Nová verzia 1.14.2 - 21.12.2018

Pridané:

 • Tlač objednaní podľa jednotlivých kalendárov.
 • Pridaný dátum žiadanky.
 • Nový typ do cenníka “liek”, ktorý pre daný ŠUKL/atc kod a ZP špecifikuje cenu.
 • Nové čipy v sumári.
 • V zozname tlačových zostáv voľba klávesou Enter alebo dvojitým kliknutím.
 • Viditeľnosť čipov podľa špecializácie.
 • Nahraná konfigurácia čipov do konfigurácie identity.
 • Možnosť farebného krúžku v oblasti čipu, vylepšený SCORE čip.
 • Možnosť vo vzore kontrolovať s akou diagnózou bol výkon vykázaný.
 • Možnosť netlačiť dátum pri informovanom súhlase.
 • Rozpis Magistra litera sa netlačí v náleze.
 • Výsledok vyhľadávania pomôcok je zoradený podľa doplatku pacienta.
 • Možnosť tlačiť príkaz na prepravu horizontálne.
 • Možnosť tlačiť recept na priamu úhradu priamo z klasického receptu.
 • Čakáreň sa obnoví po opätovnom pripojení.
 • Štítok s výškou a váhou zobrazuje plochu povrchu tela podľa DuBois vzorca pre dávkovanie liekov.
 • Analýza výkonov podľa užívateľa.
 • Otvorenie histórie lab. výsledkov pomocou skratky Alt+S.
 • Otvorenie štvormesačného kalendára pomocou skratky Ctrl+Shift+K, keď sa nachádzate na stránke Kalendár. https://curo.sk/video/presunutie-terminu-kalendar-a-vypocty
 • Filtrovanie pacientov v čakárni kliknutím na čipy s čísalmi. https://curo.sk/video/cakaren-new
 • eČasenka - akcia vo vyhľadávacom poli, vytvorenie a vyhľadávanie pomocou tel. č.

Zmenené:

 • Vylepšené sumárne prehľady.
 • Vylepšená multistránková tlač.
 • Procesy sú štandardne minimalizované
 • Validácia OD zvýraznený odosielajúci lekár pri kontrole dávky.
 • Zoskupenie čipov podľa typu a fixné poradie v sumári.
 • Vizuálna transformácia laboratórnych výsledkov.
 • V čakárni pomocou klávesy Enter otvorím pacienta.
 • Dôvera - zmena dávky 799n na 799a.
 • Denná tlač ambulantnej knihy kompaktnejšia. https://curo.sk/video/tlacit-ambulantna-kniha

Opravené:

 • Duplikované výsledky Medirex.
 • Poradie sekcií pri transformácií lab výsledkov na text.
 • Pomalé vytvorenie objednania v kalendári.
 • Vylepšenie prezerania excelových súborov.
 • Odstránené chybné otváranie menu sekcií po zadaní bodky.
 • Pri odhlásení vypne celé CURO.
 • Ošetrená situácia pokusu o tlač vymazaného dekurzu.
 • Informovaný súhlas v náleze a opise dekurze nahrádený vzorom ak je definovaný.