Nová verzia 3.0.0 - 28.03.2020

Pridané:

 • Zautomatizovaný repetetur, automatický výpočet.
 • Kontrola výkonov pri uzatváraní dekurzu.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvorenia ťarchopisu.
 • Stĺpec PZS (posledné trojčíslie) v ambulantnej knihe.
 • Recept - informácia o počte dávok v balení na základe dávkovania a obsahu balenia.
 • Vylepšené filtrovanie v histórii pomocou Ctrl+Shift+F.
 • Prehľad PN v prehľade pacienta Alt+S.
 • Pole s modrým trojuholníkom aktivujete dvojitým kliknutím v poli.
 • Tlač faktúry pri jej vytváraní/editácii.
 • Prepojenie ambulantného systému Curo s komunikačným portálom napislekarovi.sk.
 • Nastavenia - Limitácie výkonov pre jednolivé ZP.
 • Zmena kapitácií pomocou importu zo súboru.
 • Pridané parametre pre Ačkové lieky z číselnika VšZP.
 • Sekcia podaný liek automaticky aktualizovaná hodnotami z číselnika pri vložení zo vzoru.
 • Možnosť vložiť premennú do premennej vo vzoroch.
 • Elektronické žiadanky pre Medirex.
 • Validácia pre výkon 74.BODN.
 • Databanka textov pre každe pole v sekcii, Ctrl+Alt+C a Ctrl+Alt+V.

Opravené:

 • Tlač zostavy Návrh na kúpeľnú starostlivosť (tlačia sa všetky 4 strany).
 • Sekcia PN - strata dátumu použitím klávesu ESC pre zrušenie okna počas výberu dátumu z kalendára.
 • Strata kurzora pri zápise vyšetrenia.
 • Nezobrazuje sa pop-up okno pre výber ďalšieho čísla faktúry.
 • Samostatná dávka pre výkony končiace R (pokiaľ má lekár zmluvu s MVSR).
 • Hlásenie chyby dátumu v sekcii “od.” pri uzatváraní mesiaca.
 • Skrývanie vzoru funguje všade.
 • Idenfikácia EU pacienta, aj keď má viac pomĺčok v kóde.
 • Importovanie labákov opravené pre špeciálne prípady.
 • Chyba pri výbere dátumu.

Zmenené:

 • Do NCZI sa neposielajú sekcie komunikácia a správa.
 • Generovanie čísiel faktúr do poradia.
 • Označenie vygenerovaných dávok na disku.
 • Vylepšené vyhľadávanie pacienta podľa tel. čísla alebo emailu.
 • Recept - vylepšené zadávanie REPETETUR v poli dávkovanie.
 • Pri výbere dátumu a kliknutí na rok sa zobrazí zoznam rokov zoradený od najnovšieho k najstaršiemu.