Vzor žiadanky pre Synlab e-laboratórium

Ukážka ako vytvoriť vzor žiadanky o laboratórne vyšetrenie pre Synlab e-laboratórium.
0:29 - Vytvorenie šablóny
2:10 - Vytvorenie vzoru žiadanky