Nová verzia 1.5.0 - 30.04.2018

Pridané:

  • Zverejnenie doplňujúcich informácií o zdravotných výkonoch používaných v praxi
  • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 020
  • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 010
  • Zverejnenie cenníkov pre odbornosť 001
  • Zverejnenie vzorov pre odbornosť 020
  • Podpora zálohovacieho nástroja restic

Zmenené:

  • Nový textový formát exportu a zálohovania
  • Prepracovaná a rýchlejšia obnova dať zo zálohy