Nová verzia 1.7.0 - 27.06.2018

Pridané:

 • Tlač “Žiadanka o vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR)”
 • Možnosť pridať objednanie do otvoreného dekurzu
 • Možnosť potvrdiť pridať objednanie cez skratku
 • Bezpečnostné okno otvárané NCZI knižnicou sa zobrazí vždy v popredí
 • /info vytvori subor s informaciami o eZdravieServer
 • Pridaná možnosť napísať vlastné znenie pre názov počtu na recepte. napr. ‘Exp. orig. No.’ zmeniť na ‘Exp. amp. No.’

Zmenené:

 • Odstránený adresát v kombinovanej žiadanke “Žiadanka RTG,USG,..”
 • Tlač “Sprievodný list k ultrazvukovému vyšetreniu” ponúka v nastaveniach jednoduchú a Ševt verziu
 • Upravená tlač preukazu vodiča aby vyškrtli neplatné možnosti
 • Meno sync DB v UI je závisle od servera, rieši problém vzorov na pracovisku s viac ako jedným serverom
 • Pri nahraní zaznamov histórie sa prvé záznamy automaticky rozbalia

Opravené:

 • Lepšia detekcia informácií o vlastníkovy HPRO karty