Zmena hodnoty premennej vo vzore

Ukážka ako zmeníte hodnoty premennej vo vzore.