Nová verzia 2.10.0 - 28.02.2020

Pridané:

 • Ročné výkazy pre NCZI.
 • Akcia “Predpíš historické lieky” pridaná do skupiny Lieky (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Stlačením klávesu F8 otvoríte kalendár. Opätovným stalčením klávesu F8 sa vrátite do pôvodného okna.
 • Sekcia Magistraliter r-ml pridaná do skratiek (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Cez tray ikonku CuroUI je možné uložiť veľkosť a pozíciu okna, ktorá sa nastaví pri ďalšom štarte aplikácie.
 • Extra informácie (vek pacienta - roky, mesiace, týždne, dni) pre pediatrov v chipe “Rok narodenia a vek pacienta”.
 • Nastavenia - Kam ísť po uzatvorení dekurzu - možnosť “Bez zmeny”.
 • Kniha faktúr - stĺpec spolu (konečná cena).
 • Kniha faktúr - možnosť zmazať faktúru.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť novú faktúru priamo z knihy faktúr kliknutím na “Vytvor novú faktúru”.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť dobropis kliknutím na “vytvor dobropis (ZP zaplatí menej)”.
 • Kniha faktúr - kliknutím na faktúru otvoríte prehľad faktúry spolu s akciami, ktoré môžete urobiť s danou faktúrou.
 • Vylepšienia pri kopírovani pozadia, Skopíruj jen do vybraného týžďňa a Skopíruj do všetkých týždňov po vybraný týždeň(vrátane)
 • Filtrovanie histórie - maska sekcií

Opravené:

 • Nastavenia - v poli s už zvolenou skupinou sa po stlačení klávesu F2 zobrazia všetky možnosti.
 • Pri výbere sekcie z klávesových skratiek Ctrl+1 až 9 je sekcia vložená za sekciu, v ktorej sa nachádzate.
 • Odstránené pridávanie prázdnej sekcie vd. pri výbere historického receptu cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Odstránené pridávanie prázdneho riadku pri výbere sekcie vv. cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Nenačítanie ambulantnej knihy pri veľkom počte pacientov.
 • Vymazanie celej sekcie namiesto zvolenej časti sekcie.
 • Úmrtný list.
 • Nastavený počet výkonov pri vkladaní TDPN z chipu PN.
 • Kniha faktúr - filtrovanie.
 • Tvorba sumárnych prehľadov ambulancie.
 • Kniha faktúr - tlač aktuálne upravovanej faktúry.

Zmenené:

 • Upravené chronické dávkovanie.
 • Premenovanie “Bezpečný mód” na “Mód súkromia”.
 • Prihlasovanie v CuroUI si pamätá posledný použitý server podľa mena a aktualizuje IP adresu, ak sa zmenila napr. pri prechode na inú Wifi sieť.
 • Grafická úprava lab. výsledkov v Prehľade pacienta - História laboratórnych výsledkov.
 • Knihu faktúr môže vidieť len admin.