvoríte v dekurze kontextové menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť v ktorejkoľvek sekcii alebo v prázdnom riadku. Po jej použití sa zobrazí kontextové menu s akciami, na ktoré môžete kliknúť ľavým tlačidlom myši alebo použijete klávesovú skratku pre danú akciu. Klávesové skratky môžete používať bez nutnosti otvorenia kontextového menu.ctrl+shift+m
Otvor menu s možnosťamiPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť vo viacerých miestach. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí možnosti relevantné danej sekcii.ctrl+space/f2
Otvor možnosti vzorovPomocou tejto skratky otvoríte zoznam vzorov. Následne si vyberiete požadovaný vzor. Napr. vložíte do dekurzu nový, prázdny riadok. Následným použitím skratky "ctrl+shift+space" alebo stalčením "f4" sa zobrazí ponuka vzorov, sekciu. Z ponuky vyberiete požadovaný vzor/sekciu a potvrdíte "enter alebo kliknutím." ctrl+shift+space/f4
Otvor nové vyšetreniePomocou tejto skratky otvoríte nové vyšetrenie. Napr. keď sa nachádzate v histórii a chcete prejsť rovno vyšetrenia, do nového dekurzu, tak stačí použiť skraktu "alt+ins", ktorá Vás prenesie do nového dekurzu.alt+ins
Otvor pole hľadaniaPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami v takom poli, v ktorom to je možné, napr. ako v prázdnom riadku, v poli s modrým trojuholníkom, v hlavnom vyhľadávacom poli. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i.. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí relevantné možnosti k danej sekcii.ctrl+space/f2
Otvor vyšetreniePomocou tejto skratky sa presuniete do vyšetrenia pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do vyšetrenia pacienta, tak použijete skratku "alt+k+v" a ste vo vyšetrení.alt+k, alt+v
Otvoriť všetky sekciePomocou tejto skratky otvoríte všetky sekcie v hostórii. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" (chápte ako "ctrl a plus") otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl++
Označ nasledujúcu sekciuPomocou tejto skratky označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným stlačením označíte nasledujúcu sekciu. Napr. chcete v dekurze vymazať sekciu, ktorej sa nachádzate a ďalšie dve, nachádzajúce sa pod ňou. Použijete skratku "alt+o", označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným použitím skratky (alebo môžete držať "alt" a stláčať "o", pokiaľ potrebujete), označíte nasledujúce sekcie. Potom už len stlačíte "delete" a vymažete označené sekcie.alt+o
Označ predchádzajúcu sekciuPomocou tejto skratky označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným stlačením označíte predchádzajúcu sekciu, resp. sekciu nad tou, v ktorej sa nachádzate. Napr. chcete v dekurze vymazať sekciu, ktorej sa nachádzate a ďalšie dve, nachádzajúce sa nad ňou. Použijete skratku "alt+shift+o", označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným použitím skratky (alebo môžete držať "alt+shift" a stláčať "o", pokiaľ potrebujete), označíte sekcie nad tou, v ktorej sa nachádzate. Potom už len stlačíte "delete" a vymažete označené sekcie.alt+shift+o
Podčiarknuté písmo, underlinePomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na podčiarknuté. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+u". Označený text sa následne zmení na podčiarknutý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+u", následne zadaný text bude podčiarknutým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+u" zrušíte písanie podčiarknutým písom.ctrl+u
Posun nahor, vyššie, späťPomocou tejto skratky sa v dekurze posúvate späť, nahor, vyššie, do horného pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím skratky "shift+tab" sa posuniete o pole vyššie.shift+tab
Posun ďalej, nižšiePomocou tohto klávesu sa v dekurze posúvate ďalej, nižšie, do ďalšieho pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím "tab" sa posúvate ďalej medzi poliami. Pokiaľ ste vo vykázanom výkone, ktorý je ako posledná sekcia v dekurze a použijete "tab", pridá Vám ďalší vykázaný výkon.tab
Posuň sekciu nadolPomocou tejto skratky posuniete sekciu/riadok smerom nadol, resp. premiestnite sekciu,riadok. Napr. v systéme CURO je dôležité, aby diagnóza bola vždy nad výkonom alebo receptom. Každý výkon alebo recept sa pripisuje, priraďuje k nad ním najbližšej diagnóze. Keby ste to mali poprehadzované, že prvý by bol výkon, druhá diagnóza a tretí recept, tak kliknete na výkon aby bol aktívny, použijete skratku "ctrl+↑" (alebo držíte "ctrl" a stláčate šípku nahor), pokiaľ nebudete mať danú sekciu na požadovanom mieste.ctrl+↓
Posuň sekciu nahorPomocou tejto skratky posuniete sekciu/riadok smerom nahor, resp. premiestnite sekciu,riadok. Napr. v systéme CURO je dôležité, aby diagnóza bola vždy nad výkonom alebo receptom. Každý výkon alebo recept sa pripisuje, priraďuje k nad ním najbližšej diagnóze. Keby ste to mali poprehadzované, že prvý by bol výkon, druhý recept a tretia diagnóza, tak kliknete na diagnózu aby bola aktívna, použijete skratku "ctrl+↑" (alebo držíte "ctrl" a stláčate šípku nahor), pokiaľ nebudete mať danú sekciu na požadovanom mieste.ctrl+↑
Potvrď objednanie a otvor v dekurzePomocou tejto skratky potvrdíte objednanie a zároveň obejdnanie otvoríte v dekurze, kde viete následne pridať sekcie, poznámky a pod.. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "ctrl+shift+enter" potvrdíte objednanie na daný termín. Objednanie sa uloží a zároveň sa otvorí nový dekurz s už potvrdeným objednaním. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať cez dekurz".ctrl+shift+enter
Potvrď objednanie a uzavri ako samostatný dekurzPomocou tejto skratky potvrdíte objednanie a následne ho uzavriete ako samostatný dekurz. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "alt+enter" potvrdíte objednanie na daný termín, vytvorí sa dekurz, ktorý sa hneď uzavre a zobrazí v histórii. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať v samostatnom dekurze".alt+enter
Použi vzorové klávesové skratkyPomocou tejto skratky vložíte preddefinovaný vzor. Ku klávesom f1-f12 môžete priradiť rôzne vzory. Priradíte ich takým spôsobom, že do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete @vzor. Zobrazí sa zoznam všetkých vzorov. Napr. chcete priradiť skratku ku vzoru "CHR - Chrípka očkovanie". V zozname nájdete tento vzor, kliknete naň, aby bol aktívny. Môžete použiť skratku "ctrl+o" pre upravenie vzoru alebo pôjdete cez menu akcií a tam kliknete na upraviť. V hornom riadku sa nachádza kolonka "Skratka". Tam napíšete len numerickú časť klávesy (t.j. keď chcete priradiť skratku f12, tak zapíšete len číslo 12), systém CURO zmenu ihneď uloží. Odídete z úprav vzoru, napr. do vyšetrenia cez skratku "alt+k+v". Pridáte nový riadok klávesou "f1" a klávesovou skratku "ctrl+f12" pridáte vzor CHR - Chrípka očkovanie.ctrl+[f1-f12]
Prejdi na koniecPomocou tejto skratky prejdete na koniec zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste chceli ihneď prejsť na koniec zoznamu, tak pomocou skratky "ctrl+End" sa tam presuniete. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇟
Prejdi na začiatokPomocou tejto skratky prejdete na začiatok zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste nimi prešli na koniec, úplne dole, tak použitím skratku "ctrl+Home" sa ihneď dostane na začiatok zoznamu. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇞
Presun o sekciu nižšie Pomocou tejto skratky sa presuniete o sekciu nadol. Napr. v dekurze máte postupne zadanú vykázanú diagnózu, vykázaný výkon, recept. Keď sa nachádzate v diagnóze a chcete zmeniť recept, tak nemusíte použiť myš, stačí použiť skraku "alt+↓" (môžete držať "alt" a dva krát stlačiť "↓", aby ste sa presunuli o dve sekcie nižšie.alt+↓
Presun o sekciu vyššie Pomocou tejto skratky sa presuniete o sekciu nahor. Napr. v dekurze máte postupne zadanú vykázanú diagnózu, vykázaný výkon, recept. Keď sa nachádzate v recepte a chcete zmeniť diagnózu, tak nemusíte použiť myš, stačí použiť skraku "alt+↑" (môžete držať "alt" a dva krát stlačiť "↑", aby ste sa presunuli o dve sekcie vyššie.alt+↑
Pridaj sekcii komentárPomocou, tejto skratky pridáte sekcii komentár. Napr. si chcete ku sekcii Recept pozančiť, že po mesiaci užívania treba zmeniť dávkovania. Postavíte sa na sekciu, ku ktorej chcete pridať komentár, použijete skratku "ctrl+m". Otvorí sa okno "Upraviť komentár", kde napíšete požadovaný komentár. Po jeho potvrdení sa pri sekcii zobrazí ikona (bublina s troma čiarkami). Umiestnením kurzora myši na ikonu sa zobrazí text komentára. Komentár zrušíte tak, že sa postavíte na sekciu s komentárom, použijete skratku "ctrl+m", v okne upráv komentára vymažete text a potvrdíte. Ikona komentára zmizne, lebo sa nemá čo zobraziť.ctrl+m
Pridaj sekcii priorituPomocou tejto skratky pridáte sekcii prioritu (červený výkričník). Napr. do dekurzu vložíte sekciu "Poznámka", do ktorej si zapíšete dôležitú informáciu o pacientovi. Keď ju chcete označiť ako dôležitu, tak použijete skratku "ctrl++" (chápte ako ctrl a plus). Následne sa pred sekciou objaví červený výkričník. Ak použijete skratku ešte raz, zvýrazní sa farba výkričníka. Čiže môžete používať akoby dve úrovne priority.ctrl++
Rozbaľ rýchle menu akciíPomocou tejto skratky rozbalíte rýchle menu akcií. Napr. keď sa nachádzate v pacientovi a použijete skratku "alt+shift+a", tak sa rozbalí menu akcií, kde máte na výber tlač, zaradiť do čakárne, uzavrieť dekurz a pod.. To isté môžete spraviť myšou, keď prejde na bielu tlačiareň v zelenom kruhu. V kalendári to je biela lupa.alt+shift+a
Rozbaľ sekcie s komentárom alebo prioritouPomocou tejto skratky rozbalíte v histórii všetky sekcie, v ktroých sa nachádza komentár alebo sú označené prioritouctrl+shift++
Rozbaľ všetky dekurzyPomocou tejto skratky rozbalíte všetky dekurzy v hostórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl++
Späť do editora vyšetreniaPomocou tejto skratky sa vrátite späť do editora vyšetrenia. Vo všeobecnosti "esc" znamená zatvoriť, odísť, tým pádom sa vrátite späť. Napr. z histórie do vyšetrenia pri zobrazení História a vyšetrenie. Alebo keď ste boli vo vyšetrení, prešli ste do nastavení, tak pomocou "esc" zatvoríte nastavenia a súčasne sa vrátite do vyšetrenia.esc
Tučné písmo, boldPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na tučný. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+b". Označený text sa následne zmení na tučný. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+b", následne zadaný text bude tučným písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+b" zrušíte písanie tučným písom.ctrl+b
Ukonči zapisovanie v dekurze/sekciiPomocou tejto skratky ukončíte zapisovanie v dekurze/sekcii.space+esc
Ukáž dodatočné informácie o poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o poli. Napr. keď ste v sekcii pl. (podaný liek), prejdete do pola "množstvo ZVJ" a použijete skratku "ctrl+i", tak sa zobrazí popis k danému polu. Túto skratku nie je možné použiť pri všetkých poliach.ctrl+i
Ukáž informácie o chybe v poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o chybnom poli. Napr. v recepte "r." vyberiete liek Diazepam a nezadáte odporúčajúceho lekára, pole bude podčiarknuté červenou farbou (chyba v poli.). Keď prejdete klávesnicou do daného pola a použijete skratku "ctrl+e", zobrazí sa informácia o chybe (prečo nastala a ako ju odstrániť). Alebo keď v dekurze vidíte takto označené pole, podčiarknuté červenou, stačí prejsť kurzorom myši na pole a zobrazí sa informácia o chybe.ctrl+e
Ukáž informácie o sekciiPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o sekcii, ktorú ste pridali. Napr. keď pridáte sekciu pl. (podaný liek) a použijete skratku "ctrl+shift+i", tak nad názvom sekcie sa zobrazí jej popis. Túto skratku nie je možné použiť pri všetkých sekciách.ctrl+shift+i
Uprav uzavretý dekurz bez zmeny pôvodnéhoPomocou tejto skratky upravíte v histórii už uzavretý dekurz bez toho, aby ste menili pôvodný obsah dekurzu. Respektíve do uzavretého dekurzu dopĺňate ďalšie sekcie, poznámky, informácie. Otvoríte históriu pacienta, prejdete na požadovaný dekurz, použijete skratku "ctrl+alt+enter". Otvorí sa dekurz, v spodnej časti vidíte pôvodný dekurz, ktorý slúži len na čítanie. V hornej časti sa otvorí prázdny riadok. Je len na Vás, ako budete pokračovať. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte doplnené informácie menším písmom. ctrl+alt+enter
Upravovanie menej doležitých políPomocou tejto skratky systém povolí upravovať menej dôležité polia, resp. ich nebude preskakovať. Napr. zadáte sekciu "zfp." (základné fyzikálne parametre), používaní klávesu "tab" sa prepínate do ďalšieho pola. Ak si všimnete, polia ako SF (/min), DF (/min), Obovod pásu (cm), Obvod hlavy (cm), sat.O2 (%) a teplota (°C) automaticky preskakujete. Ak pred zapisovaním do sekcie pouižiejte skratku "ctrl+alt+m", tak dané polia preskakovať nebudete a budete ich môcť upravovať.ctrl+alt+m
Vlož ako html kód (zachová formátovanie)Pomocou tejto skratky vložíte skopírovaný obsah ako html kód. To znamená, že sa zachová formátovanie, nieje to ako bežný text.ctrl+v
Vlož ako čistý textPomocou tejto skratky vložíte skopírovaný obsah ako čistý text.ctrl+shift+v
Vlož nový odsekPomocou tejto klávesy vložíte do sekcie nový odsek. Napr. keď sa nachádzate vo vyšetrení, stlačením "f1" vložíte do dekurzu novú prázdnu sekciu, riadok. Napíšete: "Pacient sa cíti zle......", následne stlačením "enter" vložíte nový odsek, kde môžete napísať "Doma užil hylak, maalox ... A tak pokračovať ďalej.enter
Vlož nový riadok do dekurzuPomocou tejto skratky vložíte do dekurzu nový riadok. Následne môžete:* stlačiť F2 pre výber novej sekcie* napísať jej skratku plus .(bodka) nová sekcia, * napísať jej skratku plus :(dvojbodka) použi historickúctrl+ins/f1
Vlož nový riadok do dekurzu nad aktuálný riadokPomocou tejto skratky vložíte do dekurzu nový riadok nad riadok, v ktorom sa nachádzate. Napr. ako prvé do dekurzu zapíšete vykázaný výkon. Neskôr si spomeniete, že ste ešte pred vykázaný výkon zabudli dať vykázanú diagnózu. Stačí keď ste vo výkone, použijete skratku "ctrl+shift+ins", pomocou ktorej vložíte nad výkon nový riadok a doň môžete vložiť sekciu vd.ctrl+shift+ins
Vlož nový riadok na koniec dekurzuPomocou tejto skratky vložíte nový riadok na koniec dekurzu. Napr. sa nachádzate na začiatku dekurzu a na koniec dekurzu chcete vložiť nový riadok. V celom dekurze však máte XY riadkov, sekcii. Aby ste ich nemuseli všetky prechádzať až po posledný riadok a potom stlačiť "f1" pre nový riadok, stačí ak použijete skratku "ctrl+end" a na koniec dekurzu vložíte nový riadok, do ktorého môžete hneď písať.ctrl+end
Vlož text zo zvoruPomocou tejto skratky vložíte text zo vzoru. Napr.v prázdnom riadku stlačíte "f4" (zobrazenie ponuky vzorov), prejdete na požadovaný vzor, použijete skratku "shift+enter" a do dekurzu a do dekurzu sa vloží len text z vybratého vzoru. Vzor "podaná injekcia" má v sebe sekcie diagnóza a výkon + počet a text "podaná injekcia. Pri použití skratky "shift+enter" sa do dekurzu vloží len tento text "podaná injekcia".shift+enter
Vlož z histórie pacientaPomocou tetjo skratky môžete do dekurzu vložiť aktuálny čas informácie z histórie pacienta: buď je to obsah existujúceho dekurzu (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia dekurzy z histórie. Nezobrazia sa všetky, pre upresnenie môžete napísať hľadaný výraz, napr. PN. Vtedy sa zobrazia všetky dekurzy, kde bola použitá PNka. Zvolený dekurz potvrdíte stlačením "enter". Následne sa do súčasného dekurzu vloží celyý dekurz z historie.) alebo laboratórne výsledky ako text (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia laboratórne výsledky z histórie. Stlačením "enter" potvrdíte zvolené výsledky, ktoré sa následne zobrazia v dekurze vo forme textu.). Vloženie aktuálneho času môžete využiť napr. pri endoskopickom vyšetrení. Použijete skratku, vložíte presný čas, zapíšete "vložená sonda". Budete vyťahovať sondu, použijete skratku, vložíte presný čas, napíšete "vybratá sonda".ctrl+alt+shift+space
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Vymazať sekciuPomocou tejto skratky vymažete sekciu, v ktorej pracujete, ktorú onačíte, resp. je aktívna.ctrl+del
Vymaž úpravy/doplnené informácie z dekurzuPomocou tejto skratky vymažete doplnené informácie z historického dekurzu. V histórii pacienta nájdete dekurz, do ktorého ste predtým dodatočne dopĺňali informácie pomocou skratky "ctrl+alt+enter". Pomocou tej istej skratky otvoríte daný dekurz. Následne môžete ihneď použiť skratku "ctrl+shift+delete", pomocou ktorej vymažete všetko, čo bolo do dekurzu dodatočne doplnené. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte, že doplnené informácie sa v dekurze už nenachádzajú.ctrl+shift+delete
Zamkni pole, riadokPomocou tejto skatky zamknete, resp. otvoríte zamknuté pole, v ktorom sa aktuálne nachádzate. Po zamknutí sa v ňom nedá pracovať. Poslúži to pred náhodným, nechceným zmenením obsahu, ktoré môže viesť k chybe.alt+l
Zatvor dekurzPomocou tejto skratky uzavriete dekurz, v ktorom sa nachádzate, pracujete.alt+x/f6
Zatvoriť alebo odísťPomocou tejto klávesy vo všeobecnosti zatvoríte okno, kartu alebo odídete z danej pozícieesc
Zavrieť všetky dekurzyPomocou tejto skratky zavriete všetky dekurzy v histórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl+-
Zavrieť všetky sekciePomocou tejto skratky zavriete všetky sekcie v hostórii. Napr. máte pootváraných veľa sekcií v histórii a zbytočne tým musíte prechádzať, ak hľadáte konkrétnu sekciu z konkrétneho dňa. Skratkou ctrl+-" (chápte ako "ctrl a mínus"), všetky zatvoríte a rýchlejšie sa dostanete k hľadanej sekcii.ctrl+-
Začni nový dekurzPomocou tejto skratky začnete písať nový dekurz. Napr. máte v ordinácií pacienta a robíte preventívnu prehliadku. Pacient Vás požiada o výmenný lístok ku špecialistovi. Aby ste náhodou na to nezabudli, tak teraz môžete použiť skratku "alt+ins", ktorá aktuálny dekurz presunie do histórie, no nezatvorí ho. Zároveň Vám otvorí nový dekurz, v ktorom môžete vypísať výmenný lístok. Po vypísaní a vytlačení výmenného lístku sa môžete vrátiť k rozpracovanej preventívnej prehliadke, ktorú nájdete v histórii.alt+ins
Zobraz staršie dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia staršie dekurzy. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte staršie dekurzy.alt+PgDown
Zobraz všetky dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia všetky dekurzy/nahrá sa komplet, celá história. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte celú históriu.alt+shift+PgDown
Zobrazenie história a vyšetreniePomocou tejto skratky prepnete z klasického zobrzenie len "História" alebo len "Vyšetrenie" na zobrazenie "História a vyšetrenie". Obrazovka sa rozdelí na dve časti a to tak, že v jednej časti bude vyšetrenie a v druhej história. Polohu histórie a vyšetrenia si viete meniť. Otvoríte hlavné menu a dole budete mať položku "Poloha histórie". Čiernou šípkou otvoríte možnosti a výber potvrdíte kliknutím.alt+k, alt+r
Zobraziť akcie, možnostiPomocou tejto skratky zobrazíte možné akcie, pokiaľ sa nachádzate v sekcii, v ktorej sú tieto akcie dostupné. Napr. máte v dekurze sekciu "r." (recept). Pokiaľ v ktoromkoľvek poli tejto sekcie použijete skratku "ctrl+shift+a", zobrazia sa možnosti "Zmena odporúčania" a "Vytvor chronický predpis". Zmenou odporúčania zmeníte odporúčajúceho lekára (Pokiaľ máte v dekurze viac receptov a všetky sú bez odporúčajúceho lekára, všetkým chcete priradiť toho istého odporúčajúceho lekára, tak stačí vykonať zmenu odporúčania pri jednom a zmena sa vykoná vo všetkých). Vytvorením chronického predpisu, pridáte liek k chronicky predpisovaným liekom. Alebo naopak, ak je liek označený ako chronický, môžete lieku zrušiť chronický predpis.ctrl+shift+a
Šikmé písmo, kurzíva, italicPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na šikmý. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+i". Označený text sa následne zmení na šikmý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+i", následne zadaný text bude šikmým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+i" zrušíte písanie šikmým písom.ctrl+i

história

Funkcia Popis Skratka
Editor filtru sekciiPomocou tejto skratky otvoríte editor filtru sekcii. Použiť to viete len v časti história. Tu môžete označiť čo sa má a čo sa nemá zobrazovať v histórii. Keď tak spravíte, svoj výber potvrdíte skratkou "ctrl+enter" kliknete hore na bielu fajku v zelenom kruhu.alt+shift+f
Edituj otvorený dekurzPomocou tejto skratky môžete editovať otvorený dekurz nachádzajúci sa v históriictrl+enter
Edituj uzavretý dekurzPomocou tejto skratky môžete editovať už uzavretý dekurz nachádzajúci sa v históriialt+enter
Hlavné menuPomocu tejto skratky otvoríte hlavné menu. V hlavnom menu máte na výber z viacerých úkonov. Môžete sa odhlásiť, ukončiť program, prejsť do časti čakáreň, prejsť do časti kalendár, upraviť nastavenia, kontaktovať podporu, zobraziť nápovedu, povoliť kalendár v čakárni, zvoliť polohu histórie pri zobrazení "História a vyšetrenie".alt+m
Hľadaj v histórii pacientaPomocou tejto skratky otvoríte v hlavnom vyhľadávacom poli históriu pacienta. Následne môžete otvoriť menu akcií a vybrať požadovanú akciu.ctrl+alt+space
Otvor filter sekciiPomocou tejto skratky otvoríte/zatvoríte masku sekcií. Použiť to viete len v časti história. V maske sekcií filtrujete, čo sa má zobrazovať a čo nie. Buď to vypíšete alebo kliknete na pero "Upraviť filter", kde to následne vyklikáte. Vedľa pera máte štítok. Klikaním naň meníte jeho farbu, resp. filter zobrazenia. Čierny = všetky dekurzy, žltý = neprázdny dekurz (musí byť aplikovaný niektorý filter"), červený = iba dekurzy s komentárom alebo prioritou.alt+f
Otvor filtrovanie sekcií v historiiPomocou tejto skratky zapnete filtrovanie sekcii v histórii. Napr. do dekurzu zadáte sekciu PN, použijete skratku "ctrl+shift+f". Následne sa obrazovka prepne do režimu História a vyšetrenie, kde v časti histórie uvidíte otvorené všetky dekurzy, ktoré obsahujú sekciu PN. Keď chcete filtrovanie vypnúť, prejdete do prava na "Maska sekcií" a kliknete na ikonu "Ukázať dôležité správy".ctrl+shift+f
Otvor nové vyšetreniePomocou tejto skratky otvoríte nové vyšetrenie. Napr. keď sa nachádzate v histórii a chcete prejsť rovno vyšetrenia, do nového dekurzu, tak stačí použiť skraktu "alt+ins", ktorá Vás prenesie do nového dekurzu.alt+ins
Otvoriť všetky sekciePomocou tejto skratky otvoríte všetky sekcie v hostórii. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" (chápte ako "ctrl a plus") otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl++
Prejdi na koniecPomocou tejto skratky prejdete na koniec zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste chceli ihneď prejsť na koniec zoznamu, tak pomocou skratky "ctrl+End" sa tam presuniete. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇟
Prejdi na začiatokPomocou tejto skratky prejdete na začiatok zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste nimi prešli na koniec, úplne dole, tak použitím skratku "ctrl+Home" sa ihneď dostane na začiatok zoznamu. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇞
Rozbaľ sekcie s komentárom alebo prioritouPomocou tejto skratky rozbalíte v histórii všetky sekcie, v ktroých sa nachádza komentár alebo sú označené prioritouctrl+shift++
Rozbaľ všetky dekurzyPomocou tejto skratky rozbalíte všetky dekurzy v hostórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl++
Späť do editora vyšetreniaPomocou tejto skratky sa vrátite späť do editora vyšetrenia. Vo všeobecnosti "esc" znamená zatvoriť, odísť, tým pádom sa vrátite späť. Napr. z histórie do vyšetrenia pri zobrazení História a vyšetrenie. Alebo keď ste boli vo vyšetrení, prešli ste do nastavení, tak pomocou "esc" zatvoríte nastavenia a súčasne sa vrátite do vyšetrenia.esc
Stránka históriaPomocou tejto skratky sa presuniete na stránku histórie pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo vo vyšetrení pacienta. Chcete sa presunúť do histórie, tak použijete skratku "alt+k+h" a ste v histórii. alt+k, alt+h
Uprav uzavretý dekurz bez zmeny pôvodnéhoPomocou tejto skratky upravíte v histórii už uzavretý dekurz bez toho, aby ste menili pôvodný obsah dekurzu. Respektíve do uzavretého dekurzu dopĺňate ďalšie sekcie, poznámky, informácie. Otvoríte históriu pacienta, prejdete na požadovaný dekurz, použijete skratku "ctrl+alt+enter". Otvorí sa dekurz, v spodnej časti vidíte pôvodný dekurz, ktorý slúži len na čítanie. V hornej časti sa otvorí prázdny riadok. Je len na Vás, ako budete pokračovať. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte doplnené informácie menším písmom. ctrl+alt+enter
Vlož z histórie pacientaPomocou tetjo skratky môžete do dekurzu vložiť aktuálny čas informácie z histórie pacienta: buď je to obsah existujúceho dekurzu (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia dekurzy z histórie. Nezobrazia sa všetky, pre upresnenie môžete napísať hľadaný výraz, napr. PN. Vtedy sa zobrazia všetky dekurzy, kde bola použitá PNka. Zvolený dekurz potvrdíte stlačením "enter". Následne sa do súčasného dekurzu vloží celyý dekurz z historie.) alebo laboratórne výsledky ako text (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia laboratórne výsledky z histórie. Stlačením "enter" potvrdíte zvolené výsledky, ktoré sa následne zobrazia v dekurze vo forme textu.). Vloženie aktuálneho času môžete využiť napr. pri endoskopickom vyšetrení. Použijete skratku, vložíte presný čas, zapíšete "vložená sonda". Budete vyťahovať sondu, použijete skratku, vložíte presný čas, napíšete "vybratá sonda".ctrl+alt+shift+space
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Vymaž úpravy/doplnené informácie z dekurzuPomocou tejto skratky vymažete doplnené informácie z historického dekurzu. V histórii pacienta nájdete dekurz, do ktorého ste predtým dodatočne dopĺňali informácie pomocou skratky "ctrl+alt+enter". Pomocou tej istej skratky otvoríte daný dekurz. Následne môžete ihneď použiť skratku "ctrl+shift+delete", pomocou ktorej vymažete všetko, čo bolo do dekurzu dodatočne doplnené. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte, že doplnené informácie sa v dekurze už nenachádzajú.ctrl+shift+delete
Zavrieť všetky dekurzyPomocou tejto skratky zavriete všetky dekurzy v histórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl+-
Zavrieť všetky sekciePomocou tejto skratky zavriete všetky sekcie v hostórii. Napr. máte pootváraných veľa sekcií v histórii a zbytočne tým musíte prechádzať, ak hľadáte konkrétnu sekciu z konkrétneho dňa. Skratkou ctrl+-" (chápte ako "ctrl a mínus"), všetky zatvoríte a rýchlejšie sa dostanete k hľadanej sekcii.ctrl+-
Začni nový dekurzPomocou tejto skratky začnete písať nový dekurz. Napr. máte v ordinácií pacienta a robíte preventívnu prehliadku. Pacient Vás požiada o výmenný lístok ku špecialistovi. Aby ste náhodou na to nezabudli, tak teraz môžete použiť skratku "alt+ins", ktorá aktuálny dekurz presunie do histórie, no nezatvorí ho. Zároveň Vám otvorí nový dekurz, v ktorom môžete vypísať výmenný lístok. Po vypísaní a vytlačení výmenného lístku sa môžete vrátiť k rozpracovanej preventívnej prehliadke, ktorú nájdete v histórii.alt+ins
Zobraz staršie dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia staršie dekurzy. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte staršie dekurzy.alt+PgDown
Zobraz všetky dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia všetky dekurzy/nahrá sa komplet, celá história. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte celú históriu.alt+shift+PgDown
Zobrazenie história a vyšetreniePomocou tejto skratky prepnete z klasického zobrzenie len "História" alebo len "Vyšetrenie" na zobrazenie "História a vyšetrenie". Obrazovka sa rozdelí na dve časti a to tak, že v jednej časti bude vyšetrenie a v druhej história. Polohu histórie a vyšetrenia si viete meniť. Otvoríte hlavné menu a dole budete mať položku "Poloha histórie". Čiernou šípkou otvoríte možnosti a výber potvrdíte kliknutím.alt+k, alt+r

kalendár

Funkcia Popis Skratka
Hlavné menuPomocu tejto skratky otvoríte hlavné menu. V hlavnom menu máte na výber z viacerých úkonov. Môžete sa odhlásiť, ukončiť program, prejsť do časti čakáreň, prejsť do časti kalendár, upraviť nastavenia, kontaktovať podporu, zobraziť nápovedu, povoliť kalendár v čakárni, zvoliť polohu histórie pri zobrazení "História a vyšetrenie".alt+m
KalendárPomocou týchto skratiek otvoríte kalendár, resp. sa viete prepúť na stránku kalendára z iných stránok (história, vyšetrenie, čakáreň...).alt+o+k/f8
Kalendár a výpočtyPomocou tejto skratky otvoríte okno "Kalendár a výpočty". V ňom vidíte 4 mesaice (minulý, aktuálny a dva budúce), viete vypočítať počet dní/trvanie napr. liečby. Taktiež tu viete preložiť číslo do latinčinyctrl+shift+k
Potvrď objdenaniePomocou tejto skratky potvrdíte objednanie. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "shift+enter" potvrdíte objednanie na daný termín. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať".shift+enter
Potvrď objednanie a otvor v dekurzePomocou tejto skratky potvrdíte objednanie a zároveň obejdnanie otvoríte v dekurze, kde viete následne pridať sekcie, poznámky a pod.. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "ctrl+shift+enter" potvrdíte objednanie na daný termín. Objednanie sa uloží a zároveň sa otvorí nový dekurz s už potvrdeným objednaním. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať cez dekurz".ctrl+shift+enter
Potvrď objednanie a uzavri ako samostatný dekurzPomocou tejto skratky potvrdíte objednanie a následne ho uzavriete ako samostatný dekurz. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "alt+enter" potvrdíte objednanie na daný termín, vytvorí sa dekurz, ktorý sa hneď uzavre a zobrazí v histórii. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať v samostatnom dekurze".alt+enter
Pridaj do kalendára/Naplánuj termínPomocou tejto skratky otvoríte kalendár pre pacienta, ktorého máte vysvieteného v hlavnom vyhľadávacom poli. Následne ho môžete objednať. Napr. prišiel ďalší pacient, pán Všeobecný, chcel by sa objednať. Môžete použiť skratku "alt+h", ktorá Vás ihneď presunie do hlavného vyhľadávacieho pola, nech sa nachádzate kdekoľvek. Nájdete pána Všeobecného, prejdete na jeho meno, použijete skratku "alt+k". Otvorí sa kalendár s jeho menom, vyberiete termín, skratkou "shift+enter" alebo bielou fajkou v zelenom kruhu potvrdíte objednanie.alt+k
Stránka pacientPomocou tejto skratky sa dostanete na stránku/do časti "Pacient". Napr. sa nachádzate na stránke Pacient a potrebujete ísť na stránku Kalendár. Použijete skratku "alt+o+k", pomocou ktorej prejdete do kalendára. Spravíte, čo potrebujete a chcete ísť späť na stránku pacienta. V tomto prípade použijete skratku "alt+o+p".alt+o, alt+p
Ukáž objednaniaPomocu tejto skratky sa zobrazia termíny pacienta, v ktorom sa nachádzate. Napr. máte v ordinácii pána Chorého a máte ho otvoreného v systéme CURO. Pán Chorý chce vedieť, na kedy má naplánované najbližšie termíny. Použitím tejto skratky sa Vám zobrazia termíny (ukážu sa v hlavnom vyhľadávacom poli), ktoré už absolvoval ale aj tie, ktoré by mal ešte len absolvovať.alt+shift+k
Vytvor nového pacientaPomocou tejto skratky, pokiaľ máte vo vyhľadávacom poli správne vypísané údaje nového pacienta (Priezvisko rodné číslo krstné meno kód poisťovne "Mrkvička 8803048328 Jožko 25", pri zachovaní tohto poradia Vám systém CURO automaticky priradí údaje do správnych koloniek), vytvoríte nového pacienta. V tomto prípade ho CURO uloží, ale neotvorí na ďalšie dopĺňanie údajov. Napr. príde nový pacient a rád by sa objednal. Otvoríte kalendár, vyberiete termín. Do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete Priezvisko RČ Krstné meno Kód poisťovne, potvrdíte. Pacient je objednaný, uložený a ďalej nemusíte nič vypisovať.ctrl+alt+ins
Výmena dát/import kalendáraPomocou tejto skratky otvoríte okno pre import dát, kde viete importovať kalendár vo formáte iCal.alt+shift+e
Zobraz kalendárPomocou tejto skratky zobrazíte, resp. skryjete kalendár na stránke čakárne. V čákárni sa Vám napríklad zobrazujú len pacienti a radi by ste videli, aké objednania máte dnes naplánované. Použitím skratky "ctrl+k" otvoríte kalendár, obrazovka sa rozdelí na dve časti (vľavo bude kalendár a vpravo dnešný zoznam pacientov). Teraz si viete v kalendári pozrieť všetky objednania na daný deň. Zobrazenie kalendár viete zmeniť kliknutím vľavo hore na biely ciferník v zelenom kruhu. Dá sa prepínať medzi časovým harmonogramom a zoznamom.ctrl+k
Zobraz možnosti objednaniaPomocou tejto skratky zobrazíte možnosti, typ objednania. Napr. ste na stránke kalendára a radi by ste pána Všeobecného objednali na preventívnu prehliadku. Štandardne je ako typ objednania nastavené objednanie. Použitím skratky "alt+t" otvoríte typy objednania (vľavo hore). Šípkami si vyberiete požadovaný typ a potvrdíte ho s "enter". Vyberiete termín, potvrdíte ho a v kalendári sa zobrazí "Všeobecný - Preventívna prehliadka".alt+t

liek

Funkcia Popis Skratka
Zobraziť akcie, možnostiPomocou tejto skratky zobrazíte možné akcie, pokiaľ sa nachádzate v sekcii, v ktorej sú tieto akcie dostupné. Napr. máte v dekurze sekciu "r." (recept). Pokiaľ v ktoromkoľvek poli tejto sekcie použijete skratku "ctrl+shift+a", zobrazia sa možnosti "Zmena odporúčania" a "Vytvor chronický predpis". Zmenou odporúčania zmeníte odporúčajúceho lekára (Pokiaľ máte v dekurze viac receptov a všetky sú bez odporúčajúceho lekára, všetkým chcete priradiť toho istého odporúčajúceho lekára, tak stačí vykonať zmenu odporúčania pri jednom a zmena sa vykoná vo všetkých). Vytvorením chronického predpisu, pridáte liek k chronicky predpisovaným liekom. Alebo naopak, ak je liek označený ako chronický, môžete lieku zrušiť chronický predpis.ctrl+shift+a

menu

Funkcia Popis Skratka
Otvor menu s možnosťamiPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami vo viacerých miestach. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí možnosti relevantné danej sekcii.ctrl+space/f2

nezaradené

Funkcia Popis Skratka
Pripravujeme funkcionalitu.alt+ctrl+k
Dátum a cesta k súborom pacienta do schránkyctrl+alt+shift+d
Kopíruj text správy ako html kódPomocou tejto skratky skopírujete text správy ako html kód. To znamená, že zachová formátovanie, nie je to ako bežný text. Keby ste to vložili do Wordu alebo mailu, tak sa to zobrazí ako zmes písmen, znakov, čísiel.ctrl+c
Kopíruj text správy ako čistý text.Pomocou tejto skratky skopírujete text správy ako čistý text. To znamená, že ho potom viete vložiť napr. do Wordu alebo mailu a bude čitateľný.ctrl+shift+c
Načítať dáta zo zariadeniaPomocou tejto skratky načítate dáta, namenrané hodnoty z externého zariadenia, ktoré je spárované s PC (napr. tlakomer).alt+shift+z
Nápoveda o rýchlych klávesáchPomocou tejto skratky otvoríte nápovedu s klávesovými skratkami. Zatvoríte ju kliknutím na "X" v pravom hornom rohu alebo kliknutím mimo ňu.alt+shift+n
NástenkaPomocou tejto skratky sa dostanete do časti Nástenka. Nachádza sa tu zoznam úžitočných klávesových skratiek a najčastejšie kladené otázky aj s odpoveďami na ne.alt+o+n
OdhláseniePomocou tejto skratky sa odhlásite zo systému CURO.shift+esc
Opakuj sekciuPomocou tejto skratky sa bude opakovať zvolená sekcia. Napr. v ambulancii ste podali pacientovi viac liekov. V dekurze zadáte sekciu "pl.", vyberiete požadovaný liek, vyplníte potrebné polia. Následne použijete skratku "ctrl+alt+d". Použitím skratky sa stalo to, že sa skopírovala sekcia a bude sa opakovať. Keď ste v posledom poli sekcie, stlačíte "enter" alebo "tab", tak sa vloží sekcia, ktorú ste skopírovali, v našom prípade "pl.". Na konci tejto sekcie opať stlačíte "enter" alebo "tab" a proces sa zopakuje. Opätovným použitím skratky túto funkciu zrušíte.ctrl+alt+d
Otvor hlavné vhľadávaniePomocou tejto skratky otvoríte hlavné vyhľadávanie, resp. Vás presunie do hlavného vyhľadávania. Ak ste mali predtým niečo napísané v hlavnom poli vyhľadávania, táto skratka Vám to označí a keď začnete písať, rovno to zmaže. Nemusíte to predtým Vy označiť ani mazať.alt+h
Označiť položku/položkyPomocou tejto skratky označíte položku, na ktorej sa aktuálne nachádzate vo vyhľadávacom poli. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Viaceré však chcete vymazať. Skraktou "alt+space" po jednom označíte tie, ktoré chcete zmazať. Následne môžete použiť skratku "ctrl+del" a označné položky sa vymažú.alt+p
PodporaPomocou tejto skratky sa dostanete do časti Podpora. Z tejto časti nám viete poslať Vaše otázky či podnety ako aj nahlásiť problém. Ak sa vyskytol problém alebo chyba v systéme CURO, zostaňte na danej stránke a použite skratku "ctrl+alt+p". Otvorí sa okno, do ktorého nám napíšete, aký problém nastal. Zároveň nám viete priložiť logy a fotku obrazovky, na ktorej sa nachádza daný problém. Osobné údaje pacienta sú na tejto fotke nečitateľné. alt+o, alt+d
Pohyb nadol vo výsledkoch vyhľadávaniaPomocou tohto klávesu sa pohybujete vo výsledkoch vyhľadávania smerom nadol.
Pohyb nahor vo výsledkoch vyhľadávania.Pomocou tohto klávesu sa pohybujete vo výsledkoch vyhľadávania smerom nahor.
Pohyb o stranu nadolPomocou tohto klávesu sa posuniete o jednu stranu nahor. Napr. keď do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, tak sa zobrazia všetky vzory, ktoré máte. AK sa nachádzate na začiatku tohto zoznamu a použijete "PageDown", tak sa posuniete o celú jednu stranu nadol. Akoby ste preskočili celú stranu, ktorú sa zobrazuje
Pohyb o stranu nahorPomocou tohto klávesu sa posuniete o jednu stranu nahor. Napr. keď do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, tak sa zobrazia všetky vzory, ktoré máte. Keby ste sa nachádzali na konci tohto zoznamu a použijete "PageUp", tak sa posuniete o celú jednu stranu nahor. Akoby ste preskočili celú stranu, ktorú sa zobrazuje.
Potvrdenie výberuPomocou tohto klávesu potvrdíte výber označenej možnosti v hlavnom vyhľadávacom poli.Enter
PotvrdiťPomocou tejto skratky potvrdíte dialógové okno. Napr. cez hlavné menu otvoríte nastavenia, vykonáte požadované zmeny a pomocou skratky "ctrl+enter" potvrdíte zmeny, resp. kliknete na bielu fajku v zelenom kruhuctrl+enter
Ukáž menu akciíPomocou tejto skratky rozbalíte menu akcií pri výsledku vyhľadávania. Napr. ste hľadali pána Všeobecného, našli ste ho. Vo vyhľadávaní prejdete na jeho meno, použijete skratku "alt+a", čím otvoríte menu akcií pri danom pacientovi. V menu akcií sa nachádzajú napr. údaje, vyšetrenie, história, zaradiť do čakárne, naplánuj termín a pod.)alt+a
Vykonaj predvolenú/štandardnú akciuPomocou tohto klávesu vykonáte predvolenú akciu. Zvyčajne to predstavuje výber alebo otvorenie danej položky, vzoru, pacienta a pod. Napr. chcete upraviť vzor CHR - Chrípka očkovanie. Do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete @vzor, nájdete žiadaný vzor, použijete kláves "Enter" a daný vzor sa otvorí, môžete ho editovať. enter
Výber identityPomocou tejto klávesovej skratky si vyberáte, meníte identitu, pod ktorou vystupujete. Ikona (avatar) sa nachádza v pravom hornom rohu. Napr. ste všeobecný lekár pre dospelých, internista, neurológ. Pomocou tejto skratky prepínate medzi jednotlivými profesiami, identitamialt+i
Zatvorenie hlavného vyhľadávacieho pola.Pomocou tohto klávesu zatvoríte hlavné vyhľadávacie pole, resp. ukončíte vyhľadávanie.esc
Zatvoriť dialógové oknoPomocou tohto klávesu uzavriete dialógové okno. Napr. keď chcete uzavrieť dekurz klávesom "f6" a zobrazí sa chybové hlásenie kontroly dekurzu, tak si hlásenie prečítate a klávesom "esc" zatvoríte dialógové okno.esc
Čítačka čiarového kóduPomocou tejto skrakty otvoríte čítačku čiarového kódu. Následne môžete naskenovať čiarový kód a preniesť ho do systému CURO.ctrl+l

pacient

Funkcia Popis Skratka
Export pacientaKeď sa nachádzate v pacientovi, pomocou tejto skratky exportujete pacienta/dáta pacienta. Následne si ich môžete uložiť.ctrl+s
Import dátPomocou tejto skratky otvoríte okno importu dát. Následne viete importovať uložené dáta ako napr. dáta pacienta. Tento úkon vykonáte len z pozície čakárne.ctrl+shift+s
Informácie o pacientoviPomocou tejto skrtaky otvoríte informácie o pacientovi. Napr. v hlavnom vyhľadávacom poli si vyhľadáte pacienta, prejdete naňho a použijete skratku "alt+enter". Zobrazí sa nové okno s informáciami o pacientovi ako meno, priezvisko, dátum narodenia, kapitácia, tel. číslo, email, poznámka, posledné vyšetrenie, najbližší termín objednania.alt+enter
Otvor demografické údaje pacientaKeď ste našli pacienta v hlavnom poli vyhľadávania, pomocou tejto skratky otvoríte údaje o pacientovi. Napr. hľadáte Jána Kováča. Do hlavného vyhľadávacieho pola začnete písať "Kov" a hneď Vám vyhľadá všetky priezviská, ktoré sa začínajú týmito troma písmenami. Môžete písať ďalej alebo len šípkou dole začnete hľadať daného pacienta. Keď ste ho našli, zastavíte sa na ňom a použijete skratku "alt+u". Následne sa otvorí okno s údajmi daného pacient.alt+k, alt+u
Otvor možnosti vyhľadávacieho polaPomocou tejto skratky vo vyhľadávacom poli otvoríte jeho možnosti. Vo vyhľadávacom poli však musíte mať niečo napísané, napr. údaje nového pacienta. Keď ste v čakárni a nachádzate sa v hlavnom vyhľadávacom poli, touto skratkou sa viete dostať ku akcii "Vyprázdniť čakáreň." ctrl+shift+ins
Otvor vyšetreniePomocou tejto skratky sa presuniete do vyšetrenia pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do vyšetrenia pacienta, tak použijete skratku "alt+k+v" a ste vo vyšetrení.alt+k, alt+v
Označ pacienta ako vybaveného/vráť pacienta do čakárne.Pomocou tejto skratky presuniete pacienta z čakajúcich pacientov do vybavených a naopak. Napr. pán Všeobecný je už vybavený a odchádza od Vás na vyšetrenie k inému lekárovi. V čakárni sa postavíte na jeho meno a použitím skratky "shift+tab" ho presuniete medzi vybavených pacientov. O niekoľko hodín neskôr sa pán Všeobecný vracia späť aj s výsledkami. V čakárni ho chcete zaradiť do poradia. Postavíte sa na jeho meno v zozname vybavených pacientov, použijete skratku "shift+tab" a daného pacienta presunie do zoznamu čakajúcich pacientov na posledné miesto v poradí.shift+tab
Prehľad dát pacientaPomocou tejto skratky otvoríte okno s prehľadom dát pacienta (vpravo hore pri "Sumár zdravotného stavu"). Nachádza sa tam napr. história laboratórnych výsledkov, história základných fyzikálnych parametrov.alt+s
Presuň na prvé miestoPomocou tejto skratky presuniete pacienta na prvé miesto v čakárni. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je na poslednom piatom mieste. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na prvé miesto v poradí. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+home" ho presuniete na prvé miesto, čiže úplne hore.ctrl+home
Presuň pacienta nadolPomocou tejto skratky presuniete pacienta smerom nadol. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je druhý v poradí. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na štvrté miesto v poradí, čiže nadol. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+↓" ho posuniete o jedno miesto nadol, čiže je na treťom mieste. Potrebujete ho dostať na štvrté miesto, tak skratku zopakujete ešte raz. Alebo držíte kláves "ctrl" a šípku nadol stlačíte toľko krát, aby ste pacienta posunuli na požadované miesto.ctrl+↓
Presuň pacienta nahorPomocou tejto skratky presuniete pacienta smerom nahor. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je tretí v poradí. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na prvé miesto v poradí, čiže nahor. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+↑" ho posuniete o jedno miesto nahor, čiže je na druhom mieste. Potrebujete ho dostať na prvé miesto, tak skratku zopakujete ešte raz. Alebo držíte kláves "ctrl" a šípku nahor stlačíte toľko krát, aby ste pacienta posunuli na požadované miesto.ctrl+↑
Rozbaľ rýchle menu akciíPomocou tejto skratky rozbalíte rýchle menu akcií. Napr. keď sa nachádzate v pacientovi a použijete skratku "alt+shift+a", tak sa rozbalí menu akcií, kde máte na výber tlač, zaradiť do čakárne, uzavrieť dekurz a pod.. To isté môžete spraviť myšou, keď prejde na bielu tlačiareň v zelenom kruhu. V kalendári to je biela lupa.alt+shift+a
Stránka históriaPomocou tejto skratky sa presuniete na stránku histórie pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo vo vyšetrení pacienta. Chcete sa presunúť do histórie, tak použijete skratku "alt+k+h" a ste v histórii. alt+k, alt+h
Stránka pacientPomocou tejto skratky sa dostanete na stránku/do časti "Pacient". Napr. sa nachádzate na stránke Pacient a potrebujete ísť na stránku Kalendár. Použijete skratku "alt+o+k", pomocou ktorej prejdete do kalendára. Spravíte, čo potrebujete a chcete ísť späť na stránku pacienta. V tomto prípade použijete skratku "alt+o+p".alt+o, alt+p
Stránka čakáreňPomocou tejto skratky sa presuniete na stránku čakárne. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do čakárne, tak použijete skratku "alt+k+c" a ste v čakárni.alt+k, alt+c
Uprav uzavretý dekurz bez zmeny pôvodnéhoPomocou tejto skratky upravíte v histórii už uzavretý dekurz bez toho, aby ste menili pôvodný obsah dekurzu. Respektíve do uzavretého dekurzu dopĺňate ďalšie sekcie, poznámky, informácie. Otvoríte históriu pacienta, prejdete na požadovaný dekurz, použijete skratku "ctrl+alt+enter". Otvorí sa dekurz, v spodnej časti vidíte pôvodný dekurz, ktorý slúži len na čítanie. V hornej časti sa otvorí prázdny riadok. Je len na Vás, ako budete pokračovať. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte doplnené informácie menším písmom. ctrl+alt+enter
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Vymaž úpravy/doplnené informácie z dekurzuPomocou tejto skratky vymažete doplnené informácie z historického dekurzu. V histórii pacienta nájdete dekurz, do ktorého ste predtým dodatočne dopĺňali informácie pomocou skratky "ctrl+alt+enter". Pomocou tej istej skratky otvoríte daný dekurz. Následne môžete ihneď použiť skratku "ctrl+shift+delete", pomocou ktorej vymažete všetko, čo bolo do dekurzu dodatočne doplnené. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte, že doplnené informácie sa v dekurze už nenachádzajú.ctrl+shift+delete
Vytvor nového pacientaPomocou tejto skratky, pokiaľ máte vo vyhľadávacom poli správne vypísané údaje nového pacienta (Priezvisko rodné číslo krstné meno kód poisťovne "Mrkvička 8803048328 Jožko 25", pri zachovaní tohto poradia Vám systém CURO automaticky priradí údaje do správnych koloniek), vytvoríte nového pacienta. V tomto prípade ho CURO uloží, ale neotvorí na ďalšie dopĺňanie údajov. Napr. príde nový pacient a rád by sa objednal. Otvoríte kalendár, vyberiete termín. Do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete Priezvisko RČ Krstné meno Kód poisťovne, potvrdíte. Pacient je objednaný, uložený a ďalej nemusíte nič vypisovať.ctrl+alt+ins
Vytvor pacienta a nahraj, upravPomocou tejto skratky, pokiaľ máte vo vyhľadávacom poli správne vypísané údaje nového pacienta (Priezvisko rodné číslo krstné meno kód poisťovne "Mrkvička 8803048328 Jožko 25", pri zachovaní tohto poradia Vám systém CURO automaticky priradí údaje do správnych koloniek), vytvoríte nového pacienta, ktorého CURO hneď otvorí. Následne možete doplniť ďalšie údaje ako titul, adresu bydliska, kontakty, poznámku.ctrl+ins
Zobraz kalendárPomocou tejto skratky zobrazíte, resp. skryjete kalendár na stránke čakárne. V čákárni sa Vám napríklad zobrazujú len pacienti a radi by ste videli, aké objednania máte dnes naplánované. Použitím skratky "ctrl+k" otvoríte kalendár, obrazovka sa rozdelí na dve časti (vľavo bude kalendár a vpravo dnešný zoznam pacientov). Teraz si viete v kalendári pozrieť všetky objednania na daný deň. Zobrazenie kalendár viete zmeniť kliknutím vľavo hore na biely ciferník v zelenom kruhu. Dá sa prepínať medzi časovým harmonogramom a zoznamom.ctrl+k
Zobraz možnosti objednaniaPomocou tejto skratky zobrazíte možnosti, typ objednania. Napr. ste na stránke kalendára a radi by ste pána Všeobecného objednali na preventívnu prehliadku. Štandardne je ako typ objednania nastavené objednanie. Použitím skratky "alt+t" otvoríte typy objednania (vľavo hore). Šípkami si vyberiete požadovaný typ a potvrdíte ho s "enter". Vyberiete termín, potvrdíte ho a v kalendári sa zobrazí "Všeobecný - Preventívna prehliadka".alt+t
Zobraziť dokumenty pacientaPomocou tejto skratky otvoríte priečinok pacienta na Vašom pevnom disku, do ktorého si môžete ukladať rôzne dokumenty. Napr: Vám pacient prinesie výsledky vytlačené na papieri. Tieto výsledky si môžete zoskenovať do PC a preniesť do pacientovho priečinka. Keď si niekedy budete chcieť pozrieť dokumenty alebo pacientove výsledky, stačí ak budete v danom pacientovi, použijete skratku "alt+shift+d". Otvorí sa priečinok daného pacienta s dokumentami, ktoré si môžete ľubovoľne prezerať. Pridané súbory v priečinku pacienta (ich aktuálny stav) sa zobrazia v "sumáry zdravotného stavu", vpravo dole (chip so spinkou) alt+shift+d
Zobraziť viac informáciíPomocou tejto skratky sa pri hľadaní pacientov zobrazí viac informácií. Napr. zadávate meno Všeobecný a nájde viac Všeobecných. Nad výsledkami hľadania sa nachádza žltý riadok, na ktorého konci je ikona "Zistiť viac". Keď kliknete na ikonu alebo použijete skratku "ctrl+shift+x", zmení sa zobrazenie výsledkov a uvidíte viacej informácií ako napr. posledné vyšetrenie, počet náštev v poslednom mesiaci, neprečítané výsledky, najbližšie objednaniectrl+shift+x

pacient história

Funkcia Popis Skratka
Súmár zdravotného stavu pacientaPomocou tejto skratky otvoríte menu Sumár zdravotného stavu pacienta. Následne môžete kliknúť na Prehľad dát pacienta, kde si viete pozrieť históriu lab. výsledkov, históriu základných fyzikálnych parametrov. alt+shift+s

polia

Funkcia Popis Skratka
Otvor hodnotu položkyPomocou tejto skratky zobrazíte hodnotu/informácie o položke. Napr. v dekurze vyberiete sekciu "r.", ako liek vyberiete Novalgin 500mg/1 ml sol inj 5x5... Po čase sa vrátite späť k lieku, kliknete do pola s liekom a použijete skratku "ctrl+shift+space". Následne sa vo hlavnom vyhľadávacom poli zobrazí daný lieku s podrobnejšími ifnromáciami a hodnotami.ctrl+shift+space
Otvor menu s možnosťamiPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť vo viacerých miestach. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí možnosti relevantné danej sekcii.ctrl+space/f2
Otvor možnosti vzorovPomocou tejto skratky otvoríte zoznam vzorov. Následne si vyberiete požadovaný vzor. Napr. vložíte do dekurzu nový, prázdny riadok. Následným použitím skratky "ctrl+shift+space" alebo stalčením "f4" sa zobrazí ponuka vzorov, sekciu. Z ponuky vyberiete požadovaný vzor/sekciu a potvrdíte "enter alebo kliknutím." ctrl+shift+space/f4
Otvor pole hľadaniaPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami v takom poli, v ktorom to je možné, napr. ako v prázdnom riadku, v poli s modrým trojuholníkom, v hlavnom vyhľadávacom poli. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i.. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí relevantné možnosti k danej sekcii.ctrl+space/f2
Podčiarknuté písmo, underlinePomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na podčiarknuté. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+u". Označený text sa následne zmení na podčiarknutý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+u", následne zadaný text bude podčiarknutým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+u" zrušíte písanie podčiarknutým písom.ctrl+u
Posun nahor, vyššie, späťPomocou tejto skratky sa v dekurze posúvate späť, nahor, vyššie, do horného pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím skratky "shift+tab" sa posuniete o pole vyššie.shift+tab
Posun ďalej, nižšiePomocou tohto klávesu sa v dekurze posúvate ďalej, nižšie, do ďalšieho pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím "tab" sa posúvate ďalej medzi poliami. Pokiaľ ste vo vykázanom výkone, ktorý je ako posledná sekcia v dekurze a použijete "tab", pridá Vám ďalší vykázaný výkon.tab
Tučné písmo, boldPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na tučný. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+b". Označený text sa následne zmení na tučný. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+b", následne zadaný text bude tučným písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+b" zrušíte písanie tučným písom.ctrl+b
Ukáž dodatočné informácie o poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o poli. Napr. keď ste v sekcii pl. (podaný liek), prejdete do pola "množstvo ZVJ" a použijete skratku "ctrl+i", tak sa zobrazí popis k danému polu. Túto skratku nie je možné použiť pri všetkých poliach.ctrl+i
Ukáž informácie o chybe v poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o chybnom poli. Napr. v recepte "r." vyberiete liek Diazepam a nezadáte odporúčajúceho lekára, pole bude podčiarknuté červenou farbou (chyba v poli.). Keď prejdete klávesnicou do daného pola a použijete skratku "ctrl+e", zobrazí sa informácia o chybe (prečo nastala a ako ju odstrániť). Alebo keď v dekurze vidíte takto označené pole, podčiarknuté červenou, stačí prejsť kurzorom myši na pole a zobrazí sa informácia o chybe.ctrl+e
Upravovanie menej doležitých políPomocou tejto skratky systém povolí upravovať menej dôležité polia, resp. ich nebude preskakovať. Napr. zadáte sekciu "zfp." (základné fyzikálne parametre), používaní klávesu "tab" sa prepínate do ďalšieho pola. Ak si všimnete, polia ako SF (/min), DF (/min), Obovod pásu (cm), Obvod hlavy (cm), sat.O2 (%) a teplota (°C) automaticky preskakujete. Ak pred zapisovaním do sekcie pouižiejte skratku "ctrl+alt+m", tak dané polia preskakovať nebudete a budete ich môcť upravovať.ctrl+alt+m
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Vymazať sekciuPomocou tejto skratky vymažete sekciu, v ktorej pracujete, ktorú onačíte, resp. je aktívna.ctrl+del
Zatvoriť alebo odísťPomocou tejto klávesy vo všeobecnosti zatvoríte okno, kartu alebo odídete z danej pozícieesc
Zobraziť akcie, možnostiPomocou tejto skratky zobrazíte možné akcie, pokiaľ sa nachádzate v sekcii, v ktorej sú tieto akcie dostupné. Napr. máte v dekurze sekciu "r." (recept). Pokiaľ v ktoromkoľvek poli tejto sekcie použijete skratku "ctrl+shift+a", zobrazia sa možnosti "Zmena odporúčania" a "Vytvor chronický predpis". Zmenou odporúčania zmeníte odporúčajúceho lekára (Pokiaľ máte v dekurze viac receptov a všetky sú bez odporúčajúceho lekára, všetkým chcete priradiť toho istého odporúčajúceho lekára, tak stačí vykonať zmenu odporúčania pri jednom a zmena sa vykoná vo všetkých). Vytvorením chronického predpisu, pridáte liek k chronicky predpisovaným liekom. Alebo naopak, ak je liek označený ako chronický, môžete lieku zrušiť chronický predpis.ctrl+shift+a
Šikmé písmo, kurzíva, italicPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na šikmý. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+i". Označený text sa následne zmení na šikmý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+i", následne zadaný text bude šikmým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+i" zrušíte písanie šikmým písom.ctrl+i

recept

Funkcia Popis Skratka
Zobraziť akcie, možnostiPomocou tejto skratky zobrazíte možné akcie, pokiaľ sa nachádzate v sekcii, v ktorej sú tieto akcie dostupné. Napr. máte v dekurze sekciu "r." (recept). Pokiaľ v ktoromkoľvek poli tejto sekcie použijete skratku "ctrl+shift+a", zobrazia sa možnosti "Zmena odporúčania" a "Vytvor chronický predpis". Zmenou odporúčania zmeníte odporúčajúceho lekára (Pokiaľ máte v dekurze viac receptov a všetky sú bez odporúčajúceho lekára, všetkým chcete priradiť toho istého odporúčajúceho lekára, tak stačí vykonať zmenu odporúčania pri jednom a zmena sa vykoná vo všetkých). Vytvorením chronického predpisu, pridáte liek k chronicky predpisovaným liekom. Alebo naopak, ak je liek označený ako chronický, môžete lieku zrušiť chronický predpis.ctrl+shift+a

sekcia

Funkcia Popis Skratka
Duplikuj sekciuPomocou tejto skratky zduplikujete sekciu, v ktorej sa nachádzate. Napr. predpisujete viac typov liekov, tak namiesto použitia srkatky "f1" (nový riadok v dekurzu), napísania "r." (sekcia recept), stačí použiť skratku "ctrl+d", ktorá sekciu zduplikuje a rovno Vás presunie do hľadania lieku. ctrl+d
Editor filtru sekciiPomocou tejto skratky otvoríte editor filtru sekcii. Použiť to viete len v časti história. Tu môžete označiť čo sa má a čo sa nemá zobrazovať v histórii. Keď tak spravíte, svoj výber potvrdíte skratkou "ctrl+enter" kliknete hore na bielu fajku v zelenom kruhu.alt+shift+f
Hľadaj v histórii pacientaPomocou tejto skratky otvoríte v hlavnom vyhľadávacom poli históriu pacienta. Následne môžete otvoriť menu akcií a vybrať požadovanú akciu.ctrl+alt+space
Kontrola dekurzuPomocou tejto skratky spustíte kontrolu dekurzu. Túto skratku môžete používať pre kontrolu dekurzu pred jeho uzatvorením. Napr. prebehne kontrola či máte vykázaný výkon, diagnózu, či ste nezabudli vyplniť niektoré pole a pod.ctrl+k
Kopíruj ako hmtl kód (zachová formátovanie)Pomocou tejto skratky skopírujete označený obsah ako html kód. To znamená, že sa zachová formátovanie, nieje to ako bežný text. Keby ste to vložili do Wordu alebo mailu, tak sa to zobrazí ako zmes písmen, znakov, čísiel.ctrl+c
Kopíruj ako čistý textPomocou tejto skratky skopírujete označený obsah ako čistý text. To znamená, že ho potom viete vložiť napr. do Wordu alebo mailu a bude čitateľný.ctrl+shift+c
Krok späť, vráť zmenuPomocou tejto skratky sa vrátite o krok späť, vrátite zmenu. Napr. nechtiac vymažete sekciu alebo nejaký text v dekurze. Pomocou tejto skratky vrátite vymazanú sekciu alebo text späť. Taktiež keby ste mali napísaný celý dekurz, obsahujúci napr. 5 sekcii a začnete používať skratku "crtl+z", tak by ste sa vracali späť, krok za krokom, až by Vám nakoniec zostal prázdny dekurz.ctrl+z
Nasilu uzavrieť dekurzPomocou tejto skratky nasilu uzavriete dekurz. Napr. môže nastať prípad, že sa Vám nebude dať vytlačiť čiarový kód na recept pre cudzinca. Vtedy použijete túto skratku a recept dáte vytlačiť.alt+shift+x
Odober sekcii priorituPomocou tejto skratky odoberiete sekcii prioritu (červený výkričník). Napr. máte pri niektorej sekcii pridanú prioritu a chcete ju zrušiť. Prejdete na danú sekciu a použijete skratku "ctrl+-" (chápte ako ctrl a mínus)". Následne odoberiete sekcii prioritu, resp. jej prioritu znížite.ctrl+-
Opakovať krok späť, vráť späť zmenuPomocou tejto skratky opakujete krok späť, resp. vrátite zmenu/krok späť naspäť. Napr. nechtiac vymažete sekciu alebo nejaký text v dekurze. Pomocou tejto skratky vrátite vymazanú sekciu alebo text späť. Taktiež keby ste mali napísaný celý dekurz, obsahujúci napr. 5 sekcii a začnete používať skratku "crtl+z", tak by ste sa vracali späť, krok za krokom, až by Vám nakoniec zostal prázdny dekurz. Keby ste v tomto momente začali používať skratku "ctrl+shift+z", tak pomaly vrátite naspäť všetko, čo ste vymazali skratkou "ctrl+z".ctrl+shift+z
Otvor filter sekciiPomocou tejto skratky otvoríte/zatvoríte masku sekcií. Použiť to viete len v časti história. V maske sekcií filtrujete, čo sa má zobrazovať a čo nie. Buď to vypíšete alebo kliknete na pero "Upraviť filter", kde to následne vyklikáte. Vedľa pera máte štítok. Klikaním naň meníte jeho farbu, resp. filter zobrazenia. Čierny = všetky dekurzy, žltý = neprázdny dekurz (musí byť aplikovaný niektorý filter"), červený = iba dekurzy s komentárom alebo prioritou.alt+f
Otvor filtrovanie sekcií v historiiPomocou tejto skratky zapnete filtrovanie sekcii v histórii. Napr. do dekurzu zadáte sekciu PN, použijete skratku "ctrl+shift+f". Následne sa obrazovka prepne do režimu História a vyšetrenie, kde v časti histórie uvidíte otvorené všetky dekurzy, ktoré obsahujú sekciu PN. Keď chcete filtrovanie vypnúť, prejdete do prava na "Maska sekcií" a kliknete na ikonu "Ukázať dôležité správy".ctrl+shift+f
Otvor hodnotu položkyPomocou tejto skratky zobrazíte hodnotu/informácie o položke. Napr. v dekurze vyberiete sekciu "r.", ako liek vyberiete Novalgin 500mg/1 ml sol inj 5x5... Po čase sa vrátite späť k lieku, kliknete do pola s liekom a použijete skratku "ctrl+shift+space". Následne sa vo hlavnom vyhľadávacom poli zobrazí daný lieku s podrobnejšími ifnromáciami a hodnotami.ctrl+shift+space
Otvor kontextové menuPomocou tejto skratky otvoríte v dekurze kontextové menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť v ktorejkoľvek sekcii alebo v prázdnom riadku. Po jej použití sa zobrazí kontextové menu s akciami, na ktoré môžete kliknúť ľavým tlačidlom myši alebo použijete klávesovú skratku pre danú akciu. Klávesové skratky môžete používať bez nutnosti otvorenia kontextového menu.ctrl+shift+m
Otvor možnosti vzorovPomocou tejto skratky otvoríte zoznam vzorov. Následne si vyberiete požadovaný vzor. Napr. vložíte do dekurzu nový, prázdny riadok. Následným použitím skratky "ctrl+shift+space" alebo stalčením "f4" sa zobrazí ponuka vzorov, sekciu. Z ponuky vyberiete požadovaný vzor/sekciu a potvrdíte "enter alebo kliknutím." ctrl+shift+space/f4
Otvor nové vyšetreniePomocou tejto skratky otvoríte nové vyšetrenie. Napr. keď sa nachádzate v histórii a chcete prejsť rovno vyšetrenia, do nového dekurzu, tak stačí použiť skraktu "alt+ins", ktorá Vás prenesie do nového dekurzu.alt+ins
Otvor pole hľadaniaPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami v takom poli, v ktorom to je možné, napr. ako v prázdnom riadku, v poli s modrým trojuholníkom, v hlavnom vyhľadávacom poli. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i.. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí relevantné možnosti k danej sekcii.ctrl+space/f2
Otvor vyšetreniePomocou tejto skratky sa presuniete do vyšetrenia pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do vyšetrenia pacienta, tak použijete skratku "alt+k+v" a ste vo vyšetrení.alt+k, alt+v
Otvoriť všetky sekciePomocou tejto skratky otvoríte všetky sekcie v hostórii. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" (chápte ako "ctrl a plus") otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl++
Označ nasledujúcu sekciuPomocou tejto skratky označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným stlačením označíte nasledujúcu sekciu. Napr. chcete v dekurze vymazať sekciu, ktorej sa nachádzate a ďalšie dve, nachádzajúce sa pod ňou. Použijete skratku "alt+o", označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným použitím skratky (alebo môžete držať "alt" a stláčať "o", pokiaľ potrebujete), označíte nasledujúce sekcie. Potom už len stlačíte "delete" a vymažete označené sekcie.alt+o
Označ predchádzajúcu sekciuPomocou tejto skratky označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným stlačením označíte predchádzajúcu sekciu, resp. sekciu nad tou, v ktorej sa nachádzate. Napr. chcete v dekurze vymazať sekciu, ktorej sa nachádzate a ďalšie dve, nachádzajúce sa nad ňou. Použijete skratku "alt+shift+o", označíte sekciu, v ktorej sa nachádzate. Opätovným použitím skratky (alebo môžete držať "alt+shift" a stláčať "o", pokiaľ potrebujete), označíte sekcie nad tou, v ktorej sa nachádzate. Potom už len stlačíte "delete" a vymažete označené sekcie.alt+shift+o
Podčiarknuté písmo, underlinePomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na podčiarknuté. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+u". Označený text sa následne zmení na podčiarknutý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+u", následne zadaný text bude podčiarknutým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+u" zrušíte písanie podčiarknutým písom.ctrl+u
Posun nahor, vyššie, späťPomocou tejto skratky sa v dekurze posúvate späť, nahor, vyššie, do horného pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím skratky "shift+tab" sa posuniete o pole vyššie.shift+tab
Posun ďalej, nižšiePomocou tohto klávesu sa v dekurze posúvate ďalej, nižšie, do ďalšieho pola. Pokiaľ máte v sekcii viac polí, použitím "tab" sa posúvate ďalej medzi poliami. Pokiaľ ste vo vykázanom výkone, ktorý je ako posledná sekcia v dekurze a použijete "tab", pridá Vám ďalší vykázaný výkon.tab
Posuň sekciu nadolPomocou tejto skratky posuniete sekciu/riadok smerom nadol, resp. premiestnite sekciu,riadok. Napr. v systéme CURO je dôležité, aby diagnóza bola vždy nad výkonom alebo receptom. Každý výkon alebo recept sa pripisuje, priraďuje k nad ním najbližšej diagnóze. Keby ste to mali poprehadzované, že prvý by bol výkon, druhá diagnóza a tretí recept, tak kliknete na výkon aby bol aktívny, použijete skratku "ctrl+↑" (alebo držíte "ctrl" a stláčate šípku nahor), pokiaľ nebudete mať danú sekciu na požadovanom mieste.ctrl+↓
Posuň sekciu nahorPomocou tejto skratky posuniete sekciu/riadok smerom nahor, resp. premiestnite sekciu,riadok. Napr. v systéme CURO je dôležité, aby diagnóza bola vždy nad výkonom alebo receptom. Každý výkon alebo recept sa pripisuje, priraďuje k nad ním najbližšej diagnóze. Keby ste to mali poprehadzované, že prvý by bol výkon, druhý recept a tretia diagnóza, tak kliknete na diagnózu aby bola aktívna, použijete skratku "ctrl+↑" (alebo držíte "ctrl" a stláčate šípku nahor), pokiaľ nebudete mať danú sekciu na požadovanom mieste.ctrl+↑
Potvrď objednanie a otvor v dekurzePomocou tejto skratky potvrdíte objednanie a zároveň obejdnanie otvoríte v dekurze, kde viete následne pridať sekcie, poznámky a pod.. Napr. ste v kalendári, vyberiete termín, vypíšete všetky potrebné polia. Následne použitím skratky "ctrl+shift+enter" potvrdíte objednanie na daný termín. Objednanie sa uloží a zároveň sa otvorí nový dekurz s už potvrdeným objednaním. To isté viete spraviť aj myšou, ak prejdte vpravo hore na bielu fajku v zelenom kruhu a následne kliknete na "Objednať cez dekurz".ctrl+shift+enter
Použi vzorové klávesové skratkyPomocou tejto skratky vložíte preddefinovaný vzor. Ku klávesom f1-f12 môžete priradiť rôzne vzory. Priradíte ich takým spôsobom, že do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete @vzor. Zobrazí sa zoznam všetkých vzorov. Napr. chcete priradiť skratku ku vzoru "CHR - Chrípka očkovanie". V zozname nájdete tento vzor, kliknete naň, aby bol aktívny. Môžete použiť skratku "ctrl+o" pre upravenie vzoru alebo pôjdete cez menu akcií a tam kliknete na upraviť. V hornom riadku sa nachádza kolonka "Skratka". Tam napíšete len numerickú časť klávesy (t.j. keď chcete priradiť skratku f12, tak zapíšete len číslo 12), systém CURO zmenu ihneď uloží. Odídete z úprav vzoru, napr. do vyšetrenia cez skratku "alt+k+v". Pridáte nový riadok klávesou "f1" a klávesovou skratku "ctrl+f12" pridáte vzor CHR - Chrípka očkovanie.ctrl+[f1-f12]
Prejdi na koniecPomocou tejto skratky prejdete na koniec zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste chceli ihneď prejsť na koniec zoznamu, tak pomocou skratky "ctrl+End" sa tam presuniete. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇟
Prejdi na začiatokPomocou tejto skratky prejdete na začiatok zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste nimi prešli na koniec, úplne dole, tak použitím skratku "ctrl+Home" sa ihneď dostane na začiatok zoznamu. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇞
Presun o sekciu nižšie Pomocou tejto skratky sa presuniete o sekciu nadol. Napr. v dekurze máte postupne zadanú vykázanú diagnózu, vykázaný výkon, recept. Keď sa nachádzate v diagnóze a chcete zmeniť recept, tak nemusíte použiť myš, stačí použiť skraku "alt+↓" (môžete držať "alt" a dva krát stlačiť "↓", aby ste sa presunuli o dve sekcie nižšie.alt+↓
Presun o sekciu vyššie Pomocou tejto skratky sa presuniete o sekciu nahor. Napr. v dekurze máte postupne zadanú vykázanú diagnózu, vykázaný výkon, recept. Keď sa nachádzate v recepte a chcete zmeniť diagnózu, tak nemusíte použiť myš, stačí použiť skraku "alt+↑" (môžete držať "alt" a dva krát stlačiť "↑", aby ste sa presunuli o dve sekcie vyššie.alt+↑
Pridaj sekcii priorituPomocou tejto skratky pridáte sekcii prioritu (červený výkričník). Napr. do dekurzu vložíte sekciu "Poznámka", do ktorej si zapíšete dôležitú informáciu o pacientovi. Keď ju chcete označiť ako dôležitu, tak použijete skratku "ctrl++" (chápte ako ctrl a plus). Následne sa pred sekciou objaví červený výkričník. Ak použijete skratku ešte raz, zvýrazní sa farba výkričníka. Čiže môžete používať akoby dve úrovne priority.ctrl++
Rozbaľ sekcie s komentárom alebo prioritouPomocou tejto skratky rozbalíte v histórii všetky sekcie, v ktroých sa nachádza komentár alebo sú označené prioritouctrl+shift++
Rozbaľ všetky dekurzyPomocou tejto skratky rozbalíte všetky dekurzy v hostórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl++
Späť do editora vyšetreniaPomocou tejto skratky sa vrátite späť do editora vyšetrenia. Vo všeobecnosti "esc" znamená zatvoriť, odísť, tým pádom sa vrátite späť. Napr. z histórie do vyšetrenia pri zobrazení História a vyšetrenie. Alebo keď ste boli vo vyšetrení, prešli ste do nastavení, tak pomocou "esc" zatvoríte nastavenia a súčasne sa vrátite do vyšetrenia.esc
Tučné písmo, boldPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na tučný. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+b". Označený text sa následne zmení na tučný. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+b", následne zadaný text bude tučným písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+b" zrušíte písanie tučným písom.ctrl+b
Ukonči zapisovanie v dekurze/sekciiPomocou tejto skratky ukončíte zapisovanie v dekurze/sekcii.space+esc
Ukáž dodatočné informácie o poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o poli. Napr. keď ste v sekcii pl. (podaný liek), prejdete do pola "množstvo ZVJ" a použijete skratku "ctrl+i", tak sa zobrazí popis k danému polu. Túto skratku nie je možné použiť pri všetkých poliach.ctrl+i
Ukáž informácie o chybe v poliPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o chybnom poli. Napr. v recepte "r." vyberiete liek Diazepam a nezadáte odporúčajúceho lekára, pole bude podčiarknuté červenou farbou (chyba v poli.). Keď prejdete klávesnicou do daného pola a použijete skratku "ctrl+e", zobrazí sa informácia o chybe (prečo nastala a ako ju odstrániť). Alebo keď v dekurze vidíte takto označené pole, podčiarknuté červenou, stačí prejsť kurzorom myši na pole a zobrazí sa informácia o chybe.ctrl+e
Ukáž informácie o sekciiPomocou tejto skratky zobrazíte informácie o sekcii, ktorú ste pridali. Napr. keď pridáte sekciu pl. (podaný liek) a použijete skratku "ctrl+shift+i", tak nad názvom sekcie sa zobrazí jej popis. Túto skratku nie je možné použiť pri všetkých sekciách.ctrl+shift+i
Uprav uzavretý dekurz bez zmeny pôvodnéhoPomocou tejto skratky upravíte v histórii už uzavretý dekurz bez toho, aby ste menili pôvodný obsah dekurzu. Respektíve do uzavretého dekurzu dopĺňate ďalšie sekcie, poznámky, informácie. Otvoríte históriu pacienta, prejdete na požadovaný dekurz, použijete skratku "ctrl+alt+enter". Otvorí sa dekurz, v spodnej časti vidíte pôvodný dekurz, ktorý slúži len na čítanie. V hornej časti sa otvorí prázdny riadok. Je len na Vás, ako budete pokračovať. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte doplnené informácie menším písmom. ctrl+alt+enter
Upravovanie menej doležitých políPomocou tejto skratky systém povolí upravovať menej dôležité polia, resp. ich nebude preskakovať. Napr. zadáte sekciu "zfp." (základné fyzikálne parametre), používaní klávesu "tab" sa prepínate do ďalšieho pola. Ak si všimnete, polia ako SF (/min), DF (/min), Obovod pásu (cm), Obvod hlavy (cm), sat.O2 (%) a teplota (°C) automaticky preskakujete. Ak pred zapisovaním do sekcie pouižiejte skratku "ctrl+alt+m", tak dané polia preskakovať nebudete a budete ich môcť upravovať.ctrl+alt+m
Vlož ako html kód (zachová formátovanie)Pomocou tejto skratky vložíte skopírovaný obsah ako html kód. To znamená, že sa zachová formátovanie, nieje to ako bežný text.ctrl+v
Vlož ako čistý textPomocou tejto skratky vložíte skopírovaný obsah ako čistý text.ctrl+shift+v
Vlož nový odsekPomocou tejto klávesy vložíte do sekcie nový odsek. Napr. keď sa nachádzate vo vyšetrení, stlačením "f1" vložíte do dekurzu novú prázdnu sekciu, riadok. Napíšete: "Pacient sa cíti zle......", následne stlačením "enter" vložíte nový odsek, kde môžete napísať "Doma užil hylak, maalox ... A tak pokračovať ďalej.enter
Vlož nový riadok do dekurzuPomocou tejto skratky vložíte do dekurzu nový riadok. Následne môžete:* stlačiť F2 pre výber novej sekcie* napísať jej skratku plus .(bodka) nová sekcia, * napísať jej skratku plus :(dvojbodka) použi historickúctrl+ins/f1
Vlož nový riadok do dekurzu nad aktuálný riadokPomocou tejto skratky vložíte do dekurzu nový riadok nad riadok, v ktorom sa nachádzate. Napr. ako prvé do dekurzu zapíšete vykázaný výkon. Neskôr si spomeniete, že ste ešte pred vykázaný výkon zabudli dať vykázanú diagnózu. Stačí keď ste vo výkone, použijete skratku "ctrl+shift+ins", pomocou ktorej vložíte nad výkon nový riadok a doň môžete vložiť sekciu vd.ctrl+shift+ins
Vlož nový riadok na koniec dekurzuPomocou tejto skratky vložíte nový riadok na koniec dekurzu. Napr. sa nachádzate na začiatku dekurzu a na koniec dekurzu chcete vložiť nový riadok. V celom dekurze však máte XY riadkov, sekcii. Aby ste ich nemuseli všetky prechádzať až po posledný riadok a potom stlačiť "f1" pre nový riadok, stačí ak použijete skratku "ctrl+end" a na koniec dekurzu vložíte nový riadok, do ktorého môžete hneď písať.ctrl+end
Vlož text zo zvoruPomocou tejto skratky vložíte text zo vzoru. Napr.v prázdnom riadku stlačíte "f4" (zobrazenie ponuky vzorov), prejdete na požadovaný vzor, použijete skratku "shift+enter" a do dekurzu a do dekurzu sa vloží len text z vybratého vzoru. Vzor "podaná injekcia" má v sebe sekcie diagnóza a výkon + počet a text "podaná injekcia. Pri použití skratky "shift+enter" sa do dekurzu vloží len tento text "podaná injekcia".shift+enter
Vlož z histórie pacientaPomocou tetjo skratky môžete do dekurzu vložiť aktuálny čas informácie z histórie pacienta: buď je to obsah existujúceho dekurzu (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia dekurzy z histórie. Nezobrazia sa všetky, pre upresnenie môžete napísať hľadaný výraz, napr. PN. Vtedy sa zobrazia všetky dekurzy, kde bola použitá PNka. Zvolený dekurz potvrdíte stlačením "enter". Následne sa do súčasného dekurzu vloží celyý dekurz z historie.) alebo laboratórne výsledky ako text (V hlavnom vyhľadávacom poli sa zobrazia laboratórne výsledky z histórie. Stlačením "enter" potvrdíte zvolené výsledky, ktoré sa následne zobrazia v dekurze vo forme textu.). Vloženie aktuálneho času môžete využiť napr. pri endoskopickom vyšetrení. Použijete skratku, vložíte presný čas, zapíšete "vložená sonda". Budete vyťahovať sondu, použijete skratku, vložíte presný čas, napíšete "vybratá sonda".ctrl+alt+shift+space
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Vymazať sekciuPomocou tejto skratky vymažete sekciu, v ktorej pracujete, ktorú onačíte, resp. je aktívna.ctrl+del
Vymaž úpravy/doplnené informácie z dekurzuPomocou tejto skratky vymažete doplnené informácie z historického dekurzu. V histórii pacienta nájdete dekurz, do ktorého ste predtým dodatočne dopĺňali informácie pomocou skratky "ctrl+alt+enter". Pomocou tej istej skratky otvoríte daný dekurz. Následne môžete ihneď použiť skratku "ctrl+shift+delete", pomocou ktorej vymažete všetko, čo bolo do dekurzu dodatočne doplnené. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte, že doplnené informácie sa v dekurze už nenachádzajú.ctrl+shift+delete
Zamkni pole, riadokPomocou tejto skatky zamknete, resp. otvoríte zamknuté pole, v ktorom sa aktuálne nachádzate. Po zamknutí sa v ňom nedá pracovať. Poslúži to pred náhodným, nechceným zmenením obsahu, ktoré môže viesť k chybe.alt+l
Zatvor dekurzPomocou tejto skratky uzavriete dekurz, v ktorom sa nachádzate, pracujete.alt+x/f6
Zatvoriť alebo odísťPomocou tejto klávesy vo všeobecnosti zatvoríte okno, kartu alebo odídete z danej pozícieesc
Zavrieť všetky dekurzyPomocou tejto skratky zavriete všetky dekurzy v histórii, ktoré sa zobrazujú.ctrl+-
Zavrieť všetky sekciePomocou tejto skratky zavriete všetky sekcie v hostórii. Napr. máte pootváraných veľa sekcií v histórii a zbytočne tým musíte prechádzať, ak hľadáte konkrétnu sekciu z konkrétneho dňa. Skratkou ctrl+-" (chápte ako "ctrl a mínus"), všetky zatvoríte a rýchlejšie sa dostanete k hľadanej sekcii.ctrl+-
Začni nový dekurzPomocou tejto skratky začnete písať nový dekurz. Napr. máte v ordinácií pacienta a robíte preventívnu prehliadku. Pacient Vás požiada o výmenný lístok ku špecialistovi. Aby ste náhodou na to nezabudli, tak teraz môžete použiť skratku "alt+ins", ktorá aktuálny dekurz presunie do histórie, no nezatvorí ho. Zároveň Vám otvorí nový dekurz, v ktorom môžete vypísať výmenný lístok. Po vypísaní a vytlačení výmenného lístku sa môžete vrátiť k rozpracovanej preventívnej prehliadke, ktorú nájdete v histórii.alt+ins
Zobraz staršie dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia staršie dekurzy. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte staršie dekurzy.alt+PgDown
Zobraz všetky dekurzy v históriiPomocou tejto skratky sa v histórii zobrazia všetky dekurzy/nahrá sa komplet, celá história. Keď otvoríte históriu pacienta, nemusí sa celá zobrazovať. Touto skratkou nahráte celú históriu.alt+shift+PgDown
Zobrazenie história a vyšetreniePomocou tejto skratky prepnete z klasického zobrzenie len "História" alebo len "Vyšetrenie" na zobrazenie "História a vyšetrenie". Obrazovka sa rozdelí na dve časti a to tak, že v jednej časti bude vyšetrenie a v druhej história. Polohu histórie a vyšetrenia si viete meniť. Otvoríte hlavné menu a dole budete mať položku "Poloha histórie". Čiernou šípkou otvoríte možnosti a výber potvrdíte kliknutím.alt+k, alt+r
Zobraziť akcie, možnostiPomocou tejto skratky zobrazíte možné akcie, pokiaľ sa nachádzate v sekcii, v ktorej sú tieto akcie dostupné. Napr. máte v dekurze sekciu "r." (recept). Pokiaľ v ktoromkoľvek poli tejto sekcie použijete skratku "ctrl+shift+a", zobrazia sa možnosti "Zmena odporúčania" a "Vytvor chronický predpis". Zmenou odporúčania zmeníte odporúčajúceho lekára (Pokiaľ máte v dekurze viac receptov a všetky sú bez odporúčajúceho lekára, všetkým chcete priradiť toho istého odporúčajúceho lekára, tak stačí vykonať zmenu odporúčania pri jednom a zmena sa vykoná vo všetkých). Vytvorením chronického predpisu, pridáte liek k chronicky predpisovaným liekom. Alebo naopak, ak je liek označený ako chronický, môžete lieku zrušiť chronický predpis.ctrl+shift+a
Šikmé písmo, kurzíva, italicPomocou tejto skratky zmeníte štýl písma na šikmý. Text môžete najskôr napísať, potom ho označiť a až potom použiť skratku "ctrl+i". Označený text sa následne zmení na šikmý. Alebo pred písaním textu použijete skratku "ctrl+i", následne zadaný text bude šikmým písmom. Opakovaným použitím skratky "ctrl+i" zrušíte písanie šikmým písom.ctrl+i

sekia

Funkcia Popis Skratka
Pridaj sekcii komentárPomocou, tejto skratky pridáte sekcii komentár. Napr. si chcete ku sekcii Recept pozančiť, že po mesiaci užívania treba zmeniť dávkovania. Postavíte sa na sekciu, ku ktorej chcete pridať komentár, použijete skratku "ctrl+m". Otvorí sa okno "Upraviť komentár", kde napíšete požadovaný komentár. Po jeho potvrdení sa pri sekcii zobrazí ikona (bublina s troma čiarkami). Umiestnením kurzora myši na ikonu sa zobrazí text komentára. Komentár zrušíte tak, že sa postavíte na sekciu s komentárom, použijete skratku "ctrl+m", v okne upráv komentára vymažete text a potvrdíte. Ikona komentára zmizne, lebo sa nemá čo zobraziť.ctrl+m

sumár

Funkcia Popis Skratka
Súmár zdravotného stavu pacientaPomocou tejto skratky otvoríte menu Sumár zdravotného stavu pacienta. Následne môžete kliknúť na Prehľad dát pacienta, kde si viete pozrieť históriu lab. výsledkov, históriu základných fyzikálnych parametrov. alt+shift+s

tlač

Funkcia Popis Skratka
Ponuka tlačePomocou tejto skratky vo vyhľadávacom poli otvoríte menu tlače. Napr. pacientovi v dekurze vypíšete výmenný lístok, ktorý potrebujete vytlačiť. Skratkou "ctrl+p" alebo klávesom "f5" otvoríte menu pre tlač. Následne šípkou dole prejdete na Vymenný list a výber potvrdíte "ctrl+p","f5" alebo "enter". Ďalej kliknete na tlač a tlačíte.ctrl+p/f5
Potvrdenie výberu tlače/vytlačiťPomocou tejto skratky alebo kláves v ponuke tlače potvrdíte výber. Napr. pacientovi v dekurze vypíšete výmenný lístok, ktorý potrebujete vytlačiť. Skratkou "ctrl+p" alebo klávesom "f5" otvoríte menu pre tlač. Následne šípkou dole prejdete na Vymenný list a výber potvrdíte "ctrl+p","f5" alebo "enter". Ďalej kliknete na tlač a tlačíte.ctrl+p/f5/enter
Tlačiť cez nastavenia tlačePomocou tejto skratky v ponuke tlače otvoríte možnosť nastavenia tlače. Napr. pacientovi v dekurze vypíšete recept, ktorý potrebujete vytlačiť. Skratkou "ctrl+p" alebo klávesom "f5" otvoríte menu pre tlač. Následne šípkou dole prejdete na recept, použijete skratku "ctrl+shift+p" a otvorí sa editor. Pri recepte možete napr. nastaviť, či chcete skryť PZS kód alebo nie. Keď dokončíte nastavenia, použijete skratku "crtl+p" alebo kláves "f5", ktoré Vás presunú do tlače.ctrl+shift+p

vyhľadávanie

Funkcia Popis Skratka
Informácie o pacientoviPomocou tejto skrtaky otvoríte informácie o pacientovi. Napr. v hlavnom vyhľadávacom poli si vyhľadáte pacienta, prejdete naňho a použijete skratku "alt+enter". Zobrazí sa nové okno s informáciami o pacientovi ako meno, priezvisko, dátum narodenia, kapitácia, tel. číslo, email, poznámka, posledné vyšetrenie, najbližší termín objednania.alt+enter
Otvor zoznam číselníkovKeď sa nachádzate v hlavnom vyhľadávacom poli, pomocou tejto skratky zobrazíte číselníky. Keď si napr. vyberiete číselník vzor, zobrazoa sa všetky vzory, ktoré máte. Následne s nimi môžete pracovať, upravovať, pridávať nové.ctrl+space/f2
Vytvor nového pacientaPomocou tejto skratky, pokiaľ máte vo vyhľadávacom poli správne vypísané údaje nového pacienta (Priezvisko rodné číslo krstné meno kód poisťovne "Mrkvička 8803048328 Jožko 25", pri zachovaní tohto poradia Vám systém CURO automaticky priradí údaje do správnych koloniek), vytvoríte nového pacienta. V tomto prípade ho CURO uloží, ale neotvorí na ďalšie dopĺňanie údajov. Napr. príde nový pacient a rád by sa objednal. Otvoríte kalendár, vyberiete termín. Do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete Priezvisko RČ Krstné meno Kód poisťovne, potvrdíte. Pacient je objednaný, uložený a ďalej nemusíte nič vypisovať.ctrl+alt+ins
Vytvor pacienta a nahraj, upravPomocou tejto skratky, pokiaľ máte vo vyhľadávacom poli správne vypísané údaje nového pacienta (Priezvisko rodné číslo krstné meno kód poisťovne "Mrkvička 8803048328 Jožko 25", pri zachovaní tohto poradia Vám systém CURO automaticky priradí údaje do správnych koloniek), vytvoríte nového pacienta, ktorého CURO hneď nahrá. Následne možete doplniť ďalšie údaje ako titul, adresu bydliska, kontakty, poznámku.ctrl+ins
Zobraziť viac informáciíPomocou tejto skratky sa pri hľadaní pacientov zobrazí viac informácií. Napr. zadávate meno Všeobecný a nájde viac Všeobecných. Nad výsledkami hľadania sa nachádza žltý riadok, na ktorého konci je ikona "Zistiť viac". Keď kliknete na ikonu alebo použijete skratku "ctrl+shift+x", zmení sa zobrazenie výsledkov a uvidíte viacej informácií ako napr. posledné vyšetrenie, počet náštev v poslednom mesiaci, neprečítané výsledky, najbližšie objednaniectrl+shift+x

vyšetrenia

Funkcia Popis Skratka
Hlavné menuPomocu tejto skratky otvoríte hlavné menu. V hlavnom menu máte na výber z viacerých úkonov. Môžete sa odhlásiť, ukončiť program, prejsť do časti čakáreň, prejsť do časti kalendár, upraviť nastavenia, kontaktovať podporu, zobraziť nápovedu, povoliť kalendár v čakárni, zvoliť polohu histórie pri zobrazení "História a vyšetrenie".alt+m
Informácie o pacientoviPomocou tejto skrtaky otvoríte informácie o pacientovi. Napr. v hlavnom vyhľadávacom poli si vyhľadáte pacienta, prejdete naňho a použijete skratku "alt+enter". Zobrazí sa nové okno s informáciami o pacientovi ako meno, priezvisko, dátum narodenia, kapitácia, tel. číslo, email, poznámka, posledné vyšetrenie, najbližší termín objednania.alt+enter
Otvor filtrovanie sekcií v historiiPomocou tejto skratky zapnete filtrovanie sekcii v histórii. Napr. do dekurzu zadáte sekciu PN, použijete skratku "ctrl+shift+f". Následne sa obrazovka prepne do režimu História a vyšetrenie, kde v časti histórie uvidíte otvorené všetky dekurzy, ktoré obsahujú sekciu PN. Keď chcete filtrovanie vypnúť, prejdete do prava na "Maska sekcií" a kliknete na ikonu "Ukázať dôležité správy".ctrl+shift+f
Otvor nové vyšetreniePomocou tejto skratky otvoríte nové vyšetrenie. Napr. keď sa nachádzate v histórii a chcete prejsť rovno vyšetrenia, do nového dekurzu, tak stačí použiť skraktu "alt+ins", ktorá Vás prenesie do nového dekurzu.alt+ins
Otvor vyšetreniePomocou tejto skratky sa presuniete do vyšetrenia pacienta. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do vyšetrenia pacienta, tak použijete skratku "alt+k+v" a ste vo vyšetrení.alt+k, alt+v
Späť do editora vyšetreniaPomocou tejto skratky sa vrátite späť do editora vyšetrenia. Vo všeobecnosti "esc" znamená zatvoriť, odísť, tým pádom sa vrátite späť. Napr. z histórie do vyšetrenia pri zobrazení História a vyšetrenie. Alebo keď ste boli vo vyšetrení, prešli ste do nastavení, tak pomocou "esc" zatvoríte nastavenia a súčasne sa vrátite do vyšetrenia.esc
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Zobrazenie história a vyšetreniePomocou tejto skratky prepnete z klasického zobrzenie len "História" alebo len "Vyšetrenie" na zobrazenie "História a vyšetrenie". Obrazovka sa rozdelí na dve časti a to tak, že v jednej časti bude vyšetrenie a v druhej história. Polohu histórie a vyšetrenia si viete meniť. Otvoríte hlavné menu a dole budete mať položku "Poloha histórie". Čiernou šípkou otvoríte možnosti a výber potvrdíte kliknutím.alt+k, alt+r

vyšetrenie

Funkcia Popis Skratka
Uprav uzavretý dekurz bez zmeny pôvodnéhoPomocou tejto skratky upravíte v histórii už uzavretý dekurz bez toho, aby ste menili pôvodný obsah dekurzu. Respektíve do uzavretého dekurzu dopĺňate ďalšie sekcie, poznámky, informácie. Otvoríte históriu pacienta, prejdete na požadovaný dekurz, použijete skratku "ctrl+alt+enter". Otvorí sa dekurz, v spodnej časti vidíte pôvodný dekurz, ktorý slúži len na čítanie. V hornej časti sa otvorí prázdny riadok. Je len na Vás, ako budete pokračovať. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte doplnené informácie menším písmom. ctrl+alt+enter
Vymaž úpravy/doplnené informácie z dekurzuPomocou tejto skratky vymažete doplnené informácie z historického dekurzu. V histórii pacienta nájdete dekurz, do ktorého ste predtým dodatočne dopĺňali informácie pomocou skratky "ctrl+alt+enter". Pomocou tej istej skratky otvoríte daný dekurz. Následne môžete ihneď použiť skratku "ctrl+shift+delete", pomocou ktorej vymažete všetko, čo bolo do dekurzu dodatočne doplnené. Po dokončení stačí len uzavrieť dekurz pomocou "f6". Následne v histórii vidíte, že doplnené informácie sa v dekurze už nenachádzajú.ctrl+shift+delete

vzor

Funkcia Popis Skratka
ExportovaťPomocou tejto skratky vo vyhľadávacom poli exportujete danú položku, napr. vzor. Nájdete požadovaný vzor, prejdete naň, použijete skratku "ctrl+e" pre export. Otvorí sa okno pre export, kde si vyberiete kam chcete vybranú položku exportovať.ctrl+e
Odznač všetky označené položkyPomocou tejto skratky zrušíte označenie všetkých označených položiek. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Skraktou "alt+space" ich po jednom označíte. Nakoniec sa možno rozhodnete, že chcete označiť úplne iné, tak na odznačenie použijete skratku "alt+shift+space".alt+shift+p
Otvor možnosti vzorovPomocou tejto skratky otvoríte zoznam vzorov. Následne si vyberiete požadovaný vzor. Napr. vložíte do dekurzu nový, prázdny riadok. Následným použitím skratky "ctrl+shift+space" alebo stalčením "f4" sa zobrazí ponuka vzorov, sekciu. Z ponuky vyberiete požadovaný vzor/sekciu a potvrdíte "enter alebo kliknutím." ctrl+shift+space/f4
Otvoriť, upraviťPomocou tejto skratky otvoríte a následne možete ihneď upravovať žiadanú položku. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete @vzor, zobrazia sa všetky vzory, vyberiete si PN, použijete skraktu "ctrl+o", ktorá Vás presunie do úrpav tohto vzoru.ctrl+o
Použi vzorové klávesové skratkyPomocou tejto skratky vložíte preddefinovaný vzor. Ku klávesom f1-f12 môžete priradiť rôzne vzory. Priradíte ich takým spôsobom, že do hlavného vyhľadávacieho pola napíšete @vzor. Zobrazí sa zoznam všetkých vzorov. Napr. chcete priradiť skratku ku vzoru "CHR - Chrípka očkovanie". V zozname nájdete tento vzor, kliknete naň, aby bol aktívny. Môžete použiť skratku "ctrl+o" pre upravenie vzoru alebo pôjdete cez menu akcií a tam kliknete na upraviť. V hornom riadku sa nachádza kolonka "Skratka". Tam napíšete len numerickú časť klávesy (t.j. keď chcete priradiť skratku f12, tak zapíšete len číslo 12), systém CURO zmenu ihneď uloží. Odídete z úprav vzoru, napr. do vyšetrenia cez skratku "alt+k+v". Pridáte nový riadok klávesou "f1" a klávesovou skratku "ctrl+f12" pridáte vzor CHR - Chrípka očkovanie.ctrl+[f1-f12]
Prejdi na koniecPomocou tejto skratky prejdete na koniec zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste chceli ihneď prejsť na koniec zoznamu, tak pomocou skratky "ctrl+End" sa tam presuniete. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇟
Prejdi na začiatokPomocou tejto skratky prejdete na začiatok zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste nimi prešli na koniec, úplne dole, tak použitím skratku "ctrl+Home" sa ihneď dostane na začiatok zoznamu. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇞
Vlož text zo zvoruPomocou tejto skratky vložíte text zo vzoru. Napr.v prázdnom riadku stlačíte "f4" (zobrazenie ponuky vzorov), prejdete na požadovaný vzor, použijete skratku "shift+enter" a do dekurzu a do dekurzu sa vloží len text z vybratého vzoru. Vzor "podaná injekcia" má v sebe sekcie diagnóza a výkon + počet a text "podaná injekcia. Pri použití skratky "shift+enter" sa do dekurzu vloží len tento text "podaná injekcia".shift+enter
Zmazať položkuPomocou tejto skratky vo vyhľadávacom poli viete zmazať položku, napr. vzor. Nájdete požadovaný vzor, prejdete naň, použijete skratku "ctrl+del" pre zmazanie. Otvorí sa okno, kde sa Vás spýta, či ste si tým istý. Potvrdíte alebo zrušíte.ctrl+del

výkon

Funkcia Popis Skratka
Otvor menu s možnosťamiPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť vo viacerých miestach. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí možnosti relevantné danej sekcii.ctrl+space/f2

výsledky

Funkcia Popis Skratka
Prehľad dát pacientaPomocou tejto skratky otvoríte okno s prehľadom dát pacienta (vpravo hore pri "Sumár zdravotného stavu"). Nachádza sa tam napr. história laboratórnych výsledkov, história základných fyzikálnych parametrov.alt+s
Súmár zdravotného stavu pacientaPomocou tejto skratky otvoríte menu Sumár zdravotného stavu pacienta. Následne môžete kliknúť na Prehľad dát pacienta, kde si viete pozrieť históriu lab. výsledkov, históriu základných fyzikálnych parametrov. alt+shift+s
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Zobraziť dokumenty pacientaPomocou tejto skratky otvoríte priečinok pacienta na Vašom pevnom disku, do ktorého si môžete ukladať rôzne dokumenty. Napr: Vám pacient prinesie výsledky vytlačené na papieri. Tieto výsledky si môžete zoskenovať do PC a preniesť do pacientovho priečinka. Keď si niekedy budete chcieť pozrieť dokumenty alebo pacientove výsledky, stačí ak budete v danom pacientovi, použijete skratku "alt+shift+d". Otvorí sa priečinok daného pacienta s dokumentami, ktoré si môžete ľubovoľne prezerať. Pridané súbory v priečinku pacienta (ich aktuálny stav) sa zobrazia v "sumáry zdravotného stavu", vpravo dole (chip so spinkou) alt+shift+d

zoznam

Funkcia Popis Skratka
Otvor menu s možnosťamiPomocou tejto skratky otvoríte menu s možnosťami. Túto skratku môžete použiť vo viacerých miestach. V hlavnom vyhľadávacom poli Vám otvorí typy číselníkov napr. s liekmi, diagnózami, výkonmi a.i. V prázdnom riadku Vám otvorí všetky typy sekcií ako napr. abúzy, EKG vyšetrenie, vykázaný výkon a.i. V poli s modrým trojuholníkom Vám otvorí možnosti relevantné danej sekcii.ctrl+space/f2
Otvor možnosti vzorovPomocou tejto skratky otvoríte zoznam vzorov. Následne si vyberiete požadovaný vzor. Napr. vložíte do dekurzu nový, prázdny riadok. Následným použitím skratky "ctrl+shift+space" alebo stalčením "f4" sa zobrazí ponuka vzorov, sekciu. Z ponuky vyberiete požadovaný vzor/sekciu a potvrdíte "enter alebo kliknutím." ctrl+shift+space/f4
Prejdi na koniecPomocou tejto skratky prejdete na koniec zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste chceli ihneď prejsť na koniec zoznamu, tak pomocou skratky "ctrl+End" sa tam presuniete. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇟
Prejdi na začiatokPomocou tejto skratky prejdete na začiatok zoznamu. Napr. do hlavného vyhľadávacieho pola zadáte @vzor, zobrazia sa všetky vzory. Keby ste nimi prešli na koniec, úplne dole, tak použitím skratku "ctrl+Home" sa ihneď dostane na začiatok zoznamu. Takto to viete použiť aj pri prezeraní histórie, zozname liekov a pod.ctrl+⇞
Zobraz kalendárPomocou tejto skratky zobrazíte, resp. skryjete kalendár na stránke čakárne. V čákárni sa Vám napríklad zobrazujú len pacienti a radi by ste videli, aké objednania máte dnes naplánované. Použitím skratky "ctrl+k" otvoríte kalendár, obrazovka sa rozdelí na dve časti (vľavo bude kalendár a vpravo dnešný zoznam pacientov). Teraz si viete v kalendári pozrieť všetky objednania na daný deň. Zobrazenie kalendár viete zmeniť kliknutím vľavo hore na biely ciferník v zelenom kruhu. Dá sa prepínať medzi časovým harmonogramom a zoznamom.ctrl+k

čakáreň

Funkcia Popis Skratka
Hlavné menuPomocu tejto skratky otvoríte hlavné menu. V hlavnom menu máte na výber z viacerých úkonov. Môžete sa odhlásiť, ukončiť program, prejsť do časti čakáreň, prejsť do časti kalendár, upraviť nastavenia, kontaktovať podporu, zobraziť nápovedu, povoliť kalendár v čakárni, zvoliť polohu histórie pri zobrazení "História a vyšetrenie".alt+m
Otvor možnosti vyhľadávacieho polaPomocou tejto skratky vo vyhľadávacom poli otvoríte jeho možnosti. Vo vyhľadávacom poli však musíte mať niečo napísané, napr. údaje nového pacienta. Keď ste v čakárni a nachádzate sa v hlavnom vyhľadávacom poli, touto skratkou sa viete dostať ku akcii "Vyprázdniť čakáreň." ctrl+shift+ins
Označ pacienta ako vybaveného/vráť pacienta do čakárne.Pomocou tejto skratky presuniete pacienta z čakajúcich pacientov do vybavených a naopak. Napr. pán Všeobecný je už vybavený a odchádza od Vás na vyšetrenie k inému lekárovi. V čakárni sa postavíte na jeho meno a použitím skratky "shift+tab" ho presuniete medzi vybavených pacientov. O niekoľko hodín neskôr sa pán Všeobecný vracia späť aj s výsledkami. V čakárni ho chcete zaradiť do poradia. Postavíte sa na jeho meno v zozname vybavených pacientov, použijete skratku "shift+tab" a daného pacienta presunie do zoznamu čakajúcich pacientov na posledné miesto v poradí.shift+tab
Presuň na prvé miestoPomocou tejto skratky presuniete pacienta na prvé miesto v čakárni. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je na poslednom piatom mieste. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na prvé miesto v poradí. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+home" ho presuniete na prvé miesto, čiže úplne hore.ctrl+home
Presuň pacienta nadolPomocou tejto skratky presuniete pacienta smerom nadol. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je druhý v poradí. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na štvrté miesto v poradí, čiže nadol. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+↓" ho posuniete o jedno miesto nadol, čiže je na treťom mieste. Potrebujete ho dostať na štvrté miesto, tak skratku zopakujete ešte raz. Alebo držíte kláves "ctrl" a šípku nadol stlačíte toľko krát, aby ste pacienta posunuli na požadované miesto.ctrl+↓
Presuň pacienta nahorPomocou tejto skratky presuniete pacienta smerom nahor. Napr. máte v čakárni 5 ľudí, pán Všeobecný je tretí v poradí. Z nejakého dôvodu ho potrebujete presunúť na prvé miesto v poradí, čiže nahor. Postavíte sa na daného pacienta a pomocou skratky "ctrl+↑" ho posuniete o jedno miesto nahor, čiže je na druhom mieste. Potrebujete ho dostať na prvé miesto, tak skratku zopakujete ešte raz. Alebo držíte kláves "ctrl" a šípku nahor stlačíte toľko krát, aby ste pacienta posunuli na požadované miesto.ctrl+↑
Pridaj/zaradiť do čakárnePomocou tejto skratky pridáte do čakárne pacienta, ktorého máte vysvieteného v hlavnom vyhľadávacom poli. Napr. prišiel ďalší pacient, pán Všeobecný, a Vy ho chcete zaradiť do čakárne. Môžete použiť skratku "alt+h", ktorá Vás ihneď presunie do hlavného vyhľadávacieho pola, nech sa nachádzate kdekoľvek. Nájdete pána Všeobecného, prejdete na jeho meno, použijete skratku "alt+c" a pán Všeobecný je ihneď zaradený v čakárni.alt+c
Rozbaľ rýchle menu akciíPomocou tejto skratky rozbalíte rýchle menu akcií. Napr. keď sa nachádzate v pacientovi a použijete skratku "alt+shift+a", tak sa rozbalí menu akcií, kde máte na výber tlač, zaradiť do čakárne, uzavrieť dekurz a pod.. To isté môžete spraviť myšou, keď prejde na bielu tlačiareň v zelenom kruhu. V kalendári to je biela lupa.alt+shift+a
Stránka čakáreňPomocou tejto skratky sa presuniete na stránku čakárne. Napr. sa nachádzate v kalendári alebo v histórii pacienta. Chcete sa presunúť do čakárne, tak použijete skratku "alt+k+c" a ste v čakárni.alt+k, alt+c
Vyhľadaj na stránkePomocou tejto skratky otvoríte okno vyhľadávania. Zadaním textu a jeho potvrdením "enter", vyhľadá relevantné výsledky na danej stránke. Napr. v historii chcete nájsť všetky záznamy, v ktorých ste predpísali Novalgin. Skratkou "ctrl++" otvoríte všetky sekcie v histórii. Skratkou "ctrl+f" otvoríte okno vyhľadávania, doň napíšete novalgin, potvrdíte "enter". Vyhľadané výrazy budú farebne označené, presúvať sa medzi nimi môžete klikaním na šípky vo vyhľadávacom okne. Okno vyhľadávania zatvoríte ikonou "X" v jeho pravom hornom rohu.ctrl+f
Zobraz kalendárPomocou tejto skratky zobrazíte, resp. skryjete kalendár na stránke čakárne. V čákárni sa Vám napríklad zobrazujú len pacienti a radi by ste videli, aké objednania máte dnes naplánované. Použitím skratky "ctrl+k" otvoríte kalendár, obrazovka sa rozdelí na dve časti (vľavo bude kalendár a vpravo dnešný zoznam pacientov). Teraz si viete v kalendári pozrieť všetky objednania na daný deň. Zobrazenie kalendár viete zmeniť kliknutím vľavo hore na biely ciferník v zelenom kruhu. Dá sa prepínať medzi časovým harmonogramom a zoznamom.ctrl+k
ČakáreňPomocou týchto skratiek otvoríte čakáreň, resp. sa viete prepúť na stránku čakárne z iných stránok (história, vyšetrenie, kalednár...).alt+o+c/f7/alt+c

číselník

Funkcia Popis Skratka
Otvor zoznam číselníkovKeď sa nachádzate v hlavnom vyhľadávacom poli, pomocou tejto skratky zobrazíte číselníky. Keď si napr. vyberiete číselník vzor, zobrazoa sa všetky vzory, ktoré máte. Následne s nimi môžete pracovať, upravovať, pridávať nové.ctrl+space/f2