Nová verzia 1.18 - 31.05.2019

Pridané:

 • Kalendár - tvorba týždenného rozvrhu. https://www.curo.sk/video/kalendar-edit
 • Možnosť “Tlač raz” pridaná do okna tlače.
 • Možnosť mať otvorených viac okien pre tlač.
 • Upozornenie na tlač starého receptu.
 • Otvorenie sumárnych prehľadov dvojitým kliknutím z časti “Dôležité správy” po ich prvotnom vytvorení cez tlač.
 • Sumár zdravotného stavu - História lab. výsledkov - Možnosť zobraziť názvy vyšetrení v riadkoch a dátumy v stĺpcoch. https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Možnosť mať viac MD serverov na jednom počítači.
 • Import skupinovo schválených liekov.
 • Zobrazovanie AA pri predpisovaní liekov.
 • Tlač na tlačiarni s obojstrannou tlačou.
 • Dôvera sa sťahuje len raz za deň.

Opravené:

 • Tvorba dávky - správne spracovanie výkonov bez bodov.
 • Dávka pre soc. poisťovňu - lepšie spracovanie výkonu 74.BODN.
 • Pri PN - UPSVAR sa zobrazí chip PN aj bez zadania čísla PN.
 • Vyhľadávanie vzoru v sekcii.
 • Správne zadávanie identity v identifikátore pacienta (tlačítko s RČ).
 • Chyba pri predpise lieku Xarelto.
 • Rýchlejšie načítavanie zoznamu vzorov.
 • Vytvorenie objednania cez vzor.
 • Zrýchlenie vytvárania sumárnych prehľadov.

Zmenené:

 • Zobrazovanie tabuľkových dát.