Nová verzia 1.6.1 - 02.06.2018

Pridané:

 • V tlači nálezu sa používa telefónne číslo uvedené pre lekára, ak nie je, tak číslo PZS
 • Ambulancia si môže vytvoriť vo vzoroch text informovaného súhlasu, ktorý sa potom tlačí v zostavách
 • Aostava Kalendár - Objednávky na deň umožňuje export do Excel súboru
 • CTRK+SHIFT+M shows context menu in editor’s field
 • Je možné vytvoriť záznam typu dokladu, ktorý poskytuje sekcie na vytvorenie odoslanej faktúry
 • CTRL+SHIFT+F v editore zobrazí históriu aktuálnej sekcie
 • CTRL+SHIFT+F v LV (lab. výsledky) sekcií otvorí hostorícké záznamy obmedzené na typ výsledkov aktuálnej sekcie
 • Užívateľ má k dispozícii protokol importu dát a má tak prehľad o kvalite prevodu dat
 • Bod ka za sekcou (r.) pridá sekciu ako doteraz, dvojbodka (r:) priamo ponúkne zoznam historie sekcie
 • Pri vyhľadávaní sekcie podľa mena (Ctrl+SPACE) potvrdenie výberu cez Shift+ENTER ponúkne zoznam histórie sekcie

Zmenené:

 • Zostava Kalendár - Objednavky na deň umožňuje tlač podpisového hárku pre pacientov
 • Ctrl+R už nereštartne aplikáciu

Opravené:

 • Používanie prepočítanej hodnoty testu z formátu DASTA3