Možnosti zobrazenia v prehľade dát pacienta

Ukážka ako zobraziť a zmeniť zobrazenie prehľadu dát pacienta.