Nová verzia 3.9.5 - 16.07.2020

Pridané:

 • Možnosť priradiť sekcie vyk, r-p, b-pd, zľava v Nastaveniach do Klávesových skratiek mapujúcich sekcie
 • V Nastaveniach Klávesových skratiek mapujúcich sekcie je teraz možné priamo vpísať skratku ľubovolnej sekcie čítaj viac
 • Aktivácia ľavého čipu v kalendári - dvojklik otvorí pacienta, pravý klik otvorí možnosti
 • Doplnená možnosť pri tlači Kalendár - Harmonogram na týždeň o zobrazenie názvov pozadia do tlačovej zostavy
 • Možnosť skryť finančné informácie na obrazovke pacienta
 • Pridaná možnosť rezervovať termín do Kalendára bez pridania mena pacienta
 • Doplnená možnosť tlačiť Kalendár - objednávky na deň a Kalendár - Harmonogram na týždeň
 • Doplnená možnosť otvoriť iného pacienta z obrazovky prehľadu aj v prípade, že nie je aktívnym pacientom
 • Zrýchlenie objednania pacientov v kalendári použitím klávesových skratiek čítaj viac
 • Sprístupnená možnosť opravy indexov databázy čítaj viac
 • Doplnená možnosť otvorenia/upravenia/vymazania termínu objednania priamo z bočnej lišty v dôležitých správach čítaj viac
 • Do informácií o pacientovi v Kalendári doplnená ZP pri samostatnom vyskakovacom okne po postavení sa myšou na ikonku pacienta
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený - Dotazník pri ochorení dýchacích ciest
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený dotazník - Bolesti brucha pacientský dotazník
 • Doplnená možnosť zadávania dátumov cez skratky alebo názvy (napr. v alebo vcera, d alebo dnes)
 • Pridaná možnosť “Prichádzajúce volania (VipTel)” s možnosťou prijať volanie
 • Oprava nastavení tlače - v skrátenom vyšetrení do karty je rešpektovaná “posledná pozícia a dátum”
 • Pridaná možnosť tlače do karty od aktualneho dekurzu čítaj viac
 • Vylepšenie vyhľadávavania pre @výkon - možnosť vyhľadávať aj podla “@vykon 1” aj podľa “@vykon v”
 • Doplnená možnosť tlače pre stomatológov - Stomatologický protetický štítok
 • Do tlačiva TDPN pridáné prednastavenie dátumu na posledný deň v mesiaci
 • Doplnená možnosť tlače “Výstupy” cez pravý klik v histórii pacienta čítaj viac
 • Zjednodušené vyhľadávanie liekov použitím dvojslovného vyhľadávania - jedno zo slov musí mať viacpísmenovú skratku, druhé stačí i jednopísmenová
 • Doplnená možnosť pri tlači preventívnej prehliadky nastaviť dátum preventívnej prehliadky a dátum vystavenia
 • V elektronickej komunikácii s pacientom napislekarovi.sk doplnený Anamnestický dotazník
 • Pridaná nová funkcionalita - Tlač dekurzu čítaj viac
 • Pridané tlačidlo “Zavolať” - do sumáru pacienta sa odošle správa pre začatie hovoru cez VipTel

Opravené:

 • Zmena pri vyhľadávaní vzorov - pri dvoch hľadaných slovách nájde výsledok viažúci sa na obe slová
 • Chýbajúce oprávnenie na dáta pacienta v eZdravie sa prejaví správou umožnujúcou zadať dočasné oprávnenie cez obč. preukaz pacienta
 • Opravené ukladanie Medirex vzorov
 • Vylepšenie správania v editore dekurzu pri stlačení klávesov HOME, SHIFT+END
 • Doplnená možnosť v sekcii pv (popis vyšetrenia) povoliť dopísanie vlastného názvu vyšetrenia, i keď je rozbalená ponuka vyšetrení nastavená programom
 • Doplnená možnosť zobrazenia pozadí aj pri nastavení zobrazovania dvoch kalendárov v móde vedľa seba čítaj viac
 • Opravená možnosť vložiť vzor preventívnej prehliadky cez čip priamo v karte pacienta
 • Vylepšené správanie výberu dátumu z kalendára

Zmenené:

 • Sfunkčnenie klávesových skratiek ctrl+shift+z = zoznam externých zdrojov dát, a v čakárni ctrl+alt+z = mód súkromia
 • Zmena názvu Tlačového výstupu z Harmonogram na týždeň na Kalendár - Harmonogram na týždeň