Ako kopírovať, duplikovať, označovať a posúvať sekcie v rámci dekurzu

Ukážka ako kopírovať, duplikovať, označovať a posúvať sekcie v rámci dekurzu.

  • kopírovanie sekcií v rámci dekurzu a systému CURO 0:03
  • duplikovanie sekcií 0:21
  • označovanie a posúvanie sekcií 0:37