Zmena zdravotnej poisťovne pacienta

Ukážka ako zmeníte zdravotnú poisťovňu pacientovi, ktorý od začiatku roka zmenil zdravotnú poisťovňu.