Nová verzia 1.13.0 - 19.11.2018

Pridané:

 • Upozornenie na prácu so starým vyšetrením.
 • Zoznam potravín obsahujúcich nutričné hodnoty zverejnené MZ SR.
 • Skratky v spodnej lište na uľahčenie navigácie a práce s programom.
 • Vytváranie pacienta vo vyhľadávacom poli podporuje teraz aj telefónne číslo (+421xxxxxxxxx) a email (nieco@nieco).
 • Do číselníkov sú pridané ceny pre pomôcky.
 • Možnosť dispenzarizácie pacienta. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Tlačová zostava pre dispenzarizáciu. https://curo.sk/video/dispenzarizacia
 • Dávka za dispenzarizáciu.
 • Možnosť špecifikovať platbu podaného lieku cez centrálny nákup ZP.
 • Umožnenie skrytia sekcií pri tlači nálezu. https://curo.sk/video/netlac-sekcie
 • Možnosť vypnúť PZS kód pri tlači receptu. https://curo.sk/video/skry-pzs
 • Tlač “Sumárne prehľady ambulancie (.xlsx)” teraz neblokuje prácu, keď skončí, zobrazí sa možnosť stiahnuť xls. súbor. https://curo.sk/video/tlac-sumarne-prehlady
 • Ak je cena pomôcky, lieku alebo potraviny označená modrou, potom je táto položka kategorizovaná MZ SR. https://curo.sk/video/lieky-kategorizovane
 • Skratka Ctrl+INS = “Nový pacient a nahraj”, skratka Ctrl+Alt+INS = “Nový pacient” (bez otvorenia karty).
 • Užívateľ má možnosť nastaviť vlastný alebo spoločný email na odosielanie požiadaviek na podporu.
 • Možnosť objednať pacienta aj bez vytvorenej karty. https://curo.sk/video/objednanie-bez-pacienta
 • Kontextové menu v histórii
 • Možnosť zobraziť pacientov v čakárni vo forme zoznamu. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Export prezeranej zostavy dát do Excel/CSV

Zmenené:

 • Export zostavy “Zoznam pacientov” obsahuje oddelené stĺpce telefón a email od adresy.
 • Otvorenia pacienta pomocou klávesy Enter z výsledkov vyhľadávania
 • Dialógové okno na výber adresára exportu dávky sa zapamätá
 • Prehľad dávky zobrazuje možnosť vnárať sa do detailov
 • Len textova (t) sekcia umožňuje zadať kód sekcie alebo vzoru s ./: a tak ich vložiť do dekurzu.
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” podporuje používanie viacerých kalendárov.
 • Vylepšenie zostavy chybových rodných čísiel u pacientov.

Opravené:

 • Vygenerované faktúry obsahujú IČ DPH odberateľa.
 • Odstránené vytvorenie nového riadku pri rýchlom písaní bodky a enteru
 • Backspace vymazávanie cez dva riadky
 • Pridaný čas do histologickej žiadanky