MUDr. Nina Toldyová

Ožďany
Všeobecný lekár pre dospelých

Zvyšovaním kompetencií VLD som začala hľadať ambulantný softvér, ktorý by mi uľahčil prácu. Našla som softvér, s ktorým dokážem jednotlivé sekcie využívať. Každá zmena ambulantného softvéru chce určitú odvahu, je to prechod zo zabehaných koľají. Som rada, že som tú odvahu, aj vďaka mojej sestričke našla a teraz je práca na našej ambulancii efektívnejšia.

Dávno sme sa nepočuli, nakoľko som nepotrebovala vašu podporu, ale každý deň som vám vďačná, že ste vytvorili ambulantný systém Curo. Nevymenila by som ho za žiadny iný. Tento nápor by som v MediCome nezvládla.