Nová verzia 3.5.0 - 26.05.2020

Pridané:

 • Detaily pacienta priamo v kalendári (viditeľné pri prejdení na značku myškou na ikonku pacienta).
 • Čas na každom riadku v kalendári.
 • Kratšia cesta k sumárnym labákom.
 • Ukáž pohlavie pacienta už v prvom vyhľadávaní výsledkovom.
 • Potvrdenie DEMO licencie a možnosť zadať platnú licenciu (viď stĺpec popis).
 • Do nastavení pre históriu pribudla moznosť menšieho písma.
 • Dávky - kontrola chýb dostupná aj pre sestry.
 • Dávky - možnosť tvoriť opravné a aditívne.
 • Východzie štýly pozadia pre kalendár.
 • Možnosť manulálne zresetovať štatistické zostavy (@akcia Oprava štatistickej databázy).
 • Farebne zvýraznená časová pozícia myšky.
 • Akcia ‘vyprázdniť čakáreň’ presunutá do menu.
 • 2x tlač zoznamu vykonaných prác na A4.

Opravené:

 • Laboratórne výsledky nakonfigurované pre host=KB sa nesnažia stiahnuť dáta cez FTP, predpokladá sa externý nástroj, ktorý to zabezpečuje. Rovnako je možné použiť nový parameter noDownload.
 • Nebolo možné tlačiť VRP doklad z prostredia Curo.
 • eVyšetrenie niekedy obsahuje lekára, ku ktorému nepoznáme údaje a vtedy sa zobrazovala hláška.
 • Vkladanie el. komunikácie do dekurzu nie vždy funguje.

Zmenené:

 • Skratkové tlačidlá v dekurze boli zmenené tak, že možnosti sa ukážu až po kliknutí na ne https://curois.freshdesk.com/support/solutions/articles/33000253326.
 • Dátum v hlavičke historického záznamu je zvýraznený veľkosťou aj farebne.
 • Pri zasielaní podnetu je možné zvýšiť dôležitosť na “závažný problém”.
 • Odstránený QR kód z tlače nálezu.