Nová verzia 3.11.7 - 02.10.2020

Pridané:

 • Možnosť výberu a tlače vybraných kalendárov na jeden hárok
 • Doplnená možnosť pokročilého prehliadača na zobrazenie / prehratie príloh historického dekurzu
 • Doplnená možnosť v Tlač-Požiadavky pacientov o úpravu šírky tabuľky a detailu riadku aj so zapamätaním pri ďalšom otvorení tabuľky
 • Doplnený audio / video prehrávač pre prílohy v Požiadavkách pacientov
 • Opravené zapamätanie si tlačiarne pre tlač TDPN
 • Doplnená možnosť manuálne pridať lekára do Databázy lekárov čítaj viac
 • Pridaná možnosť vložiť sken pečiatky a podpisu čítaj viac
 • Pridaná možnosť vykazovať dávky pre lekára s viacerými špecializaciami (rôznymi typmi dávky)
 • Vylepšená tvorba PDF faktúr po uzávierke
 • Doplnená geriatria 060 ako nová špecializácia
 • Doplnené Tlačivo ADOS: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
 • Vylepšená inicializácia číselníkov pri prvom štarte
 • Opravená validácia sociálnej dávky
 • Pri zmene konfigurácie doplnená správa s požiadavkou na používateľa na odhlásenie a opätovné prihlásenie sa do programu
 • Indikácia typu výkazníctva
 • Pridaná kontrola validácie VV=1 v kombinácii s inými výkonmi
 • Oprava a doplnenie možností pre tlač Skráteného vyšetrenia do karty čítaj viac
 • Pri otvorenom pacientovi je možné vyvolať predvyplnený formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php čítaj viac
 • Možnosť prepnúť pohľad na liekovú kartu - pôvodný HTML a tabuľka
 • Transformácia liekovej karty z formátu HTML na tabuľku
 • Vylepšený štart programu pri chýbajúcom pripojení na internet
 • Možnosť pozrieť si recepty, ako sú videné v lekárni čítaj viac
 • Možnosť predpísať liek stanovený špecialistom priamo z liekovej karty pacienta čítaj viac
 • Možnosť vložiť sken pečiatky a podpisu - RTG, USG. UPSVaR tlačivá
 • Predvolené nastavenie pri otvorení pacienta
 • Výpočet salda nezávisle od dekurzov
 • Možnosť použiť dblklik v Údajoch pacienta v časti Identifikátor pacienta, mesto a PSČ
 • Pridaná podpora pre EKG X2000

Opravené:

 • V poli email v nastaveniach opravné zadanie @
 • Opravená validácia dátumov platnosti v budúcnosti pre predpis pomôcok
 • Opravené nahratie pečiatky v Nastaveniach
 • Tlač nálezu so žiadankou pre Medirex
 • Opravená chyba pri prehrávaní rádia
 • Opravená zlá indikácia kapitácie
 • Kontrola zoznamu podaných liekov za daný deň
 • Hodnoty premmených v cenníku sa nenatiahli do nastavení
 • Opravená dispenzarizačná dávka
 • Opravená tvorba dispenzáru pre mesačnú uzávierku
 • Problém s dĺžkou znakov v diagnóze pri dispenzarizačnej dávke
 • Transformácia laboratórií
 • Pridaný Cytophatos do lab transfor funkcionality
 • Vymazávanie prázdnych dekurzov
 • Vzory pre Medirex žiadanku
 • Zmena statusu pacienta v čakárni na vybavený po uzavretí dekurzu cez CTRL+SHIFT+X
 • Nevykazovať do dávky výkony s cenou pre samoplatcu
 • Fungovanie backspace, ak sú riadky prázdne
 • Oprava chybnej tlače pre ÚPSVaRe

Zmenené:

 • Tlač vymenného lístka
 • Vkladanie výsledkov pomocou F9 do dekurzu - preskočí hodnotu