Nová verzia 1.6.0 - 20.05.2018

Pridané:

 • Doplnené zostavy pre Medirex ziadanky
 • Možnosť v nastaveniach vybrať z 3 veľkostí fontov pri editovaní dekurzu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa zbrojného pasu
 • V sumáre pacienta zobrazovať informáciu o poslednom potvrdeni pre drziteľa vodičského preukazu
 • Možnosť v nastaveniach zakázať zobrazovanie pripomienok formou modálneho dialógu
 • Možnosť obmedziť sťahovanie lab výsledkov na presný čas
 • Nový spôsob zálohovania do otvoreného, textového formátu
 • Podpora dátumových výrazov, ktoré vypočítajú konkrétny dátum (dnes+1t, zajtra, …)
 • Adresár namapovaný na disk U: umožnuje správu dokumentov pacienta
 • Možnosť nastaviť vastné typy dovodov objednania pre identitu - štýl, text, či zobrazovať meno, trvanie
 • ESC zatvorí okno tlače

Zmenené:

 • Možnosť konfigurovať sťahovanie lab. výsledkov v nastaveniach
 • Tlač ambulantnej knihy umožnuje vytlačiť celý dekurz

Opravené:

 • Sťahovanie lab. výsledkov po probléme s pripojením na FTP prestane fungovať až do reštartu servera