Oznam - napislekarovi.sk

Vážení klienti,

dovoľte nám, Vás informovať, že od 01.11.2020 pristupujeme k fakturácii za doplnkovú službu napislekarovi.sk v zmysle platného cenníka 99,99 Eur/rok/bez DPH. Prvotná faktúra za uvedenú službu Vám bude vystavená v alikvotnej čiastke do dátumu platnosti Vašej licencie za ambulantný softvér Curo. Následne Vám bude táto služba fakturovaná spolu s licenciou za ambulantný softvér na celý nasledujúci rok.

Ak máte o uvedenú službu záujem, žiadame Vás o zaslanie Vášho záväzného stanoviska najneskôr do 31.10.2020 na emailovú adresu info@curo.sk. V opačnom prípade Vám bude služba napislekarovi.sk deaktivovaná.

Elektronická komunikácia s pacientom bez potreby preklikávania sa do mailu, teda priamo vo Vašom ambulantnom systéme Curo. To je náš komunikačný model napislekarovi.sk, ktorý Vám:

  • Ponúka možnosť vyprázdniť si čakáreň od pacientov “ja sa chcem len spýtať” alebo “potrebujem predpísať”.
  • Náš portál vedia pacienti použiť z mobilu, tabletu či počítača. Svoje požiadavky Vám teraz vedia pacienti zaslať elektronicky cez portál napislekarovi.sk a všetko sa Vám zobrazí priamo v ambulantnom systéme.
  • Správa od pacienta sa Vám uloží do dekurzu a priamo z dekurzu na ňu aj Vy odpovedáte.
  • Taktiež viete pacientovi emailom zaslať napr. Výmenný lístok, bez toho aby musel navštíviť Vašu ordináciu a Vy ste sa museli preklikávať do iného programu.
  • Na napislekarovi.sk sa nachádzajú taktiež rôzne dotazníky, napr. COVID 19, Dotazník pri ochorení dýchacích ciest alebo pri bolesti brucha, čiže si takto viete zabezpečiť, aby pacient pred vstupom do ambulancie vyplnil dotazník. A tým chránite seba i svoju sestričku a minimalizujete kontakt s pravdepodobne infikovaným pacientom.
  • Taktiež Vám v rámci licencie náš portál napislekarovi.sk ponúka príležitosť aktivovať a spravovať vlastnú webovú stránku.
  • V novembri tiež spúšťame aj možnosť objednania pacienta cez napislekarovi.sk.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, ako to priamo funguje s programom Curo, kliknite na tento odkaz.

S pozdravom

Curo tím