Nová verzia 3.12.9 - 06.11.2020

Pridané:

 • Pridaná možnosť výberu viacerých liekov pre Storno receptu
 • CuroUI dokáže automaticky vytvárať bezpečné VPN pripojenia, ak je k tomu CuroMD server nakonfigurovaný. Pripojenia je možné spravovať cez napislekarovi.sk/lekar.
 • Zrýchlenie vytvorenia pacienta z objednania bez pacienta
 • Prednastavený mód 1 pri prehľade dekurzu
 • Reštrikcia prístupu k určitým tlačiam
 • Zafixovanie nastavení hodnoty premmených v cenníku
 • Reflektovanie zmien bežného výkazníctva v Ambulantnej knihe
 • Pri predpise liekov automaticky doplnený obsah balenia
 • Premenná CURO_DISABLE_MD_START umožňuje na úrovni systému vypnúť spúšťanie CuroMD pri štarte CuroUI
 • Doplnenie pečiatky do Príkazu na prepravu so zdravotných dôvodov a do TDPN tlačiva
 • Indikácia diagnózy čítaj viac
 • Doplnené údaje pre možnosti filtrovania do Ambulantnej knihy čítaj viac
 • Nastavenie frekvencie vykazovania lipidémie a hypertenzie raz za 24m pre VšZP a Dôveru
 • Možnosť nastavenia zobrazenia vzoru konkrétnym užívateľom a identitám čítaj viac
 • Doplnená možnosť Hromadnej úpravy vyšetrení(doplnenie/výmaz výkonov) v Ambulantnej knihe čítaj viac
 • Dvojklikom na konkrétny riadok v Ambulantnej knihe sa otvorí hitorický dekurz konkrétneho pacienta
 • Automatická aktualizácia zmien v Ambulantnej knihe
 • Kontrola VV=1 v kombinácii s inými výkonmi - vynechanie výkonov soc poisťovne
 • Označenie Zoznamu vyšetrení menom pacienta
 • Možnosť zmeny čísla bankového účtu (IBAN) lekára na úrovni ZP
 • Pridaná možnosť tlačit TDPN s pozadím a pečiatkou
 • Pridaná možnosť tlačit príkaz na prepravu s pozadím a pečiatkou čítaj viac

Opravené:

 • Zlepšenie rýchlosti pri výbere historických liekov
 • Vkladanie naimportovaného lekára do sekcie od.
 • Zmena IČP
 • Funkčnosť klávesu F2 v demografických údajoch pacienta
 • Označenie liekových kariet menom pacienta
 • Výpočet veku pacientov
 • Filtrovanie v liekovej karte podľa dátumu
 • Zobrazovanie upozornení na zápis travalej diagnózy pri hypertenzii a lipidémii
 • Nastavenie fontu písma v Nastaveniach tlače pre Sprievodný list na USG
 • Editácia vzorov
 • Ikona akcie súboru pre JPG formát
 • Možnosť pracovať s pacientom po odchode do Čakárne, ak je dekurz otvorený s dnešným dátumom
 • Dotlač skrátneného vyšetrenia do karty - umožnené špecifikovať pozíciu tlače pri použití od - do
 • Duplicitná indikácia chyby v Prehľade chýb pri Uzatvárení mesačných dávok