Nová verzia 1.17.30 - 30.04.2019

Pridané:

 • Tlač jednotlivých sekcií dekurzu https://www.curo.sk/video/tlac-sekcie
 • Automatická SMS z eČasenky po vystavení eReceptu.
 • Možnosť prepísať v cenníku bodovú hodnotu pre daný výkon.
 • Generovanie záznamu o faktúre do zoznamu vystavených faktúr.
 • Ikona na prepínanie zobrazenia histórie. https://www.curo.sk/video/mod-zobrazenia
 • Podpora cez vzdialenú plochu súčasťou Curo UI.
 • Pole schválenej komunikácie v údajoch pacienta.
 • Sociálna dávka - kontroly validácie pre výkony pri uzávierke mesiaca.
 • Nová zostava v sumárnych prehľadoch ohľadom pacientov, ktorí sú aktuálne PN.

Opravené:

 • Rýchlosť zobrazenia náhľadu tlače.
 • eČasenka - ikona požiadavky, funguje na jedno kliknutie.
 • Stomatologická dávka
 • Lepšie zobrazenie poslednej vloženej sekcie pri zaplnenej obrazovke vyšetrenia.
 • Vylepšená obnova histórie po vykonaní zmeny v dekurze pri režime zobrazenia “História a vyšetrenie”.
 • Vylepšné zapisovanie/zobrazovanie histórie pre “Mód 1 - prehľad dekurzu”.
 • Zapisovanie bydliska pacienta pri tlači zdravotného preukazu.
 • Zatváranie a otváranie histórie pri prideľovaní/odoberaní priority (ctrl++, ctrl+-) v dekurze pri režime zobrazenia “História a vyšetrenie”.
 • Vylepšená web stránka https://www.curo.sk/skratky/