Nová verzia 3.18.7 - 03.05.2021

Pridané:

 • Štatistické prehľady ambulancie čítaj viac
 • Ikonka komunikačných kanálov v hlavičke pacienta čítaj viac
 • Pri uzatváraní dávok upozorňovať na aktuálne číslo faktúry
 • Skratka Esc pre navigáciu v Čakárni
 • V požiadavkách pacientov možnosť nastaviť si zobrazovanie požiadaviek cez “Zapamätať aktuálne triedenie” čítaj viac
 • Zjednodušenie zlúčenia duplicitných pacienov čítaj viac
 • Zobrazenie hlášky, že pri predpise opiátu je nutné vytlačiť recept
 • Zobrazenie kontaktných informácií o pacientovi bez karty v kalendári
 • Použitie SumatraPDF na priamu tlač PDF bez potreby potvrdzovania tlače
 • Pre odbornosť gynekológia Čip tehotenského sona
 • Možnosť vidieť detaily konkrétneho dekurzu priamo v ambulantnej knihe čítaj viac
 • Označenie celého riadku v dekurze štvorklikom
 • Ikony označujúce stav predpisu čítaj viac
 • Zobrazenie ikon stavu predpisu pri móde pohľadu 1
 • Možnosť filtrovať Požiadavky pacientov podľa lekára
 • Zlepšená indikácia kontrol a odosielajúceho lekára
 • V zozname PN sa ukážu aj trvajúce PN bez zadanej diagnózy (po importe)

Opravené:

 • Oprava označenia chronických predpisov
 • online objednanie v kalendari v Cure sa neprejavi na napislekarovi.sk
 • Záloha do koreňa USB disku nespôsobuje problémy. V prípade problémov s právami je užívateľ informovaný.
 • Vytvorenie excel súbor v ambulantnej knihe
 • Čip kolonoskopie rešpektuje dátum zadaný v sekcii
 • Úpravy čipu biometrie
 • Zobrazenie možnosti Aktualizuj zoznam v Požiadavkách pacientov
 • Zobrazovanie jednotky pri laboratórnych výsledoch
 • Možnosť nastaviť časové rozpätie pre zobrazenie Ambulantnej knihy
 • Zobrazovanie indikácie opiátov
 • Predpis historických liekov cez Zoznam predpísaných liekov (Ctrl + L) čítaj viac
 • Čip tehotenstvo
 • Zobrazovanie dlhých mien pacienta v kalendári
 • Možnosť nastaviť zmenu veľkosti písma v histórii cez nastavenia programu
 • Možnosť dopísať / upraviť záznam objednania pacienta v kalendári
 • Automatická tlač dekurzov
 • Ak je subjekt platcom DPH, generovanie faktúr s náležitosťami podľa zákona
 • Zmena predvolených nastavení
 • Tlač faktúr z Knihy faktúr
 • Zobrazovanie objednaní pacienta v Sumáre zdravotného stavu
 • Zachovanie pozície pri vkladaní vzoru do dekurzu
 • Tvorba ÚPSVaR dávky
 • Spomalenie tvorby kapitačnej dávky
 • Ukladanie duplikátu faktúry
 • Abi Boso nenapopuluje data pacienta po otvorení
 • Správne nastavenie konca karantény v Čipe karantény
 • Potvrdenie licencie pre vytvorenie špecializacie v demo identite
 • Ukladanie dávky
 • Filtrovanie sekcií z aktuálneho dekurzu pri zhromažďovaní historických sekcií
 • Zobrazovanie termínov objednania
 • Zrušenie trvalej diagnózy
 • Zobrazenie sumárneho riadku v štatistických výkazoch
 • Tvorba štatistík cez Sumárne prehľady ambulancie
 • Ukladanie zmien v napislekarovi.sk
 • Hlásenie chyby použitie výkonu 1b v ten istý deň viackrát v Protokole chýb pri vytváraní uzávierky
 • Výpočet dátumu biometrického chipu
 • Porovnanie kapitácií so ZP čítaj viac