Nová verzia 1.8.0 - 12.07.2018

Pridané:

 • Pridaná možnosť zrušiť elektronicky predpísanu pomôcku
 • Pridaná podpora sťahovania dávok zo Synlabu
 • Opis dekurzu ma možnos+t skryť diagnózy a tlačiť dátum
 • Pridaná možnosť nastaviť koľko dekurzov sa automaticky otvorí pri načítaní histórie
 • Pridaná indikácia kto je aktuálny pacient
 • Kalendár zobrazuje štátne sviatky SR
 • Ctrl+Shift+K zobrazí kdekoľvek 3 mesačný kalendár (1. verzia)
 • Synlab - pridaná možnost vyfiltrovať poslané žiadanky
 • Synlab - pridaná funkcia upozornenia že šablóna nebola nájdená
 • Možnosť tlače štítka na skúmavku
 • Kontrola vyplnenia sekcie dôvod ošetrenia pri dávke
 • Kontrola sekcie “dôvod ošetrenia” ak je vybraná možnosť odosielajúci lekár musi byť vyplnený dátum
 • Možnosť generovať dávku pre danú poisťovňu bez faktúry
 • Možnoť vybrať či sa laboratórne výsledky uložia s dátumom odberu alebo dátumom dodania
 • Laboratórne výsledky z jedného odberu sú importovane do jedného dekurzu

Zmenené:

 • Lepšie poradie hodnôt v OD sekcii
 • Tlač zdravotnej pomôcky upozorní na chýbajúcu diagnózu
 • Čas v z-histologicky-material sa dopĺňa z času záznamu, ak nie je uvedený
 • V kalendári v čakárni sa pacienti označení ako vybavený zobrazia preškrtnutí

Opravené:

 • Správna odbornosť tlačená vo výstupoch
 • Rozpis dňa mal zbytočné riadky, ktoré prejdú na ďalšiu stranu
 • Podaný liek (pl) netreba tlačiť, čo bolo odporúčané ak nemal čiarový kód
 • Správne vyhodnocovanie potreby odporúčania na predpisovanie liekov pre odbornosť 010
 • Synlab - zrýchlenie otvárania synlab okna
 • Rozdielna suma na prehľade a v samotnej dávke
 • Presúvanie sekcií vo výkaznictve opravené
 • Typ starostlivosti v dávke pre špecialistov sa vyplňa korektne