Nová verzia 2.0.0 - 30.11.2019

Pridané:

 • Otvorenie liekovej karty v osobitnom okne.
 • Zlepšenie synchronizácie vzorov.
 • Rýchlejšie aktualizovanie číselníkov pri štarte systému.
 • Možnosť zadať sekciu “Zľava” a sekciu “Príjmový doklad” v type dokumentu “Účtovný doklad”.
 • Na úrovni identity možnosť vylúčiť spoluprácu so ZP a dekurz vytvárať ako na samoplatcu.
 • Zobrazovanie klávesových skratiek v hlavnom mnenu.
 • Dočasne pridané vyhľadávanie cez @akcia Ctrl+Shift+A.
 • Rozdelenie položiek do @tlac a @akcia + zoradenie podľa priority.
 • Nastavenia - možnosť zmeny zobrazenia mena pacienta v čakárni.
 • Nastavenia - možnosť použiť kompaktný mód pre sekcie. https://curois.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000247020
 • Nástroj pre výber dátumu a času.
 • Nápoveda “Ctrl+F1:základný dekurz, F2:sekcie, F4:vzor, Alt+S:Prehľad pacienta, Shift+F10:funkcie editora” v prázdnom riadku dekurzu (po otvorení pacienta).
 • Recept - výpočet odporúčania “platné do” - Ak je zadaný odporúčajúci lekár + dátum odporúčania, do poľa “platné do” stačí napísať +6m a systém automatický vypočíta platnosť odporúčania.
 • Žiadanka pre klinickú biochémiu.
 • Možnosť tlačiť objednania z konkrétneho dňa na jednu stranu.

Opravené:

 • Správne nastavenie kurzoru do editora dekurzu.
 • Integrácia s externými telefónnymi systémami (napr. Skype).
 • Zobrazenie celého textu chybovej hlášky.
 • Mazanie sekcie.
 • Neodkladná starostlivosť v predpise liekov.
 • Chybné načítanie lieku pri predpisovaní receptu.
 • Uzatvorenie ponuky hlavného menu.

Zmenené:

 • Zobrazenie sviatkov a dní pracovného pokoja pre rok 2020.
 • Zobrazenie titulu pacienta pri tlači nálezu.