Ako kopírovať sekcie dekurzu mimo systém CURO

Ukážka ako kopírovať sekcie dekurzu mimo systém CURO.