Nová verzia 2.4.0 - 29.01.2020

Pridané:

 • Ikonky odporúčajúci lekár, duplikovanie receptu, viackrát predpísaný liek, počet balení pri výbere lieku zo zoznamu historicky predpísaných liekov.
 • Tlač na hlavičkový papier - možnosť posunu tlače pri tlačení na hlavičkový papier.
 • Kalendár - stanovená hranica minimálnej výšky bunky/riadku.
 • Ikona Vyprázdniť čakáreň (odpadkový kôš) v časti Čakáreň - zmazanie zoznamu pacientov.
 • Ikona Amb. kniha v časti Čakáreň - zobrazenie ambulantnej knihy za posledné 3 mesiace.
 • Možnosť zadefinovať vlastnú sadu výkonov s finančnou hodnotou.
 • Možnosti pre kalendár v čakárni - kliknutím pravým tlačidlom myši na záznam v kalendári sa zobrazia možnosti akcií (pridaj do čakárne, otvor pacienta, informácie …).
 • Možnosť tlačiť rodné čísla pacientov bezpečne (len prvých 6 čísel) v zostave Objednávky na deň.
 • Poukaz na okuliare/optickú pomôcku.
 • Čakáreň - ikona “Ďalší pacient” - kliknutím na ikonu otvoríte nasledujúceho pacienta.
 • Čakáreň - ikona “Bezpečný mód” - kliknutím na ikonu schováte celý obsah Čakárne. Opätovným kliknutím na ikonu zobrazíte obsah Čakárne.
 • Hromadná zmena identity pod ktorou sú pacienti kapitovaní.
 • Vylepšenie nastavení pri prehľadoch/tlači ambulancie.
 • Skopírovanie dekurzu do budúcich dátumov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na historický dekurz otvoríte možnosti. Zvolíte “Skopírovať do dátumov”, vyberiete, do ktorých dátumov sa má dekurz skopírovať, potvrdíte.
 • Poradie histórie - možnosť zoradiť záznamy v histórii - ikona so šípkou hore/dole - najnovší záznam bude prvý, resp. posledný. Alebo cez Hlavné menu - Poradie histórie.
 • @tlac - Tlač harmonogramu na týždeň.
 • Kalendár - objednanie - možnosť vybrať si zobrazenie a štýl (farbu pozadia) objednania v kalendári.
 • Možnosť zmeniť názov/text objednania alebo udalosti v kalendári. Po kliknutí do názvu/textu v termíne objednania je možné jeho editovanie.

Opravené:

 • Ukladanie prázdneho dekurzu.
 • Možnosť prezerať a tlačiť PDF súbory zo Synlab.
 • Zasielanie kódu lieku na dovoz.
 • Predpis lieku pre cudzinca mimo EU - erecept.
 • Pri výbere dátumu sa zobrazuje ikona DNES.

Zmenené:

 • Vzhľad ikony pre menu s akciami z tlačiarne na tri zvislé bodky.
 • Zjednodušenie inštalácie systému Curo.
 • Vylepšené editovanie pozadia v kalendári - text ‘Editovací mód’ sa dynamicky mení na ‘Úpravy období v pozadí’ a ‘Koniec úprav období’.
 • Uvedená adresa na druhej strane receptu pri zastupujúcom lekárovi.