Nová verzia 3.13.5 - 27.11.2020

Pridané:

 • Vylepšená spolupráca so zariadeniami Seiva, BTL CardioPoint, Boso ABI aj holter, EKG X2000-USB
 • Pridaná podpora Blue Cherry Healthmanager, ktorý komunikuje so zariadeniami dostupnými od mr-diagnostic.cz
 • Grid vylepšenia pre Viptel
 • Povoliť cez napislekarovi.sk posielanie niektorých formulárov e-mailom aj v prípade, že užívateľ nie je prihlásený
 • COVID-19 PN
 • Zostava PN pacientov
 • V prehľade ambulancie pri zozname PN sa zobrazuje aj diganóza
 • Možnosť predpisu lieku z liekovej karty pacienta
 • Na web stránke https://napislekarovi.sk/lekar doplnený odkaz Nápoveda
 • Možnosť objednania sa pacienta cez web stránku napislekarovi.sk
 • Na web stránke napislekarovi.sk nový formulár Žiadosť o výsledky
 • Tlač TPDN s pozadím
 • Nezobrazovanie víkdendov v kalendári na web stránke napislekarovi.sk
 • Karanténa čip
 • Možnosť doplniť ďalšie číslo účtu a banku pre ZP
 • Dáta zo sekcie sa vo vzore zobrazia s dátumom
 • Vylepšené prehrávanie audio záznamu
 • Výkazníctvo pre ADOS
 • V Požiadavkách pacientov možnosť potvrdiť alebo zamietnuť objednanie sa pacienta cez napislekarovi.sk
 • Validácia pre ADOS
 • Možnosť administrácie web stránky https://napislekarovi.sk/lekar samotným lekárom
 • Aktualizácia rezervácií z napislekarovi.sk do kalendára ambulancie
 • E-mailová odpoveď na prijatie / odmietnutie rezervácie z napislekarovi.sk
 • Farebné odlíšenie ZP vo vyhľadávaní

Opravené:

 • Opravené mrznutie pri výbere dávkovania
 • Vylepšené vyhľadávanie a triedenie pacientov
 • Možnosť vystavenia faktúry s desatinným číslom
 • Hlásenie chyby pri VV=1 v kombinácií s výkonmi pre Sociálnu poisťovňu
 • Predvolený mód pohľadu pre historické dekurzy
 • Nastavenie vykazovania typu starostlivosti
 • Funkcia importu pomocou klávesovej skratky ctrl+shift+s
 • Funkcia pravého kliku na záhlaví historickeho záznamu
 • Umiestnenie čipov
 • Funkcia pravého kliku na čipoch
 • Nastavenie formátu pre sťahovanie výsledkov na cytopathos
 • Výmaz časti textu
 • Používanie diagnóz s extra znakom * alebo †
 • Zobrazovanie ZP pacientov v čakárni
 • Odstránenie ZP z vyhľadávania pacienta v extra informáciách pacienta
 • Kombinácia špecializáciíi