Nová verzia 3.2.0 - 25.04.2020

Pridané:

 • Opätovné vytvorenie už uzatvorenej uzávierky.
 • Repetetur zaradený do prehľadu pacienta Alt+S.
 • Možnosť pridať vlastnú sadu výstupov do adresára user-plugins/reports.
 • Medirex - upozornenie Nevyplnili ste čiarové kódy pre odobraný materiál, naozaj chcete pokračovať?
 • Medirex - upozornenie Nevytlačili ste žiadanku, naozaj chcete pokračovať?
 • Možnosť nevystaviť faktúru pre Sociálnu poisťovňu.
 • Výpočet repetetur pre pomôcky.
 • Kontrola výkonov v dávke.

Opravené:

 • Nastavenie nepridávať pacienta do čakárne po otvorení.
 • Požiadavky z eČasenky.
 • Zobrazenie dátumu v ambulantnej knihe.

Zmenené:

 • Manuálne napísané číslo faktúry upraví rad faktúr.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 74.BODN.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 71OCR.
 • Výber položky z ponuky číselníka pomocou ✔.