Nová verzia 1.19.20 - 31.09.2019

Pridané:

 • Porovnanie, resp. kontrola kapitácie/zmeny poisťovne so zoznamami poisťovní.
 • Klikateľné tlačidlá na spodnej lište v časti “História & vyšetrenie”, “Vyšetrenie”, “História”.
 • Pridanie overenia kontroly s výkonom 62.
 • Konverzia laboratórnych výsledkov pre AlphaLAB.
 • Kopírovanie názvu dekurzu pri možnosti “Vložiť dekurz” z histórie do nového vyšetrenia/dekurzu.
 • Pridaná nápoveda v zostave “Lab. výsledky” vo vytvorených Sumárnych prehľadoch ambulancie.
 • Import pacientov z externých zdrojov.
 • Vopred nastavené “Klávesové skratky mapujúce sekcie” Ctrl+1-9. Používateľ si ich môže zmeniť.
 • Chip “Balík” - informácie o zostatku.
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz priamo zo Sumárnych prehľadov ambulancie - zostava Lab. výsledky do predvoleného pohľadu “História & vyšetrenie”.

Opravené:

 • Aktualizovanie chipu “Biometria”.
 • Vyhodnotenie chipu “LIPID”.
 • Správa “Blíži sa vypršanie platnosti odporúčania” sa zobrazuje už len na úrovni pacienta.
 • Kalendár - zmena typu zobrazenia mesiaca, týždeň, deň.
 • Vkladanie vzoru do textu vymaže pôvodny text.
 • Chyba pri výpočte sumára.
 • Chyba pri tlači “Skrátené vyšetrenie do karty”.
 • Tlač zostavy “Zoznam pacientov” .
 • Zlý dátum narodenia pri vytvorení pacienta, ktorý sa narodil pred 01.01.1954.
 • Prepínanie medzi pohľadmi zobrazenia “História & vyšetrenie”, “História” a pohľadom zobrazenia “Vyšetrenie” keď je nastavený predvolený pohľad pri otvorení pacienta “História & vyšetrenie”.
 • Otvorenie nesprávneho pacienta.
 • Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) - ikona kladky.
 • Poradové číslo faktúry - link medzi účtovným dokladom a uzávierkou.
 • Dlhé spúšťanie systému Curo.
 • Neočakávané uzavretie dekurzu.
 • Neúspešné vymazanie sekcie ak sa kurzor nachádza v poli, ktoré obsahuje číselník.

Zmenené:

 • Možná gravidita - žlté pozadie chipu Tehotenstvo.
 • Vyhľadávanie vo vzore.