MUDr. Juraj Šaling

Detva
Chirurg

Curo, ambulantný systém je program, o ktorom viem od svojho kolegu, gastroenterológa a chirurga, ktorého odporúčania a skúsenosti sa plne potvrdili, program umožňuje vložiť do dekurzu všetky potrebné informácie pre záznam o vyšetrení pacienta, t. j. od subj., obj., diagnóza, recept, výkon, pomôcky, žiadanky, atď. na jeden klik. V prípade potreby môžete informácie v dekurze upraviť operatívne podľa stavu konkrétneho pacienta.

Administratívna časť práce s pacientom, tak zaberie minimum času, čím sa zrýchli chod celej ambulancie a hlavne zostáva viac času na pacienta a klinickú prax. Urobíme viac výkonov v kratšom čase. Taktiež nezanedbateľným prínosom pre každého lekára je i výhodná cena programu, ktorá markantne znížila naše náklady na chod ambulancie (u mňa to bolo viac ako o polovicu). Podstatné je tiež e-Zdravie a elektronický kontakt s NCZI a ZP, aj pri slabšom internete je rýchly, procesne monitorovaný a má spätnú kontrolu, čo prešlo a čo nie.

Jednoducho odporúčam.

Video recenzia

Vzory spominané vo videu

  • zoznam vzorov
  • všetky vzory sú automaticky dostupné chirurgom, ktorí používajú Curo