Nová verzia 1.15.0 - 15.01.2019

Pridané:

Zmenené:

 • Opiátové recepty sa tlačia ako posledné. Užívateľ je vyzvaný na vloženie odlišného typu tlačiva. Tlačia sa 3 rovnaké kópie.
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) boli pridané Denzitometria, ECHO, Gastrofibroskopia a sú zoradené abecedne.
 • Zo sekcie pv (Popis vyšetrenia) bola odstranená položka “Na moje odporučenie”. (viď náhradu nižšie)
 • Do sekcie pv (Popis vyšetrenia) pribudli atribúty “dátum vyšetrenia”, “mnou vyžiadané”
 • Prepracovaná sekcia “Prikaz na prepravu/dopravu” a jej tlač.
 • Keď sa 1x v statusbare zobrazí pomocný text, tak 3x zabliká.
 • Hlavička záznamu histórie obsahuje podstané informácie z dekurzu.
 • Úplne nový spôsob vykreslovania textu dekurzov, ktorý výrazne skracuje čas na zobrazenie histórie pacienta a znižuje náročnosť na pamäť počítača.
 • DEMO licencia automaticky importuje ukážkových pacientov.
 • Upravené MacOS ikonky a menu.
 • Čip pre hypertenziu a lipidémiu signalizuje podľa nových pravidiel pre poisťovňu Union.
 • Vzory pre hypertenziu a lipidémiu reflektujú nové pravidlá vykazovania pre poisťovňu Union.
 • Text podčiarknutý v dekurze (Ctrl+U) sa zobrazuje na obrazovke aj červenou farbou. https://curo.sk/video/cervene-tucne-sikme

Opravené:

 • Okno tlače v MacOS má správne menu.
 • Integrácia s eČasenkou niekedy stratila konektivitu.