Nová verzia 3.17.1 - 25.03.2021

Pridané:

 • Možnosť poslať len predpis liekov / pomôcok, pričom dekurz ostane neuzavretý čítaj viac
 • Doplnené tlačidlo Aktualizuj komunikačné kanály pacienta do Požiadaviek pacienta čítaj viac
 • Uloženie prílohy z Požiadaviek pacientov priamo do karty pacienta čítaj viac
 • Pre prehľadnosť kapitácií pacienta - čip kapitácie čítaj viac
 • Zobrazenie prehľadu liekov po použití klávesovej skratky Ctrl+L čítaj viac
 • Ikony označujúce stav predpisu čítaj viac
 • Zrušenie predpisu repetatur čítaj viac
 • Lieky hradené nad rámec kategorizácie
 • Vylepšenia pre konverziu dát z IS ADAM
 • Tlačivo o prekonaní Covid-19
 • Možnosť importovať pacientov aj s objednaním vo formáte CSV
 • Do informovaného súhlasu doplnené - podpis pacienta alebo zákonného zástupcu
 • Možnosť Uložiť vzor
 • Oznam v Dôležitých správach o synchronizácii vzorov
 • Do číselníka liekov doplnené vakcíny pre Covid-19
 • Automatická oprava chyby, ak je rodné číslo pacienta zadané s medzerou
 • Žiadanka na laboratórne vyšetrenie pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave
 • Upozornenie pri pokuse vymazať odoslaný liek/pomôcku, že predpis je nutné stornovať, nie mazať
 • Vylepšená kontrola dávok pre sestru
 • Export očkovaní pre Moje eZdravie

Opravené:

 • Zobrazovanie historicky použitých lekárov v sekcii Dôvod vyšetrenia (od.)
 • Zobrazovanie výsledkov číselníka liekov
 • Automatické otvorenie pacienta z Požiadaviek pacientov
 • Nastavenie plne hradí pacient pri použití historických liekov
 • Usporiadanie Požiadaviek pacientov
 • Uzatváranie dekurzov klávesom F6
 • Sťahovanie vzorov
 • Pri vytvorení nového dekurzu z Požiadavky pacienta je vložený iba email pacienta
 • Ukladanie emailových adries
 • Zrýchlené synchronizovanie vzorov
 • Nastavenie čísla faktúry
 • Tvorba a tlač faktúr
 • Zobrazovanie Prehľadu pacienta
 • Pri vytvárani novej faktúry možnosť pridať číslo pomocou klávesu F2
 • Definícia mena v Zozname lekárov
 • Vyhodnocovanie podmienok nastavených vo vzoroch po vložení vzoru do dekurzu
 • Ukladanie príloh na disk počítača
 • Vplyv klávesových skratiek na vložené úpravy v kalendári
 • Nesprávny dátum konca karantény v čipe
 • Čip očkovania pre Covid-19