Ako kopírovať sekcie v rámci dekurzu v systéme CURO

Ukážka ako kopírovať sekcie v rámci dekurzu v systéme CURO.