MUDr. Oliver Kubička

Stupava
Vnútorné lekárstvo

S IS Curo som začal pracovať v júni 2018 a tu sú moje skúsenosti s jeho používaním na internej ambulancii. Program má veľmi príjemné užívateľské prostredie, všetky funkcie sú ľahko dostupné, nie je potrebné žiadne komplikované preklikávanie sa k požadovanej funkcii a vždy sú zobrazené všetky informácie, ktoré v danej situácii majú význam.

Funkcie programu sú do detailov prepracované a kontinuálne rozvíjané. Práca s programom Curo je intuitívna a nevyžaduje dlhšie učenie sa. Obrovskou výhodou tohto ambulantného systému je uloženie všetkých informácií a všetkých súčastí lekárskej správy v separátnych položkách databázy, čo umožňuje prakticky neobmedzené triedenie, analýzu ale aj kombinovanie informácií, ktoré boli do systému vložené. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou tejto štruktúry je ničím nelimitovaná pripojiteľnosť k akémukoľvek zdroju informácií a taktiež nekonečné možnosti rozvoja systému. Ďalšou neoceniteľnou vlastnosťou je možnosť tvoriť preddefinované vzory dekurzov alebo ich častí a možnosť, nie však nutnosť, zahrnúť do nich aj logické podmienky, čo používateľa odbremeňuje od množstva zbytočných mechanických úkonov. K tomuto je treba pripočítať maximálnu ochotu a ústretovosť tvorcov systému, ktorí ochotne a okamžite reagujú na všetky podnety a požiadavky a kontinuálne systém aktualizujú a pri prechode z iného ambulantného informačného systému zrealizujú aj import kompletných dát, takže všetky dáta naďalej ostávajú k dispozícii.