MUDr. Ján Hencel Msc.

Podolínec
Všeobecný lekár pre dospelých

Automatická kontrola dekurzu pred zatvorením je obrovským šetričom času pri exporte dávok. Chyby sú detekované pri písaní dekurzu a viem ich hneď odstrániť (napr. dekurzu chýba výkon, diagnóza a veľa iných).